Nieuwsbericht | 20-10-2022

Flexvervoer en werkgever belangrijk voor bereikbaarheid Voorne-Putten en Rotterdamse haven

In opdracht van Zuid-Holland Bereikbaar zijn twee maatwerkonderzoeken uitgevoerd om in kaart te brengen hoe het verkeer in de Rotterdamse haven en op Voorne-Putten beter ingericht kan worden en andere vormen van reizen dan de auto beter kunnen worden benut. Hieruit zijn onder andere concrete aanbevelingen voor het verbeteren van flexvervoer in de regio naar voren gekomen. Ook laten de onderzoeken zien dat (logistieke) bedrijven als werkgever een belangrijke rol hebben in het realiseren van kansrijke maatregelen voor de bereikbaarheid, zoals thuiswerken en/of carpoolen.

Verbeterpunten voor flexvervoer

Vraagafhankelijk openbaar vervoer wordt ook vaak flexvervoer genoemd. Zoals de naam al suggereert, is dit bedoeld om de reiziger meer flexibiliteit te bieden. Voorbeelden hiervan zijn de Spijkhopper in Nissewaard en de Maasvlaktehopper in de Rotterdamse haven. Echter blijkt dat reizigers bij de overgang van regulier OV naar flexvervoer een aantal concrete problemen ervaren die er toe kunnen leiden dat zij minder of geen gebruik meer maken van het OV. Het verbeteren van de communicatie rondom de dienstverlening, zoals over vertrektijden en (mogelijke) bestemmingen, biedt hierin kansen. Daarnaast moet het reserveren zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt, omdat dit een van de belangrijkste drempels vormt voor het gebruik van flexvervoer. Het onderzoek is in zijn geheel te lezen via deze link.

Kansen voor woon-werkverkeer

In het tweede maatwerkonderzoek lag de nadruk op de manier waarop forenzen zich op Voorne-Putten en van Voorne-Putten naar de Rotterdamse haven verplaatsen. Hierbij werd de regio ingedeeld in zeven deelgebieden om problemen en mogelijke oplossingen zo gericht mogelijk te onderzoeken. Naast adviezen per deelgebied, kwamen een aantal conclusies naar boven die voor de hele regio relevant zijn. Zo worden thuiswerken en/of carpoolen als kansrijke maatregelen gezien die gemakkelijk kunnen worden ingevoerd. Als werkgever spelen (logistieke) bedrijven daarbij een belangrijke rol in het stimuleren van duurzame vervoerskeuzes bij werknemers. Ook het tweede maatwerkonderzoek is publiek toegankelijk via deze link.

Reizigerservaringen en -behoeften centraal

De reiziger stond in beide onderzoeken centraal. Door middel van enquĂȘtes en diepte-interviews werden ervaringen en behoeften van forenzen en andere reizigers op Voorne-Putten en in de haven opgehaald. Hierbij lag de focus van het eerste maatwerkonderzoek op de beleving van vraagafhankelijk openbaar vervoer. Het tweede maatwerkonderzoek bracht de bereikbaarheidsproblematiek voor verschillende deelgebieden in kaart om tot concrete oplossingen per deelgebied te komen. Beide onderzoeken zijn in opdracht van Zuid-Holland Bereikbaar uitgevoerd door adviesbureau XTNT.

Aan de slag met bereikbaarheid

Ondanks de nabijheid van het omvangrijke stedelijk OV-netwerk van Rotterdam speelt de auto een belangrijke rol in de vervoerskeuze van reizigers op Voorne-Putten en in de Rotterdamse haven. Tegelijkertijd nemen de files toe door de stijgende structurele drukte op het wegennetwerk in en rondom het gebied. Daarnaast staan er de komende jaren veel renovaties van infrastructurele werken gepland die hinder veroorzaken in het gebied. De maatwerkonderzoeken maken dan ook deel uit van een breder pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid van Voorne-Putten en de Rotterdamse haven op peil te houden.

Zuid-Holland Bereikbaar werkt hiervoor nauw samen met het bedrijfsleven, de gemeentes op Voorne-Putten, Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Zo kunnen werkgevers kosteloos advies aanvragen om het woon-werkverkeer van personeel in kaart te brengen en te verduurzamen. Op het platform Reizen naar je werk is meer informatie te vinden. Ook reizigers kunnen op dit platform terecht voor informatie over werkzaamheden en hulpmiddelen om de overstap naar duurzame vormen van vervoer gemakkelijker te maken.

Samenwerkingspartners