Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement richt zich op het veranderen van reisgedrag; mensen en (logistieke) bedrijven verleiden en enthousiasmeren te kiezen voor een andere manier van reizen en vervoer. We zien hinder als kans om mobiliteitsgedrag van mensen voorgoed te veranderen. Dat doen we onder meer met communicatiecampagnes, veelal onder het label Ways2go, en ook met een gerichte doelgroepbenadering.

De aanpak

We helpen werkgevers kosteloos met inzicht in woon-werkverkeer van medewerkers en kansen om bijvoorbeeld het hybride werken structureel te implementeren. We zetten e-bike probeerpools neer om medewerkers kosteloos kennis te laten maken met een andere manier van reizen of ondersteunen een werkgever bij het promoten van bijvoorbeeld de ‘fiets naar je werk’ dag. Op verschillende onderwerpen ontwikkelen we voor werkgevers toolboxen met allerlei slimme tips. Alle toolboxen vind je op Ways2go.

Meer weten over ons aanbod voor werkgevers? Neem contact op met Elske van de Fliert (elskevandefliert@zuidhollandbereikbaar.nl, 06 186 908 96).

Met logistieke partijen kijken we echt naar maatwerk: hoe zien de logistieke bewegingen er uit en valt daar nog efficiency te behalen of wil een logistieke ondernemer bijvoorbeeld meer inzetten op duurzaam reizen? Samen met de betreffende ondernemer nemen we de keten onder de loep en onderzoeken we kansen op het gebied van bijvoorbeeld nachtrijden, vervoer over water of over spoor. Speciaal voor de bouwlogistiek lanceerde Zuid-Holland Bereikbaar een locatiebord met bufferplaatsen. U kunt deze hier bekijken.

Voor meer informatie over onze logistieke aanpak kun je contact opnemen met Henk Kolenbrander (henkkolenbrander@zuidhollandbereikbaar.nl, 06 573 901 61).

We hebben inmiddels een groot netwerk van (logistieke) bedrijven in Zuid-Holland: bedrijven die allemaal op hun eigen manier een steentje bijdragen aan de bereikbaarheid. Voor die (logistieke) bedrijven organiseren we regelmatig (digitale) bijeenkomsten. Check de agenda op de website of er iets op de planning staat. Deelname aan deze (digitale) bijeenkomsten is gratis.

Voor reizigers werken we veelal projectgericht en hebben we diverse acties en regelingen gericht op bijvoorbeeld de fiets, hybride werken of het openbaar vervoer. Weten welke acties er in jouw woonplaats en/of op je woon-werkreis zijn? Check de website van Ways2go.