Nieuwsbericht | 3-02-2022

Werken aan gezamenlijke taal en aanpak

Uitdagingen liggen Elionne Smit wel en daar zijn er voldoende van voor Zuid-Holland Bereikbaar. “Ik hou van onderwerpen waar beweging in zit en ik heb hoge verwachtingen van Zuid-Holland Bereikbaar,” zegt zij. En beweging zit er momenteel wel in. Beweging in het proces om Zuid-Holland Bereikbaar stevig neer te zetten. Maar ook beweging in de doorontwikkeling van programmering, verkeersmanagement en de verbinding met mobiliteitsmanagement. “Eind 2022 moet er een robuuste en kwalitatief goede organisatie staan waar mensen bij willen werken,” zegt Elionne.

Fotobijschrift: Elionne Smit

Werken op een actief domein

Elionne heeft een achtergrond in verkeer en vervoer. Ze is portefeuillehouder Programmering & Verkeersmanagement en is gedetacheerd vanuit de Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur (DBI). “Ik ben begonnen bij de Provincie Zuid-Holland in de juridische hoek en toen doorgegaan als lijnmanager van Bureau Beheer & Verkeer waar beheer en programmeren onderdeel van mijn werk was. Ik werk graag op een actief en dynamisch domein, daar waar voortgang en ontwikkeling nodig is. In mijn voormalige rol als programmamanager van BEREIK! hebben we met een relatief klein team vormgegeven aan de ontwikkeling en uitvoering van het programma BEREIK!.”

De werkzaamheden van BEREIK! worden voortgezet bij Zuid-Holland Bereikbaar in verbinding met mobiliteitsmanagement en uitgewerkt in gebieden. “Dit is een complexe opdracht en maatschappelijk ook actueel, kijkend naar de mobiliteitstransitie en de stappen die beleidsmakers hierin zetten. Ook door infrabeheerders wordt steeds meer nagedacht over bredere bereikbaarheidsvraagstukken en de samenhang tussen verschillende oplossingen. Zuid-Holland Bereikbaar moet een organisatie worden die hier efficiënt, slim en maatschappelijk verantwoord aan werkt.”

Frisse aanpak

Met haar positieve inslag is Elionne nu aan de slag met  de portefeuille ‘Programmering en Verkeersmanagement’. Naast deze inhoudelijke portefeuille is Elionne aanspreekpunt voor het gebied Zuid-Hollandse Eilanden en het havengebied. “Ik vind het belangrijk om in deze snel veranderende wereld samen met de collega’s te werken aan de doorontwikkeling op beide thema’s en de verbinding met mobiliteitsmanagement beter te organiseren.” Binnen Zuid-Holland Bereikbaar zijn drie bestaande organisaties opgegaan. Het samenbrengen van verschillende organisatieculturen en wat van belang is om samen te werken en door te ontwikkelen heb ik meerdere keren mogen ondervinden in diverse detacheringen. Voor de nieuwe organisatie is het van belang om elkaars taal te leren spreken en manier van werken te begrijpen om te komen tot een gezamenlijke frisse aanpak. De fundering van het spreekwoordelijk ‘Zuid-Holland Bereikbaar huis’ moet op orde komen dit jaar.”

Wat haar gebiedsportefeuille betreft, zegt Elionne: “Een gebiedsaanpak biedt kansen en ik ben heel benieuwd hoe we hierin structureel een meerwaarde kunnen leveren. Ik hoop dat de gebiedsaanpak ons tools geeft om kleinere wegbeheerders te betrekken en met hen het gesprek te voeren over samenwerking. Van belang hierbij is wel om de doelstellingen en aanpak ten aanzien van Coördinerend Regionaal Verkeersmanagement voor heel Zuid-Holland niet uit het oog te verliezen.”

Tevreden opdrachtgevers

“Ik heb hoge verwachtingen bij de nieuwe organisatie. Ook de blik van onze opdrachtgevers, de samenwerkende partijen in de nieuwe organisatie, is op Zuid-Holland Bereikbaar gericht de komende periode. Deze partijen moeten goed worden meegenomen in de samenwerking. Mijn ervaring is dat aandacht voor die samenwerking cruciaal is in een dergelijke organisatie. Het gaat dan om commitment die ook terugkomt in betrokkenheid van partijen, het leveren van capaciteit en het vertalen van doelen van Zuid-Holland Bereikbaar in de eigen organisatie. In het komende jaar moeten we afspreken op welke manier we aandacht besteden aan het op orde houden van de samenwerking. Dat kan bijvoorbeeld door in de monitoring een indicator over samenwerking op te nemen.”

De beweging laten landen

Ondanks de wens tot beweging en het ongeduld dat Elionne ook eigen is, hecht ze groot belang aan het goed laten landen van de medewerkers en de moederorganisaties in Zuid-Holland Bereikbaar. “Verandering brengt een frisse wind met zich mee maar ook wel onrust. Goed meenemen van medewerkers en moederorganisaties in waar Zuid-Holland Bereikbaar voor staat en hoe we samen dingen gaan doen staat voorop in de communicatie. Als mensen met energie werken en hun kwaliteiten kunnen inzetten, geeft mij dit ook weer energie.”

Op de vraag aan Elionne hoe zijzelf reist, geeft ze aan de laatste jaren meer met het openbaar vervoer te reizen. “Ik merkte dat het ov regelmatig sneller was dan de auto, en tijd is schaars. Sinds we thuis een hond hebben maak ik ook vaker een wandeling. Dat doet me goed. Ik probeer een goede mix te vinden tussen het reizen met de auto, ov en fiets. Net zoals we een goede mix moeten vinden tussen de verschillende aanpakken die we in de nieuwe organisatie willen gebruiken in het bereikbaar houden van de regio.”

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

Publiek-private organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Samenwerkingspartners