Ons verhaal

Met Zuid-Holland Bereikbaar slaan de samenwerkingspartners voor minimaal 10 jaar de handen ineen. Samen werken we aan de aanpak van de bereikbaarheidsopgave in Zuid-Holland. Deze aanpak richt zich vooral op krachtenbundeling in de uitvoering.

Regionaal overzicht

Met Zuid-Holland Bereikbaar leiden we gezamenlijk het verkeer in goede banen. We monitoren, informeren en sturen het verkeer met behulp van slimme technieken. We stemmen geplande werkzaamheden op elkaar af in een gezamenlijke programmering. Zo ontstaat een regionaal overzicht van onderhoud aan infrastructuur, bouwprojecten, evenementen en publieksattracties. Met dit inzicht kunnen de wegbeheerders werkzaamheden beter spreiden en hinder zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

Alle expertise onder één dak

We zien hinder als kans om mobiliteitsgedrag van mensen voorgoed te veranderen. Dat doen we onder meer met communicatiecampagnes, veelal onder het label Ways2go, en met informatie over alternatieve routes en vervoer. Doordat alle informatie en expertise bij Zuid-Holland Bereikbaar onder één dak te vinden is, kunnen we verkeers- en mobiliteitsmanagement met elkaar verbinden en zo tot nieuwe oplossingen komen. We werken daarbij gebiedsgericht, we betrekken alle vervoersmodaliteiten en we beproeven alle mogelijkheden die data en digitalisering ons bieden.

Hiermee maken we het verschil:

  • We optimaliseren de beschikbaarheid van infrastructuur;
  • We stimuleren duurzaam mobiliteitsgedrag;
  • We verbinden programmering, verkeers- én mobiliteitsmanagement;
  • We zetten gebiedsgericht werken centraal in onze organisatie en aanpak;
  • We omarmen innovatie en werken datagedreven;
  • We versterken de regionale samenwerking vanuit de gedeelde opgave;
  • We leggen contacten met onze buurregio’s en het buitenland.

Jaarplan 2023

Benieuwd naar onze opdracht voor 2023? Lees ons Jaarplan 2023.

Meer weten?

Meer weten over onze opdracht, werkwijze en aanpak? Lees er alles over in ons Werkplan 2022–2024.