Betere programmering

Regioregie 

Het team RegioRegie stemt bouw- en wegwerkzaamheden en evenementen in Zuid-Holland af met de wegbeheerders. Want vroegtijdig afstemmen voorkomt hinder. Als we ervoor zorgen dat wegwerkzaamheden of evenementen niet tegelijkertijd plaatsvinden of juist gecombineerd worden, hebben weggebruikers minder overlast. 

Melvin 

Via het online platform Melvin worden de planningen van bouw-, wegwerkzaamheden en evenementen in Zuid-Holland verzameld.  Melvin staat voor MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland. Hierdoor ontstaat een actueel overzicht van alle voorziene hinder op het wegennet in Zuid-Holland, van vandaag en in de toekomst. Hierdoor kunnen de wegbeheerders tijdig ingrijpen en zo risico’s beheersen. Bekijk het Melvin instructieboekje voor de invoerinstructie.

Raakvlakanalyses en afstemoverleggen 

Met de informatie in Melvin maakt het team RegioRegie raakvlakanalyses. Hierbij wordt per afstemgebied overzichtelijk in beeld gebracht op welke plekken er risico is op veel hinder. In Zuid-Holland zijn er 8 afstemgebieden. In het afstemoverleg per gebied worden de raakvlakanalyses besproken. Daar waar er conflicterende werkzaamheden zijn wordt naar een oplossing gezocht. We kunnen afspreken wegwerkzaamheden te verschuiven in tijd of slim te combineren. Zo minimaliseren we hinder op de weg. Door goed af te stemmen voorkomen we bijvoorbeeld dat we een omleidingsroute kiezen over een weg waar al werkzaamheden zijn.

Animatie

In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe de programmering van geplande werkzaamheden werkt.

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sunita Stienstra (sunitastienstra@zuidhollandbereikbaar.nl, 06 137 207 79)