Vacature Adviseur strategie/conceptontwikkeling

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in je carrière? Zuid-Holland Bereikbaar (ook wel ZHB genoemd) zoekt een nieuwe Adviseur strategie/conceptontwikkeling. In deze functie adviseer en ondersteun je bij de totstandkoming van de inhoudelijke
programmastrategie en conceptontwikkeling en de implementatie/uitvoering van de
programma strategie en de ontwikkelde concepten. Werken bij ZHB is een mooie kans om je netwerk flink uit te breiden, we hebben maar liefst 8 moederorganisaties bestaande uit centrale en decentrale overheden die onderdeel zijn van een uniek samenwerkingsverband. Benieuwd naar alle werkzaamheden? Lees dan snel verder!

Je kunt je motivatie sturen naar: hr@zuidhollandbereikbaar.nl.

Wie is ZHB?

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente
Rotterdam , Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Onze hoofdtaak is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Holland. Om dit te realiseren zorgen wij, m et de partners, dat de hinder tijdens werkzaam heden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. We hebben ongeveer 100 mensen die werken bij ZHB. Dat is een vaste basis van circa 30 medewerkers en zo’n 70 mensen met een flexibele schil.

Taken en verantwoordelijkheden

• Adviseren over en ondersteunen bij de totstandkoming en uitvoering van de
inhoudelijke programmastrategie en conceptontwikkeling. Onder andere:
a. De ZHB ontwikkelagenda: de bundeling en nadere uitwerking van de ontwikkelpaden
uit het werkplan in een meerjarige aanpak;
b. Op inhoud (op conceptueel niveau en doorvertalen naar de werkwijze) betekenis
geven aan de verbinding van Verkeersmanagement en Mobiliteitsmanagement;
c. Gericht inhoudelijk ondersteunen van de MT leden bij de ontwikkeling van een
herkenbare ZHB aanpak;
d. Het leiden van daaraan (a t/m c) gerelateerde inhoudelijk activiteiten en
(deel)projecten.
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van de portefeuillehouder O&O en in bredere zin
de MT leden aangaande de strategische koers van het programma.
• Adviseren over en ondersteunen bij de totstandkoming van Bereikbaarheidsmonitor
(onderdeel van de M&E; regiobreed en voor de gebieden).

Functie-eisen

 • Opleidings- en werk-/denkniveau: WO/HBO
 • Kennis: Bij voorkeur van verkeersmanagement en
  mobiliteitsmanagement)
 • Ervaring: Bij voorkeur ervaring met gebiedsgericht werken

Vaardigheden en kwalificaties

 • Samenwerker
 • wendbaar
 • communicatief
 • innovatief
 • adviesvaardig
 • overtuigingskracht

Bereidheid en kunde om het fundament van ZHB (verbinding mobiliteitsmanagement,
verkeersmanagement en gebiedsgericht werken) te helpen vertalen in een vernieuwende herkenbare aanpak.

Samenwerkingspartners