Vacature Coördinator Regioregie/Programmeren

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in je carrière? Zuid-Holland Bereikbaar (ook wel ZHB genoemd) zoekt een Coördinator Regioregie/Programmeren. In deze functie signaleer en analyseer je mogelijke risico’s in de geplande activiteiten van
infrabeheerders op de korte en langere termijn. Ook coördineer en adviseer je partijen in het vinden van afstemming van de planning/programmering op korte en lange termijn en het bewaken/handhaven daarvan. Werken bij ZHB is een mooie kans om je netwerk flink uit te breiden, we hebben maar liefst 8 moederorganisaties bestaande uit centrale en decentrale overheden die onderdeel zijn van een uniek samenwerkingsverband. Benieuwd naar alle werkzaamheden? Lees dan snel verder!

Je kunt je motivatie sturen naar: hr@zuidhollandbereikbaar.nl.

Wie is ZHB?

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente
Rotterdam , Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Onze hoofdtaak is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Holland. Om dit te realiseren zorgen wij, m et de partners, dat de hinder tijdens werkzaam heden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. We hebben ongeveer 100 mensen die werken bij ZHB. Dat is een vaste basis van circa 30 medewerkers en zo’n 70 mensen met een flexibele schil.

Taken en verantwoordelijkheden

• Stimuleren van overleg tussen wegbeheerders op gesignaleerde raakvlakken en
knelpunten.
• Het stimuleren en faciliteren van het afgesproken opschalingsproces bij knelpunten.
• Signaleren van raakvlakken en risico’s in de potentiële planningen op de langere
termijn.
• Doen van verbetervoorstellen ten aanzien van de werkprocessen en de afstemming.
• Fungeren als aanspreekpunt voor RegioRegie-partners, contact onderhouden met
voorzitters van de regionale afstemoverleggen en met wegbeheerders in ZuidHolland in samenwerking met de Adviseur RegioRegie/Programmeren.
• Bewaken van kwaliteit en doorontwikkeling rol voorzitters van de regionale
afstemoverleggen binnen het proces RegioRegie
• Bewaken van het proces en de Spelregels RegioRegie en daarmee fungeren als
onafhankelijk “mediator” richting de aanspreekpunten RegioRegie.
• Doen van voorstellen voor werkafspraken voor de verschillende wegbeheerders en
de betreffende organisaties en daarop aansporen en aanspreken.
• Inhoudelijk coachen van de Adviseur RegioRegie/programmeren.
• Verdelen van de werkportefeuille binnen RegioRegie/programmeren onder de
adviseurs.
• Plaatsvervangend voorzitter van het G5-afstemoverleg.
• Het opstellen van de Meerjarenplanning en –analyse (MJPA) (ZHB gebiedsgericht).
• Verstrekken van informatie vanuit RegioRegie Zuid-Holland aan alle betrokken
deelnemende weg(infra)beheerders.
• Adviseren van de voorzitter van het Regionaal Verkeerskundig Overleg (RVO) en
zorgdragen voor kennisuitwisseling.
• Het stimuleren van de weg(infra)beheerders bij het bewaken van het proces, de
samenhang en de afstemming op de korte termijn tot aan de uitvoering.
• Stimuleren van de samenwerking met de adviseurs Verkeersmanagement.

Functie-eisen

 • Opleidings- en werk-/denkniveau: HBO/HBO+
 • Kennis: Kennis van planningsprocessen van
  wegwerkzaamheden bij wegbeheerders
 • Ervaring: Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van het
  coördineren van (operationele) wegbeheerders,
  bij voorkeur op het gebied van regioregie.

Vaardigheden en kwalificaties

 • Initiatiefrijk
 • organisatietalent
 • resultaatgericht
 • samenwerkingsgericht
 • omgevingsgericht
 • organisatiesensitief
 • stressbestendig
 • analytisch
 • oplossingsgericht.

In bezit van rijbewijs B

Samenwerkingspartners