Nieuwsbericht | 14-01-2022

Uniformiteit projecten en maatwerk waar het kan

Vanaf januari is start Jan Breugem gestart bij Zuid-Holland Bereikbaar als Coördinator Projectenportfolio. Hij gaat samen met de projectleiders en de opdrachtgevers aan de slag om de projecten die worden uitgevoerd rondom bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden nog beter te doen en zo optimaal mogelijk op elkaar te laten aansluiten. “We willen meer uniformiteit in onze werkwijze en een herkenbare en eenduidige uitstraling van Zuid-Holland Bereikbaar. Daarnaast worden de verkeersmanagement- en mobiliteitsmanagementactiviteiten binnen een project nadrukkelijker aan elkaar gekoppeld.” Jan is een echte keuzereiziger met een grote voorliefde voor de tweewieler. Vergeet ook het reizen met het ov niet, maar dan wel met de NS-Business kaart want dat is zoals hij zelf zegt “zijn kindje”.

Foto Jan Breugem

Fotobijschrift: Jan Breugem

“De eerste periode van het jaar zal zeker nog in het teken staan van het afronden van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Sommige zaken zoals de (project) financiën en het schrijven van verantwoordingen en onderbouwingen van subsidies kan je niet veel eerder doen,” zegt Jan Breugem, teamleider en programmamanager Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. “Tegelijkertijd start ik dan ook mijn nieuwe werkzaamheden bij Zuid-Holland Bereikbaar als Coördinator Projectenportfolio. Dit is een nieuwe rol die ik buiten het MT zal vervullen.”

Professionaliseringsslag bij de projecten

“De onderhouds- en wegwerkzaamhedenprojecten zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en dat zal de komende jaren ook zo zijn. De manier waarop ze worden uitgevoerd is nu heel divers en afhankelijk van de insteek van de projectleider, de voorkeur van de verantwoordelijke opdrachtgever en de situatie. Het gevolg is dat er een heel diffuus palet aan werkwijzen is ontstaan. Het komende jaar zullen we toewerken naar meer uniformiteit zodat we een herkenbare en eenduidige Zuid-Holland Bereikbaar aanpak en uitstraling krijgen. Binnen die uniformiteit is er natuurlijk ruimte voor maatwerk. Het gaat om een professionaliseringsslag. Daarnaast verwacht ik dat werkzaamheden ook efficiënter kunnen, alleen al door het koppelen van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Het is een mooie opdracht om volgend jaar mee aan de slag te gaan, want er liggen volop kansen voor verbetering,” zegt Jan enthousiast.

Beter inzicht per project waar we staan

Hij vervolgt: “Binnen alle drie de huidige samenwerkingsorganisaties kennen we nog geen projectenadministratie. Daarom is de projectenmodule van AFAS aangeschaft. Die stelt ons in staat om volgend jaar per project actueel inzichtelijk te krijgen waar we staan zodat we betere rapportages krijgen. Het klinkt simpel maar van niets naar werkend systeem is een enorme klus. Daar hoort ook bij dat we randvoorwaarden opstellen, zeg maar een soort intake naar partnerorganisaties toe. Welke projecten horen logischerwijs wel en welke niet bij Zuid-Holland Bereikbaar? Ook kunnen we aan de hand van een intake beter bepalen hoe we de vervolgfase ingaan en of we een project praktisch aankunnen, dus voldoende bemensing hebben. Het uniformeren van projecten draagt ook bij aan de onderlinge vergelijkbaarheid en de kennisuitwisseling. Wat werkt wel en wat niet? En ook daarmee zetten we weer stappen richting professionalisering.”

Het ambitieniveau bij Jan ligt hoog als hij zegt: “Volgend jaar om deze tijd hoop ik dat de projecten een meer eenduidige aanpak hebben en dat onze partnerorganisaties enthousiast zijn over de stappen die we gezet hebben en met volle overtuiging bij ons aankloppen. Hieraan zal ook AFAS een bijdrage leveren, want goed informeren zorgt voor draagvlak en vertrouwen. Ook hoop ik dat we dan in de praktijk de voordelen van het onderling kennis uitwisselen al hebben ervaren. Dat we dan een goed gevulde toolkit hebben met diverse gereedschappen om in de gebieden met de projecten aan de slag te gaan. En dat duidelijk is wat we van professionele medewerkers verwachten.”

2022 is tussenjaar

“Het volgend jaar zie ik als een tussenjaar. Iedereen moet aan elkaar wennen. Alleen al de drie huidige samenwerkingspartners zijn heel verschillend in sfeer, cultuur en inhoud. En ook de acht nieuwe partnerorganisaties verschillen enorm. Elkaar leren kennen en naar elkaar toegroeien is een boeiend proces. Ook qua financiën is 2022 een tussenjaar, we zullen nog enigszins met de handrem erop moeten werken. Hopelijk hebben we het jaar erna meer ruimte om onze werkzaamheden en specifieke aanpak verder te ontwikkelen. Ik heb ook wel wat zorgen en dat betreft het ambtelijker worden van de organisatie. Het is goed dat de partners nauw worden betrokken bij het geheel, maar heeft als nadeel dat de besluitvorming veel stroperiger wordt als iedereen overal over mee moet beslissen. Daarom wil ik een lans breken om Zuid-Holland Bereikbaar als uitvoeringsorganisatie de ruimte te geven om snel te schakelen, om innovatief te zijn en om te ‘ondernemen’. Het zou mooi zijn als er een goede balans komt tussen bureaucratie en creatieve slagkracht.”

Samenhang gebieden en projecten

“Over drie jaar hoop ik dat we verder zijn gekomen met de samenhang tussen het gebiedsgericht werken en de projecten. Er zijn vaste gebieden aan te wijzen, maar door de onderhoudsprojecten kan een gebied ook een meer fluïde vorm krijgen. Neem de A4, als je werkt aan het traject Kethelplein-Leidschendam ziet het gebied er anders uit dan wanneer je werkt aan het stuk Leidschendam-Burgerveen. Hoe je dat precies moet gaan doen, is nu nog een zoektocht maar over 3 jaar hebben we daar vast ervaring mee. Al doende leren we de komende jaren en dat is goed. Er is nog veel te ontdekken.”

Tweewielerfan

“Ik ben een fan van tweewielers,” zegt Jan. “Als hobby tref je mij in de winter op de mountainbike en in de zomer op de racefiets.” Hobbelige bospaden, lange afstanden en bergen zijn geen probleem voor Jan. Zo reed hij afgelopen voorjaar een paar keer de Mont Ventoux op. “Ook zakelijk bekijk ik welke voertuig het beste past bij de rit: fietsen als dat mogelijk is en met de motor bij langere afstanden. Zo’n motor is echt heel handig: geen parkeerproblemen en je rijdt zo nodig tussen de files door. En als alle tweewielers niet uitkomen dan pak ik het ov. Natuurlijk wel met de NS Businesskaart, want toen ik nog bij de NS werkte heb ik die ooit op de markt gezet. Dan blijf je daar toch een warm gevoel bij houden. Ik werk al heel lang in de mobiliteit op verschillende plekken. Het is een mooi maatschappelijk onderwerp, het gaat ergens over. Zonder mobiliteit staat letterlijk alles stil. De laatste jaren is mobiliteit ook steeds meer verbonden aan duurzaamheid en door anders te reizen is er op dat gebied nog veel winst te boeken.”

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

Publiek-private organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Dit bericht is oorspronkelijk in december 2021 gepubliceerd op de kanalen van BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming.

Samenwerkingspartners