Nieuwsbericht | 23-02-2022

Werken aan een gewaardeerde aanpak

Roger Demkes is portefeuillehouder Mobiliteitsmanagement bij Zuid-Holland Bereikbaar. “Ik focus me in deze nieuwe functie dit jaar op het bij elkaar brengen van de mensen uit de verschillende organisaties en de best practices die in die organisaties al zijn opgebouwd. Daarnaast is het vertalen van de opgave van Zuid-Holland Bereikbaar naar de praktijk een belangrijke uitdaging.” Roger brengt zijn jarenlange ervaring met mobiliteitsmanagement en het managen van een gevarieerde groep mensen mee in deze nieuwe functie. Die ervaring heeft hij opgedaan als directeur van De Verkeersonderneming.

Fotobijschrift: Roger Demkes

Mooie erfenis

De interesse voor logistiek en verkeer heeft Roger van huis uit meegekregen. “Mijn ouders hadden een tuinbouwbedrijf en als kind mocht ik mee naar de veiling. Tussen al de drukte en leveringen ontstond mijn eerste interesse in logistiek.” Het samenvoegen van de oude organisaties in de nieuwe organisatie is ook een logistieke operatie. “Het is ontzettend leuk dat we de gelegenheid hebben programmeren, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement in Zuid-Holland Bereikbaar te combineren,” zegt Roger met een glimlach. “Het is een spannende tijd en met nog meer samenwerkingspartners dan bij de Verkeersonderneming bouwen we aan deze nieuwe organisatie. Veel van de randvoorwaarden zoals de ICT en projectenadministratie moeten grotendeels opnieuw worden opgebouwd. De oude organisaties hebben hiervoor een mooie erfenis achtergelaten, maar de bouwblokken op de nieuwe gewenste manier in elkaar zetten vergt veel tijd en energie.” 

Eenduidige aanpak ontwikkelen

Binnen zijn portefeuille houdt Roger zich bezig met de volgende thema’s: standaardiseren van instrumentarium, mobiliteitsadviseurs begeleiden, gedragsbeïnvloeding en data en data-analyse.  
“Het is belangrijk stabiliteit in de uitvoering te krijgen. Het moet duidelijk zijn wat de stand van zaken is van de projecten en wat de afspraken zijn met de partnerorganisaties. Daarnaast willen we dat het proces van programmeren en mobiliteitsmanagement goed ingericht wordt. In de programmering wordt steeds beter en verder vooruit gepland. Vervolgens kunnen de verkeersmanagement en mobiliteitsmanagementmaatregelen gericht worden op de gebieden waar vanuit de programmering de grootste problemen blijken. Bij de gecombineerde aanpak van de A15 en N3 is al een case waar dit gebeurt.”

Roger heeft in zijn portefeuille ook een gebied onder zijn hoede: Haaglanden en Westland. “Ik vind dit wel een leuke verschuiving van mijn blikveld omdat ik me voorheen vooral met Rotterdam Rijnmond bezighield,” vertelt Roger. “Ook in het gebiedsgericht werken is het de uitdaging een eenduidige aanpak te ontwikkelen.” Roger werkt vooral vanuit zijn huis in oud Rijswijk, “een heerlijke werkplek”. En wanneer hij moet reizen, maakt hij er een sport van zelf te doen wat hij jaren anderen heeft geadviseerd: kiezen voor de meest duurzame manier van reizen. “Ik heb zelf geen auto dus dat maakt het kiezen van alternatieven eigenlijk veel makkelijker.” 

Laten zien wat we kunnen

In de huidige ontwikkelfase van de organisatie vindt Roger het lastig om slagvaardig te kunnen zijn. “Tijdens het bouwen van de organisatie gaat het werk wel door. Ondertussen moet de inhoud van de verschillende werkpakketten (programmering, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en communicatie) met elkaar verbonden worden. Ik kijk er echt naar uit om aan de slag te gaan met de verdere ontwikkeling. Ik wil laten zien wat we kunnen en hiervoor is ook ruimte nodig. Ik ga ervan uit dat er straks meer ruimte is als de bouwblokken van ons programma beter staan. En hopelijk is er ook weer de mogelijkheid elkaar weer live te ontmoeten. De goede energie en wil is aanwezig en het vertrouwen bouwen we met elkaar op. Over drie jaar hoop ik dat we een vanzelfsprekende en gewaardeerde aanpak hebben ontwikkeld voor de aanpak van hinder en mobiliteitstransitie met Zuid-Holland Bereikbaar.” 

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

Publiek-private organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Samenwerkingspartners