Nieuwsbericht | 17-01-2022

Vertrouwen belangrijk voor de toekomst van Zuid-Holland Bereikbaar

“De opgaven in Zuid-Holland zijn echt heel groot,” begint Joop Verdoorn, programmamanager wegverkeer bij het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam is een van de publiek-private partners van Zuid-Holland Bereikbaar. “We hebben de samenwerking tussen verschillende wegbeheerders nodig om een goede betrouwbaarheid van het netwerk te blijven waarborgen. Daarom investeren wij in Zuid-Holland Bereikbaar.” BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming zijn per 1 januari 2022 samen gegaan in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar.

Foto van Joop Verdoorn

Fotobijschrift: Joop Verdoorn

“Vanuit de haven zijn we vrij afhankelijk van de logistiek overdag,” aldus Joop. “We zouden heel graag meer de logistiek meer willen spreiden. Maar de praktijk is weerbarstig. Zo zijn terminals wel de hele nacht open, maar dat geldt niet voor de bedrijven in de regio en achterland. Ook hebben we een ambitie op modal shift en zetten we daar echt op in, dus meer logistiek naar water en spoor. Maar wegverkeer blijft voor de Rotterdamse haven heel belangrijk.”

Een andere reden waarom wegverkeer voor de haven heel belangrijk is, zijn de medewerkers van bedrijven in de haven. “We hebben momenteel 8.000 onvervulde vacatures in de haven. We zijn al vrij lang bezig met het stimuleren van fietsen, openbaar vervoer en aanbieden van collectief vervoer. Maar het gros van de medewerkers komt met auto naar het bedrijf, omdat met name in het westelijk havengebied de alternatieven beperkt zijn. Om die 8.000 vacatures in te kunnen vullen, moeten we dus ook zorgen dat die bedrijven goed bereikbaar zijn, dat medewerkers niet iedere dag in de file hoeven te staan om er te komen.”

“Daarom investeren we al jaren in samenwerkingsverbanden als BEREIK! en De Verkeersonderneming die zich richten op verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. In 2018 werd al bekend dat de opgaven de komende jaren heel fors zijn. We wonen en werken in een deltagebied met veel oeververbindingen en juist die oeververbindingen moeten gerenoveerd en onderhouden worden de komende jaren. Dat geeft druk op het wegverkeer en betekent ook dat we meer nodig hebben dan de huidige samenwerkingsverbanden. Daarom zetten we met elkaar in op Zuid-Holland Bereikbaar en gaan BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming daar per 2022 in op. We hebben de samenwerking tussen verschillende wegbeheerders nodig om een goede betrouwbaarheid van het netwerk te waarborgen.”

Als Joop gevraagd wordt wat hij belangrijk vindt binnen Zuid-Holland Bereikbaar reageert hij: “Het beter programmeren van werkzaamheden en bij start van de werkzaamheden dichter op de bal zitten, het verkeer zo goed mogelijk proberen te managen en de hinder in goede banen leiden. We hebben in de verschillende gebieden in Zuid-Holland een goede samenwerking en partners nodig. Zuid-Holland Bereikbaar heeft een rol in die samenwerking, in het leveren van kennis en knowhow en hopelijk ook budget,” voegt Joop er met een glimlach aan toe. “We weten dat we starten met bescheiden middelen en Zuid-Holland Bereikbaar zich dus in eerste instantie richt op de basis. Dat maakt ook dat we realistische verwachtingen moeten hebben van wat er kan in deze beginfase.”

“Daarnaast is het fijn als Zuid-Holland Bereikbaar iets kan behouden van de wendbaarheid die BEREIK! nu heeft, dat we daar met z’n allen naar streven. Ik vind het belangrijk dat binnen Zuid-Holland Bereikbaar de samenwerking centraal blijft staan en dat we met z’n allen de mobiliteit en logistiek aan de praat houden.” Ook de gebiedsontwikkeling wordt door Joop genoemd. “In het gebied Voorne-Putten/Haven hebben we al een gebiedsaanpak ontwikkeld waar partijen als de gemeenten en Rijkswaterstaat bij betrokken zijn. Het is mooi als we die aanpak meer kunnen gaan verbinden met wat er staat te gebeuren, dat het elkaar versterkt. We hebben als Havenbedrijf niet alleen belang bij de gebiedsaanpak rond de haven, want bijvoorbeeld voor de gevaarlijke stoffen routes zijn ontwikkelingen zoals recent rond de N3 voor ons ook belangrijk. Ons belang gaat dus verder dan ons eigen lokale geografische gebied.”

Joop besluit: “Ik hoop dat Zuid-Holland Bereikbaar echt een samenwerking wordt van de publiek-private partners, en niet een heel eigenstandige organisatie met eigen projecten. Ik hoop ook dat er genoeg vertrouwen is en komt de komende tijd tussen de mensen bij de moederorganisaties en richting Zuid-Holland Bereikbaar. Dat is erg belangrijk voor de toekomst van de organisatie en de samenwerking.”

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel wensen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

Publiek-private organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Samenwerkingspartners