Onze MT-leden

Binnen het MT van Zuid-Holland Bereikbaar hebben alle portefeuillehouders zowel een inhoudelijke portefeuille als een gebiedsportefeuille. Het MT wordt ondersteund door een programmasecretaris.

Bart de Mooij

  • Portefeuille omgeving en ontwikkeling
  • Gebiedsportefeuille Drechtsteden en omgeving

Elionne Smit

  • Portefeuille programmering
  • Gebiedsportefeuille Zuid-Hollandse eilanden en Rotterdamse haven

Roger Demkes

  • Portefeuille mobiliteitsmanagement
  • Gebiedsportefeuille Haaglanden

Monique Monster

  • Portefeuille communicatie
  • Gebiedsportefeuille Rotterdam en omgeving

Nico van der Mark

  • Portefeuille verkeersmanagement

Marcel Dorlandt

  • Portefeuille bedrijfsvoering

Samenwerkingspartners