Coördinator Monitoring & Evaluatie (M&E)

Rijkswaterstaat heeft Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) gevraagd de werkgeversaanpak voor het project A27 uit te gaan voeren. De basis hiervoor ligt in het projectvoorstel dat ZHB vorig jaar heeft ingediend. De essentie van dat voorstel is het vormgeven en uitvoeren van een bedrijvenbenadering in het Zuid-Hollandse deel van de A27, die qua aanpak en bemensing wordt gekoppeld aan de aanpak binnen het project KTM A15 (deelgebied Gorinchem). En waarbij tegelijkertijd een gebiedsgerichte samenwerking is voorzien met Goed op Weg (Utrecht) en het Brabants Mobiliteitsnetwerk. Van ZHB en beide zusterorganisaties wordt verwacht dat wordt samenwerkt aan een gecoördineerde werkgeversaanpak, met als primaire doel de verkeershinder te helpen beperken én bij te dragen aan het verduurzamen van mobiliteit. Als projectleider van de werkgeversaanpak A27 start je met het (in overleg met de opdrachtgever en beide zusterorganisaties) nader uitwerken van de aanpak en het inrichten van het realisatieteam, zodat ZHB vanaf de zomer staat gesteld voor de realisatie van het project.

Wie is ZHB?

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente
Rotterdam , Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam en ProRail.

Onze hoofdtaak is het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuid-Holland. Om dit te realiseren zorgen wij, m et de partners, dat de hinder tijdens werkzaam heden beperkt blijft en leveren wij een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie. We hebben ongeveer 100 mensen die werken bij ZHB. Dat is een vaste basis van circa 30 medewerkers en zo’n 70 mensen met een flexibele schil.

Taken en verantwoordelijkheden

Belangrijke taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Bij de start ligt je eerste prioriteit bij het inrichten van de M&E-cyclus op programmaniveau. Dat betekent dat je het ZHB kader met KPI’s (=Kern Prestatie Indicatoren) & operationele PI’s (Prestatie Indicatoren) implementeert, en zorg draagt voor het – samen met direct inhoudelijk betrokken collega’s – ‘vullen’ en periodiek updaten van de benodigde monitoringsgegevens. Het is de bedoeling om deze M&E informatie onderdeel te maken van de bedrijfsvoeringscyclus (kwartaalrapportages). Dit doen we t.b.v. verantwoording naar de RvT en stuurgroep, én onze interne sturing.
 • In tweede instantie ga je aan de slag met het standaardiseren en waar zinvol uniformeren van de M&E voor projecten. In samenwerking met de coördinator van het projectenportfolio ga je aan de slag met de doorontwikkeling van de M&E voor de ZHB projecten, met als doel steeds meer betrouwbare en gestandaardiseerde effectinformatie over de projecten heen te genereren. Dit doen we t.b.v. verantwoording naar de opdrachtgevers van de projecten, ZHB communicatie én interne sturing. Hierbij sluiten we waar mogelijk aan bij landelijke kaders en aanpakken van onze zusterorganisaties in andere regio’s.

Het is onze ambitie om steeds meer datagedreven te gaan werken. M&E kan daar een mooie bijdrage aan leveren. Dat betekent dat je in deze rol onder meer samen zult werken met de ZHB dataregisseur, maar ook met projectleiders die met andere data & informatie-gerelateerde ontwikkeltrajecten bezig zijn, bijvoorbeeld de Hinderradar.

Functie-eisen

 • Opleidings- en werk-/denkniveau: HBO/WO
 • Kennis: actuele kennis op het gebied van M&E instrumentarium/tools. Affiniteit met het mobiliteitsdomein is een pré.
 • Ervaring: aantoonbare ervaring met M&E binnen publieke samenwerkingsverbanden.
 • Competenties: Ondernemend, analytisch, vernieuwend/creatief, samenwerkingsgericht, nauwkeurig en vasthoudend.

Vaardigheden en kwalificaties

Belangrijkste vaardigheden en kwalificaties zijn:

 • Handig met cijfers, data/ICT;
 • Analytisch sterk; in staat om data/cijfers tot informatie op te werken – je bent in staat hiermee tot interpretaties en adviezen te komen;
 • Handig met vormgeving, het toegankelijk/aansprekend weten te maken van de informatie;
 • Samenwerkingsgericht, soepel in de omgang, mensen kunnen wijzen/aanspreken op hun rol ten aanzien van M&E;
 • Gestructureerd en tijdig kunnen leveren van de M&E informatie.

Goed om te weten

 • We verwachten naast je cv een korte motivatiebrief
 • Aanwezig op locatie Delft en/of Rotterdam ca. 1 dag per week (verder thuiswerken, hybride)
 • Zuid-Holland Bereikbaar streeft ernaar om deze functie bij voorkeur in te vullen middels detachering via één van de samenwerkingspartners. Dit betekent dat Zuid-Holland Bereikbaar het recht voorbehoud om wanneer er een geschikte kandidaat zich via één van de samenwerkingspartners aandient om een eventuele inhuurovereenkomst tussentijds te beëindigen.

Ben je een professional van een van onze moederorganisaties dan willen we je verzoeken om je belangstelling via je eigen organisatie bij ons kenbaar te maken. Behoor je niet tot een van deze moederorganisaties dan verzoeken we je belangstelling via https://inhuurdesk.nl/ kenbaar te maken.

Samenwerkingspartners