Kwartiermaker gebiedsprogramma Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE)

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail. Onze hoofdtaak is om met de provinciebrede ZHB basisaanpak de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid in Zuid-Holland te verbeteren. Samen met de partners zorgen wij dat de hinder tijdens werkzaamheden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. Gebiedsgericht werken is hierbij speerpunt. We hebben ongeveer 100 mensen die werken bij ZHB. Dat is een vaste basis van circa 30 medewerkers en zo’n 70 mensen vanuit een flexibele schil.

Je kunt je motivatie sturen naar hr@zuidhollandbereikbaar.nl.

Wie is ZHB?

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Onze hoofdtaak is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Holland. Om dit te realiseren zorgen wij, met de partners, dat de hinder tijdens werkzaamheden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. We hebben ongeveer 100 mensen die werken bij ZHB. Dat is een vaste basis van circa 30 medewerkers en zo’n 70 mensen vanuit een flexibele schil.

Wat verwachten we van de kwartiermaker?

Concreet vragen wij de kwartiermaker een binnen het gebied afgestemd meerjarig gebiedsprogramma incl. maatregelenpakket (inhoudelijk en formeel) op te leveren. De Zuid-Hollandse Eilanden en het Havengebied kent deelgebieden met verschillende eigenschappen en bijbehorende dynamiek en problematiek. Het is een gebied met kwetsbare ontsluiting waardoor bereikbaarheid en doorstroming urgent en van belang zijn.

Vanuit Zuid-Holland Bereikbaar werken we gebiedsgericht. Gebiedsgericht werken betreft aanvullend op de basisaanpak ZHB het ontwikkelen van een gebiedscyclus met een meerjarig ZHE en Haven gebiedsprogramma en maatregelenpakket, om met gebiedspartners aan structurele opgaven en ambities van het gebied te werken. Wij gebruiken hiervoor de gebiedstafels in het gebied als coördinatieplatform. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht en gecreëerd met het gebied en bestuurders. Daarbij kijken we hoe we infrastructurele (onderhouds)projecten zoveel als mogelijk in samenhang met andere projecten in het gebied kunnen uitvoeren. We sluiten mobiliteitsmaatregelen en communicatie zoveel mogelijk op elkaar aan. Naast focus op de Zuid-Hollandse Eilanden en Havengebied denken wij ook aan de relatie (bereikbaarheid en doorstroming) met aangrenzende gebieden in Zuid-Holland en ook aangrenzende provincies zoals Zeeland en Noord-Brabant. Onze werkwijze kenmerkt zich door goed en transparant met elkaar in gesprek te zijn, we leren door te doen, ontdekken wat werkt en erop uitgaan, mouwen opstropen en aan de slag. Wij zijn zichtbaar en aanwezig in het gebied en werken samen voor het beste resultaat om ons gebied bereikbaar en leefbaar te houden.

Taken en verantwoordelijkheden

· Samenwerking vanuit opgaven en ambities zoeken en (draagvlak) creëren binnen het gebied en bestuurders;
· Opstellen van een gebiedscyclus, het doorlopen van bijbehorende stappen (incl. financiering) om te komen tot een meerjarig gebiedsprogramma ZHE en haven;
· Coördineert i.o.m. de Portefeuillehouder de totstandkoming van het meerjarige gebiedsprogramma vanaf 2024;
· Ziet toe op proces formaliseren meerjarig gebiedsprogramma ZHE en Haven; · Neemt vanuit zijn/haar rol deel aan de gebiedstafels en relevante gremia in het gebied. Indien nodig als voorzitter;
· Zorgt voor goede afstemming intern ZHB (o.a. portefeuillehouder ZHB en het managementteam van ZHB) en gebiedspartners en omgeving.

Vaardigheden en kwalificaties

· Je hebt werkervaring binnen de overheid en het openbaar bestuur, en beschikt tevens over een levend en actueel netwerk in het (haven)bedrijfsleven;
· Je bent analytisch, kwaliteitsgericht, verantwoordelijk, communicatief sterk en een verbinder puur sang;
· Je beschikt over programmamanager-kwartiermakervaardigheden;
· Je beschikt over een netwerk binnen het mobiliteitsdomein, bij voorkeur in de regio Zuid-Holland, specifiek in de Zuid-Hollandse Eilanden en Havengebied (logistieke kennis is pre);
· Je houdt van uitdagingen en ongebaande paden. Je zit niet gauw bij de pakken neer.

Functie-eisen

· Je hebt minimaal HBO / HBO+ werk- en denkniveau in een relevante richting;
· Je bent een ervaren programmamanager/procesregisseur en/of kwartiermaker, bij voorkeur binnen publiek domein en het mobiliteitsveld;
· Aantoonbare ervaring met gebiedsgericht werken binnen publiek domein;
· Je beschikt over een aantoonbaar netwerk binnen het bedrijfsleven, bij voorkeur in de regio Zuid-Holland, specifiek in de Zuid-Hollandse Eilanden.
· Kandidaat is uiterlijk per 1 april a.s. beschikbaar voor 18-20 uur per week;
· Minimaal 3 jaar bestuurlijke werkervaring; · Aantoonbare werkervaring als verandermanager is een pre.

Goed om te weten

· We verwachten naast je cv een korte motivatiebrief;
· De functie betreft 18-20 uur per week; · Aanwezigheid op locatie (Delft en/of bij partners in gebied) en/of thuiswerken (hybride) wordt in overleg met opdrachtgever afgestemd;
· Inhuur voor periode van max 6 maanden (optie tot verlenging met 2 maanden);

Ben je een professional van een van onze moederorganisaties dan willen we je verzoeken om je belangstelling via je eigen organisatie bij ons kenbaar te maken. Behoor je niet tot een van deze moederorganisaties dan verzoeken we je belangstelling via https://inhuurdesk.nl/ kenbaar te maken.

Samenwerkingspartners