Vacature Adviseur monitoring & effectbepaling (M&E)

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in je carrière? Zuid-Holland Bereikbaar (ook wel ZHB genoemd) zoekt een nieuwe Adviseur M&E. In deze functie heb je de beschikking over sturings- en effect informatie voor het richten en de bijsturing van activiteiten van Zuid-Holland Bereikbaar en voor het afleggen van verantwoording hierover. Ook is werken bij ZHB een mooie kans om je netwerk flink uit te breiden, we hebben maar liefst 8 moederorganisaties bestaande uit centrale en decentrale overheden die onderdeel zijn van een uniek samenwerkingsverband. Benieuwd naar alle werkzaamheden? Lees dan snel verder!

Je kunt je motivatie sturen naar: hr@zuidhollandbereikbaar.nl.

Wie is ZHB?

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente
Rotterdam , Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Onze hoofdtaak is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Holland. Om dit te realiseren zorgen wij, m et de partners, dat de hinder tijdens werkzaam heden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. We hebben ongeveer 100 mensen die werken bij ZHB. Dat is een vaste basis van circa 30 medewerkers en zo’n 70 mensen met een flexibele schil.

Taken en verantwoordelijkheden

• Ontwikkelen, inrichten en (doen) uitvoeren van de ZHB monitoring en effectbepaling
(M&E) op drie niveaus:
1. Programma: voor het programma als geheel (dashboard ZHB, periodieke rapportage)
 uitvoering i.s.m. bedrijfsvoering en de programmasecretaris.
2. Gebieden: voor Zuid-Holland en de (deel)gebieden: de bereikbaarheidsmonitor
 uitvoering i.s.m. adviseur strategie- en conceptontwikkeling
3. Projecten: kaderstelling voor de M&E op projecten voor mobiliteitsmanagement en
verkeersmanagement relevante data
 uitvoering i.s.m. de coördinator van het projectenportfolio
• Analyseren en duiden van de inzichten die uit de drie niveaus van monitoring naar
voren komen.
• Het onderhouden van de database(s) en blijvend (doen) vullen met correcte data.
• Het omzetten van deze gegevens/data naar relevante (sturings)informatie.
• Adviseren van de portefeuillehouders over mogelijke interventies dan wel acties,
volgend uit de M&E (zoals onder andere de publicatie van de M&E resultaten)
• Het opbouwen en onderhouden van een voor de M&E relevant netwerk bij de
moederorganisaties en daar waar mogelijk samenwerken en kennisdelen met hen.

Functie-eisen

  • Opleidings- en werk-/denkniveau: WO/HBO
  • Kennis: Up-to-date kennis op het gebied van tools/software t.b.v. M&E
  • Ervaring: Ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van M&E, bij voorkeur binnen het inhoudelijke ZHB werkterrein (verkeers- en mobiliteitsmanagement)

Vaardigheden en kwalificaties

  • Analytisch
  • samenwerkingsgericht
  • creatief
  • communicatief
  • doorzettingsvermogen
  • resultaatgericht

Affiniteit met data en in staat om conceptueel denken te vertalen in concreet
handelingsperspectief.

Samenwerkingspartners