Zuid-Holland Bereikbaar zoekt Programmadirecteur

Zuid-Holland Bereikbaar is op zoek naar een nieuwe directeur. In deze functie kun je een belangrijke bijdrage leveren aan minder hinder en meer duurzame mobiliteit. Je bent eindverantwoordelijk voor een ambitieus programma en weet hoe je acht verschillende (overheids-) organisaties van rijk en regio aan één gemeenschappelijk doel laat werken.

Heb jij een duidelijke visie hoe we de bereikbaarheidsaanpak van de regio verder vorm kunnen geven? Lees snel de volledige vacature.

Samenwerkingspartners