Fotobijschrift: Keukenhof

Nieuwsbericht | 24-03-2022

Verkeersmanagement rond de Keukenhof

Vandaag, donderdag 24 maart, opent de Keukenhof weer en kunnen we in groten getale live bloemenpracht gaan bekijken. Dat levert ook meer verkeer op en daar moeten natuurlijk afspraken over worden gemaakt. De Regiodesk van Zuid-Holland Bereikbaar speelt hier een belangrijke rol in.

Interregionale samenwerking

Van donderdag 24 maart tot en met zondag 15 mei 2022 vindt in Lisse de 72e editie van het evenement “Keukenhof” plaats.  De verwachting is dat er geen toeristen uit het verre buitenland zullen komen vanwege de COVID-19 maatregelen. Alleen uit directe buurlanden worden er bezoekers verwacht. Hierdoor zal het aantal touringcars ook vele malen lager liggen dan voorgaande jaren. Over het gehele seizoen worden er 1.000.000 bezoekers verwacht.

Om verkeer richting Keukenhof in goede banen te leiden is er ook dit jaar een regelscenario opgesteld in een interregionale samenwerking met Zuid Holland Bereikbaar, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland en de Keukenhof. Een regelscenario is een set afspraken in het geval van een incident, evenement of wegwerkzaamheden. Zo weten de wegverkeersleiders op de Regiodesk welke maatregelen ze moeten inzetten. Dat kunnen bijvoorbeeld omleidingsadviezen op informatiepanelen boven de weg zijn.

Dagelijks afstemmen met de Keukenhof

Het regelscenario heeft 4 doelstellingen:

  1. Voor inkomende bezoekers: het verkeer zoveel mogelijk verspreiden over de verschillende aanrijroutes.
  2. Voor uitgaande bezoekers: de uitstroom optimaal spreiden over de verschillende ontsluitingswegen.
  3. Voor regulier verkeer: een zo goed mogelijke doorstroming op het hoofdwegennet behouden, door bv. terugslag tot op de A4 te voorkomen.
  4. Voor alle verkeer: het waarborgen van de verkeersveiligheid.

De regie van het scenario ligt bij de Regiodesk van Zuid-Holland Bereikbaar in Rhoon. Medewerkers van de Regiodesk en de Keukenhof stemmen dagelijks af wat de te verwachten drukte is en welke verkeersmaatregelen er worden ingezet om filevorming te beperken.

Tijdsloten

De Keukenhof is dagelijks te bezoeken tussen 08:00 uur en 19:30 uur. Sinds afgelopen jaar is er geen kassaverkoop meer. Bezoekers zullen vooraf online een ticket moeten aanschaffen. Er wordt gewerkt met tijdsloten voor binnenkomst. Wat ook nieuw is, is het maximale bezoekersaantal wat ligt op 45.000 per dag. Al met al is de verwachting dat het verkeer rondom Keukenhof dit jaar minder hinder zal ondervinden dan eerdere jaren.

Dit jaar wordt ook weer een apart scenario opgesteld voor het Bloemencorso Bollenstreek. Deze is op zaterdag 23 april.

Samenwerkingspartners