Fotobijschrift: Rotterdamse MobiliteitsAanpak © gemeente Rotterdam

Nieuwsbericht | 14-01-2022

Verbinding tussen verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement

“De opgave rond duurzame mobiliteitstransitie is voor ons gelijkwaardig aan de opgave van hinder en renovatie binnen Zuid-Holland Bereikbaar. Hier dienen we de juiste koppeling te leggen om kansen te benutten.” Jarno Hazekamp is adviseur mobiliteit bij gemeente Rotterdam en als accounthouder betrokken bij Zuid-Holland Bereikbaar. “De meerwaarde van Zuid-Holland Bereikbaar is de combinatie van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement en daarmee twee verschillende werelden met eigen inzichten en werkwijzen aan elkaar kunnen verbinden op het gebied van mobiliteit.” Per 1 januari 2022 zijn BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming opgegaan in Zuid-Holland Bereikbaar.

Foto Jarno Hazekamp

Fotobijschrift: Jarno Hazekamp

Opgaven voor Rotterdam

“We zien de urgentie steeds belangrijker worden. Naast de vervanging en renovatie opgave hebben we een enorme klimaatopgave en ook verstedelijkingsopgave die beide een transitie in mobiliteit nodig hebben. Rotterdam heeft te maken met een enorme groei. We krijgen steeds meer inwoners die zich ook allemaal gaan verplaatsen. Dat geeft een uitdaging op het gebied van bereikbaarheid en doorstroming, maar ook op het gebied van mobiliteit. We willen dat Rotterdam een fijne stad is om in te leven en daarom zetten we in op duurzame mobiliteit. Dat zijn we moreel en wettelijk verplicht. Dat maakt dat we anders moeten omgaan met mobiliteit. Mede om die reden hebben we vorig jaar de Rotterdamse Mobiliteits Aanpak (RMA) gelanceerd. Daarin hebben we gezegd: wandelen en fietsen staan op één qua prioriteit, daarna komt het openbaar vervoer en pas daarna de auto.”

Meerwaarde van Zuid-Holland Bereikbaar

Als Jarno gevraagd wordt naar de reden dat gemeente Rotterdam investeert in Zuid-Holland Bereikbaar, reageert hij: “De meerwaarde van Zuid-Holland Bereikbaar is dat verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement bij elkaar worden gebracht onder een dak. Nu zijn dat veelal gescheiden werelden, ook bij ons en veel van de publieke partners van Zuid-Holland Bereikbaar. Een andere meerwaarde van Zuid-Holland Bereikbaar is dat daar de opgaven samen komen. Wij, als steden, hebben te maken met verstedelijking en partijen als Rijkswaterstaat hebben te maken met vervanging en renovatie. Binnen Zuid-Holland Bereikbaar komt dat samen.”

Uitdagingen voor Zuid-Holland Bereikbaar

“Het wordt nog een turbulent half jaar voor Zuid-Holland Bereikbaar,” voorspelt Jarno. “We hebben de komende tijd nog te maken met een opstartfase. Daarbij moeten we vooral inzetten op continueren van wat we nu al goed doen. We moeten elkaar blijven opzoeken en verbinden. We moeten ook kritisch naar onszelf durven kijken en tegen elkaar zeggen: Dit gaat al goed en hier moeten we nog aan werken. Het wordt nog een behoorlijke klus om een goed evenwicht te vinden tussen de inzet van activiteiten. Enerzijds moeten we proberen alle lijntjes aan elkaar te verbinden. Anders hadden we de situatie met de drie organisaties net zo goed zo kunnen laten. Anderzijds moeten we er ook een evenwicht in zien te vinden met elkaar.”

Jarno ziet voor de nabije toekomst twee belangrijke uitdagingen voor Zuid-Holland Bereikbaar. “Er is een conflict tussen de beperkte middelen en de gestelde ambitie. Met elkaar moeten we kijken naar welke projecten en programma’s we doen. Een andere belangrijke uitdaging is dat we moeten voorsorteren op een aantal ontwikkelingen die we niet altijd even goed op ons af zien komen. Het is belangrijk dat Zuid-Holland Bereikbaar straks een organisatie is die kan voorsorteren op en meebewegen met ontwikkelingen in mobiliteit en/of de zuidelijke randstad. Dat vraagt van ons allemaal scherpte op ontwikkelingen, flexibiliteit in onze houding en werkzaamheden, en niet te vergeten openheid en interesse naar elkaars ideeën.”

Met z’n allen maken we er wat van

Als publieke partners van Zuid-Holland Bereikbaar hebben we de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van samenwerking. Het is niet altijd makkelijk om met acht partijen samenwerking te organiseren. Soms moet je accepteren dat je niet altijd je gelijk haalt, maar wel vertrouwen blijven hebben in de organisatie en de toekomst. Het is geven en nemen in een samenwerking. Ik wil ook graag een dankwoord uitspreken richting iedereen die zich hard heeft gemaakt voor deze samenwerking. Met z’n allen maken we er wat van.”

“Ik hoop dat Zuid-Holland Bereikbaar over vijf jaar de huidige ontwikkelsporen uit heeft gelopen en tien nieuwe ontwikkelsporen heeft bedacht. Dat we alle moeizaamheden van de samenwerking voorbij zijn en iedereen zich goed voelt bij de voortgang. Ook hoop ik dat Zuid-Holland Bereikbaar dan in de omgeving bekend is en erkend wordt. Dat we met elkaar dingen voor elkaar krijgen en kunnen blijven groeien.”

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel wensen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

Publieke organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Dit bericht is oorspronkelijk in december 2021 gepubliceerd op de kanalen van BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming.

Samenwerkingspartners