Nieuwsbericht | 16-06-2022

Samenwerking voedingsbodem voor mobiliteitstransitie

“Het opzetten van de gebiedsaanpak wordt een belangrijke volgende stap voor Zuid-Holland Bereikbaar.” Nicolette Ammerlaan is programmamanager bij het Havenbedrijf Rotterdam en lid van de regiegroep van Zuid-Holland Bereikbaar. In het gebied Voorne-Putten Haven is al eerder gestart met een gebiedsaanpak. “Je ziet dat als het goed werkt je ook andere onderwerpen en projecten met elkaar kunt oppakken binnen dat gremium. Ook is de samenwerking in het gebied een voedingsbodem om met elkaar de mobiliteitstransitie in een gebied verder in gang te zetten en vorm te geven.”

Het gaat goed maar ook een beetje valse start

Op de vraag ‘hoe vind je dat het gaat met Zuid-Holland Bereikbaar?’, reageert Nicolette: “Overall gaat het volgens mij hartstikke goed. Het voelt voor mij een beetje raar, want ik was bij de totstandkoming van de organisatie heel intensief betrokken en nu voelt het een beetje ‘out of our hands’. Ik sta nu meer op afstand dan tijdens de vorming van Zuid-Holland Bereikbaar. Maar mijn beeld is  dat er heel hard gewerkt wordt door iedereen. Natuurlijk is de start van een nieuwe organisatie lastig en kost het tijd om alles goed op te zetten. Dat is logisch. Ik denk dat we ook niet moeten verwachten dat Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) direct het eerste half jaar van alles oplevert aan producten en resultaten. Maar we moeten er wel naartoe werken dat er steeds meer in de pijplijn van ZHB komt te zitten. Tegelijkertijd heeft Zuid-Holland Bereikbaar wel een beetje een valse start gemaakt. Uiteindelijk zijn we na veel gesprekken en discussies met minder mensen en financiële middelen gestart dan we hadden bedacht. Ook daarin zie je dat het niet vanzelf gaat en dat we met z’n allen hard moeten werken om echt samen te werken.”

Betrokken vanaf het prille begin

Het Havenbedrijf Rotterdam was eerder al een van de moederorganisaties van De Verkeersonderneming en BEREIK!.  Nicolette: “Ik weet nog dat we destijds een allereerste bijeenkomst hadden op een hete augustusdag om te praten over een nieuwe samenwerking en een fusie van de drie ‘oude’ uitvoeringsorganisaties. Die bijeenkomst was echt het prille begin. Later kwam pas de VenR opgave van Rijkswaterstaat in beeld. Als je dan nu achterom kijkt naar dat punt ben ik heel trots dat we het met z’n allen voor elkaar hebben gekregen en dat het gelukt is Zuid-Holland Bereikbaar op te richten. Het was het laatste jaar soms even lastig toen we gesprekken moesten voeren over financiën en wie betaalt en doet wat. Super mooi dat het gelukt is!”

Als Nicolette gevraagd wordt naar haar rol in de regiegroep, antwoordt ze een beetje aarzelend: “Zoals ik net ook al zei, sta ik nu een beetje op afstand. Daardoor denk ik ook af en toe: gaat het wel de goede kant op? Idealiter zou ik als lid van de regiegroep meer aan het stuur willen zitten. Het is zo belangrijk om met elkaar het goede gesprek te voeren vanuit de verschillende belangen. Zo vertegenwoordigt het Havenbedrijf Rotterdam onder andere het goederenbelang binnen ZHB. Het haven industrieel complex en de logistiek zijn gebaat bij een voorspelbare bereikbaarheid, wat zeker met de grootste opgave ooit een niet te onderschatten uitdaging voor ons zal zijn.”

Samenwerking – werkmiddelen – gebiedsaanpak: de uitdagingen van ZHB

“Een van de uitdagingen de komende tijd is: hoe zorgen we ervoor dat Zuid-Holland Bereikbaar echt tot in de kern een samenwerkingsverband is en blijft? Dat alle acht de partners het gevoel hebben en houden: dit is van ons en dat die samenwerking goed tot uiting komt in de gebieden  Dat ZHB niet een organisatie wordt die eigenstandig gaat sturen, maar waar de samenwerkingspartners echt zelf aan het stuur zitten en die gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen. ”

“Een andere uitdaging is om te zorgen dat er voldoende werkmiddelen beschikbaar komen voor Zuid-Holland Bereikbaar. Dat is een terugkerend onderwerp van gesprek, maar het leidt af en zorgt er voor dat ZHB niet alles kan doen waarvoor ze opgericht is, aldus Nicolette.

“En een laatste uitdaging is het opzetten van de gebiedsaanpak. Welke hinder gaat er vanuit welke projecten ontstaan? Vanuit daar moeten we met z’n allen kijken naar: wat betekent dit voor het gebied? Daarna kunnen we onderzoeken welke afstemming nodig is en welke maatregelen ingezet dienen te worden.” Voorne-Putten Haven is een van de gebieden die al eerder is gestart met een gebiedsaanpak. In dit gebied werken Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, de gemeenten op Voorne-Putten en Zuid-Holland Bereikbaar samen in een gezamenlijke mobiliteitsaanpak. “Je ziet dat als het goed werkt je ook andere dingen binnen dat gremium kunt doen. Ook is deze samenwerking een voedingsbodem om met elkaar de mobiliteitstransitie verder in gang te zetten. De rol van Zuid-Holland Bereikbaar daarin is voor mij dat ZHB dé partij is om iedereen bij elkaar te brengen en uitvoering te geven aan de mobiliteitsaanpak.”

Noodzaak om meer met elkaar te doen wordt groter

“Wanneer ik tevreden ben over Zuid-Holland Bereikbaar? Als we er met z’n allen voor gezorgd hebben dat de organisatie echt staat. Dat we voldoende mensen hebben, een gedeelde koers en groeipad en voldoende projecten en middelen. We moeten ook echt, want de noodzaak om meer met elkaar te doen wordt groter nu er ook steeds meer projecten ontstaan uit onvoorziene hinder, zie recent de Haringvlietbrug en de Calandbrug.”

Fotobijschrift: Nicolette Ammerlaan

Samenwerkingspartners