Onze gebieden

Gebiedsgericht werken

Bij Zuid-Holland Bereikbaar werken we met een gebiedsgerichte aanpak. In elk gebied ontwikkelen we samen met de partners en stakeholders een gebiedsanalyse waarin de opgaven en de ambities van het gebied samenkomen. Deze analyse geeft richting voor een gezamenlijke gebiedsagenda/-programma waarin we de inzet vanuit de basisaanpak bepalen en ook kijken wat er verder nodig is voor de bereikbaarheid.

We hebben Zuid-Holland verdeeld in vijf gebieden. Deze gebieden staan niet op zichzelf, maar werken met elkaar samen en zoeken actief de verbinding.

  • Gebied Haaglanden
  • Gebied Midden Holland en Rijnland
  • Gebied Drechtsteden en Alblasserwaard
  • Gebied Rotterdam en omgeving
  • Gebied Zuid-Hollandse eilanden en Rotterdamse haven