Gebiedsadviseur Programmering/RegioRegie

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in je carrière? Zuid-Holland Bereikbaar (ook wel ZHB genoemd) zoekt een Gebiedsadviseur Programmering/Regio Regie.

De nadruk voor deze functie ligt op project- en procesbeheersing gericht om de kwaliteit van het projectmatig werken in de gebieden met de diverse projectteam structureel te verbeteren. 

Je kunt je motivatie sturen naar: hr@zuidhollandbereikbaar.nl.

Wie is ZHB?

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Onze hoofdtaak is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Holland. Om dit te realiseren zorgen wij, met de partners, dat de hinder tijdens werkzaamheden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. We hebben ongeveer 100 mensen die werken bij ZHB. Dat is een vaste basis van circa 30 medewerkers en zo’n 70 mensen vanuit een flexibele schil.

Taken en verantwoordelijkheden

Gebiedsgericht werken/Gebiedsadviseur Programmering

De gehanteerde gebieden (deelgebieden) hebben verschillende eigenschappen en bijbehorende dynamiek en problematiek op het gebied van bereikbaarheid en doorstroming.

Vanuit Zuid-Holland Bereikbaar werken we gebiedsgericht. Gebiedsgericht werken betreft aanvullend op de basis/gebiedsaanpak ZHB het ontwikkelen van een gebiedscyclus met een meerjarig gebiedsprogramma en maatregelenpakket, om met gebiedspartners aan structurele (mobiliteits) opgaven en ambities van het gebied te werken. Wij gebruiken hiervoor de gebiedstafels in het gebied als coördinatieplatform. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht en gecreëerd met het gebied en bestuurders.

Daarbij kijken we hoe we infrastructurele (onderhouds)projecten zoveel als mogelijk in samenhang met andere projecten in het gebied kunnen uitvoeren. Programmering is hierbij vertrekpunt. Verder sluiten wij  mobiliteitsmaatregelen en communicatie zoveel mogelijk op elkaar aan. Naast focus op de gebieden binnen Zuid-Holland denken wij ook aan de relatie (bereikbaarheid en doorstroming) met aangrenzende gebieden in Zuid-Holland en ook aangrenzende provincies zoals Zeeland en Noord-Brabant. Onze werkwijze kenmerkt zich door goed en transparant met elkaar in gesprek te zijn, we leren door te doen, ontdekken wat werkt en erop uitgaan, mouwen opstropen en aan de slag. Wij zijn zichtbaar en aanwezig in het gebied en werken samen voor het beste resultaat om ons gebied bereikbaar en leefbaar te houden.

Wat verwachten wij van jou?

Vanuit ZHB ben jij het aanspreekpunt voor de 5 gehanteerde ZHB gebieden in Zuid-Holland om geplande hinderactiviteiten (korte/middellang en lange termijn) actueel inzichtelijk te maken en vandaar uit de verbinding te maken naar de meerjarige programma’s voor de verschillende gebieden.

Daarmee leg je de verbinding vanuit het team programmering mét kennis en ervaring van dit proces van afstemming van geplande afwijkingen in Zuid-Holland enerzijds en anderzijds voor de meer overkoepelende kansen die dit in potentie kan bieden in de verschillende gebieden t.a.v. de programma ontwikkeling.

Met jouw verantwoordelijkheid bied je overzicht op de inhoud en schakel je procesmatig tussen de verschillende gesprekstafels. Je weet daarmee waar men wat moet bespreken om welke besluiten te nemen. Zowel in het belang van het proces programmering/RegioRegie als in de belangen die liggen in de ontwikkelingen in de vijf verschillende gebieden. Als geen ander ken je daarbij aan de ene kant de bestaande processen en hanteer je moeiteloos de (hernieuwde) escalatielijnen (indien nodig). Aan de andere kant leg je daarmee de verbinding tussen de kansen voor duurzame gedragsveranderingen met de ontwikkelingen van de programma’s.

Wat ga je doen?

 • Je bent binnen de gebiedsteams ZHB en op de gebiedstafels Zuid-Holland het aanspreekpunt vanuit Programmering/RegioRegie;
 • Je draagt zorg voor tijdig overzicht van de geplande afwijkingen (planningen op korte- middel(lange) termijn) van infrabeheerders;
 • Je biedt inzicht in samenhang en gemaakte afspraken ten aanzien van potentiële raakvlakken, conflicten en of knelpunten tussen geplande afwijkingen;
 • Je signaleert vanuit de samenhang en gemaakte afspraken kansen voor flankerende maatregelen met duurzaam gedragspotentieel;
 • Je levert vanuit Programmering/RegioRegie een bijdrage aan de meerjarige gebiedsprogramma’s en ontwikkelingen;
 • Je escaleert tijdig en voert regie op ‘het organiseren van het gesprek’;
 • Je neemt vanuit je rol deel aan de gebiedstafels en relevante gremia in de gebieden (indien gewenst);
 • Je zorgt voor goede afstemming met o.a. de coördinator Programmering, portefeuillehouder Programmering en de portefeuillehouders van de gebieden;
 • Je zorgt binnen de gebiedsteams voor verbinding tussen Programmering/RegioRegie met VM/MM/ O&O en Communicatie.

Wat neem je aan ervaring mee?

 • Je hebt werkervaring binnen de overheid en het openbaar bestuur en beschikt tevens over een aantoonbaar uitgebreid en actueel infrabeheerdersnetwerk in Zuid-Holland;
 • Je bent analytisch, kwaliteitsgericht, verantwoordelijk, communicatief sterk en een verbinder puur sang;
 • Je beschikt over vaardigheden op zowel inhoudelijk áls ook procesvlak van Programmering/RegioRegie (geplande afwijkingen);
 • Je kunt je inleven in verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen overheidsorganisaties als wel samenwerkingsverbanden en of uitvoeringsorganisaties.
 • Je houdt van uitdagingen en ongebaande paden.
 • Je zit niet gauw bij de pakken neer.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal HBO / HBO+ werk- en denkniveau;
 • Je bent een ervaren adviseur/regisseur in het publieke domein ten aanzien van bereikbaarheid;
 • Je beschikt over een aantoonbaar uitgebreid en actueel infrabeheerdersnetwerk in Zuid-Holland;
 • Een aantoonbaar infrabeheerdersnetwerk grenzend aan Zuid-Holland is een pré;
 • Je beschikt over aantoonbare werkervaring van ten minste 10 jaar binnen het publieke domein;
 • Je beschikt over aantoonbare werkervaring van ten minste 2 jaar binnen een of meerdere samenwerkingsverbanden en of regionale uitvoeringsorganisaties.

Goed om te weten

Ben je een professional van een van onze moederorganisaties dan willen we je verzoeken om je belangstelling via je eigen organisatie bij ons kenbaar te maken. Behoor je niet tot een van deze moederorganisaties dan verzoeken we je belangstelling via https://inhuurdesk.nl/ kenbaar te maken.

 • We verwachten naast je cv een korte motivatiebrief;
 • De functie betreft 20 uur per week;
 • Aanwezigheid op locatie (Delft en/of bij partners in gebied) en/of thuiswerken (hybride) wordt in overleg met de opdrachtgever afgestemd;
 • Inhuur/detachering voor een periode tot eind 2024 (met een optie tot verlenging met 1 jaar);
 • Je rapporteert aan de Portefeuillehouder Programmering.

Samenwerkingspartners