Verkeersmanagement is continu in ontwikkeling

Nico van der Mark is bij Zuid-Holland Bereikbaar portefeuillehouder verkeersmanagement. Wat doe je dan precies? ‘De afdeling verkeersmanagement probeert vooral weggebruikers te adviseren over hun verplaatsingen zodat het wegennet zo goed mogelijk wordt benut. Daarbij houden we ook rekening met wensen voor duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Dat kan informatie over een reisduur zijn of wat de beste route is.

Inhoudelijk zorg ik ervoor dat we aan de slag kunnen met het uitbrengen van adviezen over verkeersmanagement. Dat kunnen verschillende soorten adviezen zijn. Zo informeren we over welke kansen we met verkeersmanagement zien om het verkeer beter te leiden, maar ook welke scenario’s daar voor nodig zijn of welke middelen we nodig hebben om daar mee aan de slag te gaan.

Al snel denken mensen bij verkeersmanagement aan het sturen van auto’s, maar het is veel breder. Je kunt bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid het verkeer zo sturen om bepaalde plekken te mijden.’

Verkeersmanagement in ontwikkeling
Dat is in een regio waar veel wordt gewerkt aan de wegen best een uitdaging. ‘We hebben op de wegen te maken met verschillende wegkantsystemen. Dat zijn bijvoorbeeld routepanelen en drips, maar ook verkeerslichten die we langs de weg hebben staan. Met deze middelen kun je het verkeer sturen. Er zijn veel wegbeheerders die deze middelen (vooral verkeerslichten) bezitten, maar die wij niet kunnen gebruiken. Zou dat wel het geval zijn, dan kun je met juiste afstemming het verkeer veel beter sturen.

Je ziet dat het met verkeersmanagement continu in ontwikkeling is. Informatie en data zijn steeds belangrijker. We laten ons steeds meer sturen door navigatiesystemen. Het sturen van de wegkantsystemen zal in de toekomst minder worden. Wij gaan ons steeds meer verdiepen in hoe we kunnen bijdragen aan informatievoorziening van de individuele weggebruiker. We kunnen hen nog niet beïnvloeden, daar heb je Flitsmeister en Google voor, maar wij moeten er wel voor zorgen dat de informatie juist wordt aangeleverd.’

Nico geeft aan om vanuit zijn eigen rol ook doelstellingen te hebben. ‘We moeten onze eigen processen evalueren en verbeteren. Dit is een continu proces. Waar vanuit ZHB onze sterke kant ligt, is dat we verder kijken dan de grenzen van de wegbeheerders, maar juist over het gebied heen. Ook de nauwe samenwerking met mobiliteitsmanagement is onderscheidend. De komende tijd proberen we deze twee aanpakken nog beter in elkaar te verweven.’

Samenwerkingspartners