Nieuwsbericht | 14-01-2022

Samenwerken in een stabiele maar flexibele vorm

Sunita Stienstra werkt bij Regioregie binnen de portefeuille Programmering en Verkeersmanagement van Zuid-Holland Bereikbaar. Zij mocht een reeks interviews aftrappen waarin we kennismaken met de collega’s binnen de nieuwe samenwerkingsorganisatie en het werk dat zij doen. Sunita vertelt over de rol van Regioregie én de kansen die zij ziet voor de samenwerking tussen de verschillende disciplines van Zuid-Holland Bereikbaar.

Foto van Sunita Stienstra

Fotobijschrift: Sunita Stienstra

Gebiedsgericht werken in de programmering

“Vanuit BEREIK! ben ik nu geland in de portefeuille Programmering en Verkeersmanagement van Zuid-Holland Bereikbaar. Ik werk aan de programmeringskant, ook wel bekend onder de naam Regioregie. Hier maken we al jaren inzichtelijk welke wegwerkzaamheden en evenementen er in Zuid-Holland de komende jaren gepland staan op de korte en lange termijn.” De wegbeheerders noteren hun planningen hiervoor in de tool Melvin. Regioregie helpt, waar nodig, de wegbeheerders met de toegang tot en het correct vullen van de tool. Deze planningen worden vervolgens afgestemd. Hierbij maakt Regioregie al gebruik van een gebiedsgerichte aanpak: “Er zijn 8 gebieden in Zuid-Holland waar jaarlijks een aantal Regionale Afstem Overleggen worden georganiseerd met de wegbeheerders in de gebieden. We maken elk jaar een Meerjarenplanning waarin inzichtelijk is gemaakt wanneer en welke wegwerkzaamheden en evenementen plaatsvinden.” De Meerjarenplanning geeft hiermee een overzicht voor de lange termijn, vanaf 2 tot minimaal 5 jaar vooruit.

“Daarnaast wordt een analyse gemaakt van de werkzaamheden en evenementen die in dezelfde periode plaatsvinden en elkaar dus in de weg zitten of voor te veel gestapelde hinder zorgen. Om dit op te lossen hebben de betreffende wegbeheerders een afstemverplichting,” legt Sunita uit. Regioregie houdt die afstemming in de gaten. Tenslotte werken zij samen met  grotere wegbeheerders aan het verder vooruitplannen van de werkzaamheden. “Zo kunnen we eerder zien waar de grote knelpunten liggen en beter nadenken over maatregelen om hinder te voorkomen. Hier zie ik trouwens mooie kansen voor de samenwerking met mobiliteitsmanagent.”

Dezelfde taal leren spreken

“We gaan samen nieuwe samenwerkingen ontdekken en dit in een stabiele maar flexibele vorm gieten,” zegt Sunita over de transitie naar Zuid-Holland Bereikbaar. “Binnen een nieuwe organisatie is het natuurlijk belangrijk de verbinding te zoeken met nieuwe collega’s. Om te ontdekken wie wat doet en dat we dezelfde taal leren spreken. Vervolgens kunnen we kijken wat we van elkaar nodig hebben en hoe we elkaars werk eventueel kunnen versterken.” Sunita benadrukt hierbij wel het belang van een open blik: “Omdat mensen gewoontedieren zijn is het misschien wel een uitdaging om open te staan voor verandering. Wanneer je ervoor open staat is de verandering een natuurlijker proces en kunnen we zo een eenheid worden en kan Regioregie meer in haar kracht worden gezet.”

Voor Regioregie is de uitdaging de doorontwikkeling van het vooruitplannen van de werkzaamheden bij de grote wegbeheerders. Het gaat dan bijvoorbeeld om concrete informatie over projecten en smallere tijdsvensters waarin de werkzaamheden plaatsvinden al een (paar) jaar eerder inzichtelijk te hebben. Verder vooruitplannen vraagt aanpassingen van systemen en processen in de organisaties. Ook vraagt het capaciteit die er vaak onvoldoende is. “Tenslotte vind ik het belangrijk dat de relatie die met de wegbeheerders is opgebouwd, behouden blijft in de drukte van de transitie. Dit mogen we niet uit het oog verliezen.”

Samenwerken zit in ons DNA

Sunita ziet een aantal mooie kansen in de nieuwe organisatie: “Ik denk dan als eerst aan het samenwerken tussen programmeren, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Samenwerken zit wel in het DNA van de mensen uit de oude organisaties die nu in ZHB zitten, dus dat is een mooie basis.” Verkeershinder is vaak onvermijdbaar maar met de Meerjarenplanning maakt Regioregie inzichtelijk wanneer deze plaatsvindt. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden bij werkzaamheden kan die hinder veel minder zijn, maar kunnen er ook essentiële stappen worden gezet in gedragsverandering van mensen. “De meerjarenplanning kan een betere basis geven aan mobiliteitsmanagement. We zouden bijvoorbeeld ook mobiliteitsmanagement al kunnen betrekken tijdens de eerder genoemde afstemverplichtingen. Zo kan die kennis in een veel eerder stadium worden ingebracht en effect sorteren.” Ook heeft Sunita vertrouwen in de kennis en ervaring van het communicatieteam, die kennis en ervaring vanuit alle drie de organisaties meeneemt: “Zij kunnen programmering helpen om het verhaal over de Meerjarenplanning beter uit te leggen. Tenslotte zie ik meerwaarde in het samen beter inzetten op monitoren en evalueren van grote werkzaamheden, om meer gevoel te krijgen bij de effecten van eerder gemaakte keuzes.”

Meer oog voor OV

“Sinds ik meer besef dat ik ook onderdeel ben van deze nieuwe organisatie, ben ik ook meer gaan kijken hoe ik zelf reis. Ik pak namelijk vrij snel de auto, maar naar het eerste ZHB event in november ben ik met het openbaar vervoer gereisd. Je moet tenslotte ook wel een beetje leven wat je zelf in je werk uitdraagt. Maar ik heb daar nog wel wat in te leren.” Sunita kijkt er dan ook naar uit zelf meer te leren over mobiliteitsmanagement. “Niet alleen voor mijn eigen reisgedrag, maar ook om te horen waar men aan denkt als het gaat om de samenwerking met programmering. Natuurlijk ga ik de komende maanden ook met de collega’s zelf in gesprek.”

Samenwerkingspartners