Adviseur Regioregie/Programmeren

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in je carrière? Zuid-Holland Bereikbaar (ook wel ZHB genoemd) zoekt een nieuwe Adviseur Regioregie/Programmeren. In deze functie draag jij zorg voor een optimale afstemming tussen de wegbeheerders van
(meerjaren) planningen m.bt. wegwerkzaamheden en evenementen in Zuid-Holland. Werken bij ZHB is een mooie kans om je netwerk flink uit te breiden, we hebben maar liefst 8 moederorganisaties bestaande uit centrale en decentrale overheden die onderdeel zijn van een uniek samenwerkingsverband. Benieuwd naar alle werkzaamheden? Lees dan snel verder!

Je kunt je motivatie sturen naar: hr@zuidhollandbereikbaar.nl.

Wie is ZHB?

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente
Rotterdam , Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Onze hoofdtaak is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Holland. Om dit te realiseren zorgen wij, m et de partners, dat de hinder tijdens werkzaam heden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. We hebben ongeveer 100 mensen die werken bij ZHB. Dat is een vaste basis van circa 30 medewerkers en zo’n 70 mensen met een flexibele schil.

Taken en verantwoordelijkheden

• Fungeren als inhoudelijk aanspreekpunt voor RegioRegie-partners.
• Onderhouden van contact met wegbeheerders in Zuid-Holland (vraagbaak voor
wegbeheerders omtrent o.a. meldsystemen, bijeenkomsten).
• Signaleren van afwijkende kwaliteit of ontbrekende informatie m.b.t. het wegbeheer
en het aanspreken daarop van de betreffende organisatie.
• Doen van verbetervoorstellen ten aanzien van de afstemming: meldsysteem (invoer),
afstemming, koppeling met Regiodesk en voorstellen voor systeemverbeteringen
meldsysteem.
• Deelname aan/vertegenwoordigen van ZHB in (landelijke) overlegstructuren (zoals
NDW) t.a.v. doorontwikkeling Meldsysteem
• Uitvragen en verzamelen van (meerjaren)planningen wegwerkzaamheden en
evenementen van wegbeheerders in Zuid-Holland.
• Verzorgen en aanleveren van informatie/kaartmateriaal voor de regionale afstem
overleggen vanuit het meldsysteem (4x per jaar), anticiperend op gewenste groei t.a.v
domeinen infrabeheerders.
• Het opstellen en meewerken aan de rapportage van de meerjarenplanninganalyse.
• Organiseren van regio-brede overleggen in het kader van RegioRegie, verzorgen van
de verslaglegging en in de voorbereiding meedenken in de ontwikkeling van structuren en processen.
• Vervullen van de rol van secretaris van het Regionaal Verkeerskundig Overleg en
daarmee bijdragen aan de kennisuitwisseling van relevante inhoudelijke informatie.
• Functioneel beheer/accountbeheer van meldsysteem.
• Opstellen en vullen van KPI’s Regioregie.

Functie-eisen

 • Opleidings- en werk-/denkniveau: HBO niveau
 • Kennis: Kennis van het wegennet in Zuid-Holland is een pré
 • Ervaring: Ervaring met informatiebeheer

Vaardigheden en kwalificaties

 • Accuraat
 • Resultaatgericht
 • Pro-actief
 • Samenwerkingsgericht
 • Omgevingsgericht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Stressbestendig
 • Zelfstandig
 • Oplossingsgericht

In bezit van rijbewijs B

Samenwerkingspartners