Nieuwsbericht | 7-04-2022

We doen het voor de gebruiker van de infrastructuur

“Ik word hier enthousiast van,” begint Arjan Olsthoorn zijn verhaal. Hij is manager stakeholders en lean expert bij ProRail en accounthouder voor Zuid-Holland Bereikbaar. “Dit is de eerste keer dat we als ProRail formeel in een samenwerkingsverband participeren. Samenwerken deden we natuurlijk al veel langer, maar nu zijn we voor het eerst echt onderdeel van een samenwerkingsverband. We kunnen echt winst gaan behalen in het gezamenlijk programmeren van werkzaamheden en het afstemmen van planningen.”

Fotobijschrift: Arjan Olsthoorn (ProRail)

Arjan: “De afspraak om samen te gaan werken, komt voort uit het BO-MIRT waarin is afgesproken dat infrabeheerders landelijk en regionaal met elkaar gaan samenwerken. En dus ook multimodaal. Zuid-Holland Bereikbaar is de eerste regionale samenwerking waarin we als ProRail participeren. Uiteindelijk gaan we in alle regio’s deze samenwerking aan, maar Zuid-Holland is de eerste. Persoonlijk word ik er heel enthousiast van. Ik houd van grote complexe samenwerkingen en vind het een uitdaging om mensen bij elkaar te brengen.” Glimlachend vervolgt hij: “Daarnaast heb ik ook een persoonlijk belang als inwoner van Rotterdam. Ik woon vlakbij het Terbregseplein en de Van Brienenoordbrug, dus ik vind het persoonlijk ook prettig als we Zuid-Holland bereikbaar kunnen houden.”

Spoorwegplanningen – een complexe puzzel

“Iedere infrabeheerder heeft zijn eigen specifieke taak en bij iedereen zijn de startspelregels net even anders. We moeten daar met elkaar een modus in gaan vinden om samen te werken. Zo is ons kader vanuit ProRail de spoorwegwet. Vanuit het spoor zijn wij internationaal georiënteerd en stemmen we in Europees verband de werkzaamheden met elkaar af. Daarna kijken we binnen Nederland en dat is vaak landelijk, want als er ergens een spoor uit moet voor onderhoud moeten we zorgen dat de omleidingen wel allemaal beschikbaar blijven. De planningen van de werkzaamheden maken wij al ver van tevoren en de tijdsvensters zijn krap. Wij werken 350 dagen per jaar aan het spoor. Alleen in de Kerstvakantie doen we niets. We plannen ook ver vooruit in de tijd en zijn nu bijvoorbeeld bezig met de programmatie 2024 en verder.”

ProRail maakt nog geen gebruik van het MELVIN – systeem om werkzaamheden in aan te geven. “We delen nu de informatie over de planningen via documenten. We hebben de ambitie om dit jaar de data aan te gaan leveren bij MELVIN. Concreet betekent dit dat wij de data aan het NDW gaan leveren en die data wordt vervolgens zichtbaar in MELVIN. Ik zeg bewust, ambitie, want het is er nog niet en we moeten ook echt nog wel wat stappen zetten om dit te realiseren,” aldus Arjan.

Wel combineert ProRail al slim verschillende projecten. “Ieder project heeft een projectleider, net zoals dat bij veel wegprojecten het geval is. Maar als er werk bij komt, omdat dit matcht in de planning wordt de projectleider ook ineens coördinator van meerdere projecten. Dat moet wel, want zoals gezegd: de planningen zijn erg krap en de tijdsvensters klein. Dus we proberen zoveel mogelijk werk al met elkaar te combineren. Onze projectleiders zijn het gewend dat ze er werk of projecten bij kunnen krijgen. Binnen ProRail is het algemeen bekend goed dat je werkt in het landelijk belang.”

Veel werk te doen met z’n allen in Zuid-Holland

“De realiteit is dat we met z’n allen veel werk te doen hebben in Zuid-Holland de komende jaren. En dat dat werk onvermijdelijk hinder met zich mee gaat brengen. Dat is een feit. Een van de doelen van de samenwerking binnen Zuid-Holland Bereikbaar is dat we zorgen dat we de planningen zo goed als mogelijk op elkaar afstemmen. We moeten gezamenlijk bouw- en onderhoudsactiviteiten afstemmen en programmeren vanuit het perspectief van de algehele mobiliteit en hinder. Gezamenlijk zullen we soms ook lastige keuzes moeten maken.”

Naast ProRail hebben ook onder andere Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag en Rotterdam werkzaamheden op de planning staan. Daarnaast heeft Zuid-Holland ook een forse woningbouwopgave te realiseren. Is een gezamenlijke programmering wel een haalbare kaart? Arjan reageert: “Ik ben persoonlijk niet zo heel bang voor die planning. Een planning is altijd passend te krijgen. Het is wel nodig dat we open en transparant zijn naar elkaar. We moeten elkaar als samenwerkingspartners beter begrijpen waarom er welke belangen zijn. Ook hebben we een beetje lef nodig met z’n allen en moeten we het maken van moeilijke keuzes niet schuwen. Soms gaat een groter belang voor een kleiner belang en soms is het andersom.”

Begrip bij eindgebruiker belangrijk voor het werk

“Uiteindelijk proberen we als infrabeheerders, door alle planningen bij elkaar te leggen, de overlast voor de eindgebruiker te kunnen beperken. De eindgebruiker is voor ProRail niet alleen de treinreiziger. Wij hebben ook echt een forse tak goederenvervoer over het spoor. Dus dat is voor ons ook een belangrijke doelgroep.”

“Ik vind het belangrijk dat we door middel van communicatie begrip creëren bij de eindgebruikers over het waarom. Ik geloof echt dat we een risico lopen als we daar niet in slagen en mensen en bedrijven geen begrip hebben voor al het werk in Zuid-Holland. Als we dat niet voor elkaar krijgen, wordt het steeds lastiger om gezamenlijk vervolgkeuzes te maken.”

Rol van ProRail in relatie tot eindgebruikers

We vragen Arjan of ProRail ook een rol heeft in wie er gebruik maken van het spoor. Kort door de bocht: maakt het ProRail iets uit hoeveel mensen er in de treinen van NS zitten? “Jazeker,” reageert Arjan. “Ik vind het in deze context en samenwerking ook erg relevant hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen structureel de trein gebruiken. En voor onze goederensector is het interessant om te kijken of we meer verladers kunnen bewegen gebruik te maken van het spoor in plaats van de weg. Dus het is zeker niet zo dat het voor ons niet uitmaakt hoeveel mensen er in de trein zitten. Wij werken echt samen met onze vervoerders.”

Samenwerkingspartners