Nieuwsbericht | 12-05-2022

Pilot op A15 van start: OV en logistieke bedrijven rechtstreeks informeren over incidenten

Per 1 januari zijn de werkvelden verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement samengevoegd in Zuid-Holland Bereikbaar. Een aantal collega’s binnen de organisatie hebben binnen het project Korte Termijn Maatregelen A15 een verbinding  gelegd tussen deze twee vakgebieden in een pilot.

Zo snel mogelijk informeren over incidenten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland werken samen aan een MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 op de langere termijn te verbeteren. Parallel aan de Verkenning hebben zij samen met Rijkswaterstaat en de Drechtsteden een pakket maatregelen opgesteld voor minder file op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem. Zuid-Holland Bereikbaar ondersteunt met mobiliteits- en verkeersmanagementmaatregelen dit project. De vertragingen op de A15 leveren naast hinder voor de automobilist ook hinder op voor de logistieke en de openbaar vervoerbedrijven. Beide partijen zijn gebaat bij vroegtijdige informatie wanneer er iets op hun route gebeurd is.

Informatie van de Regiodesk naar bedrijven

Henk Kolenbrander (logistiek), Hans Goosens (KTM A15), Domingus van den Berg (regionaal wegverkeersleider) en Danny Aarden (teamleider Regiodesk) zijn begin dit jaar met elkaar in gesprek gegaan. Zij hebben besproken of en hoe informatie over hinder op de weg direct naar de OV- en logistieke bedrijven doorgegeven kan worden. En ook of dit bij kan dragen aan het verbeteren van de doorstroming, het terugdringen van voertuigverliesuren en files op de A15, tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Beneluxplein. Hoewel er ook diverse apps zijn die inzicht geven bij vertragingen, is de informatie hierin niet altijd betrouwbaar of compleet. Daarom is er samen met de Regiodesk gekeken op welke manier deze informatie sneller naar de bedrijven kan. In een pilot wordt getest of de aanpak bij kan dragen aan het verminderen van files.

Na drie maanden evalueren

De pilot is gestart op 1 april dit jaar. Drie maanden wordt informatie verstrekt bij incidenten aan OV (de bus-afdeling van de RET) en 2 logistieke bedrijven. Bij hinder op de A15 verschijnt er een bericht in het logsysteem van de Regionale Wegverkeersleider op de Regiodesk. De regionale wegverkeersleider neemt vervolgens telefonisch contact op met het bedrijf en geeft de informatie over het incident door. Het bedrijf kan dan kiezen om een andere route door te geven aan de collega’s op de weg of de chauffeurs nog even ‘binnen’ te houden en zo vaststaan in de file voorkomen.

Momenteel wordt gewerkt aan een geautomatiseerd systeem waarbij er via SMS en e-mail informatie verstuurd kan worden naar de bedrijven.  Aan het eind van de pilot periode vindt een evaluatie plaats met betrokken partijen om te achterhalen of dit voldoende toegevoegde waarde heeft. Vooralsnog zijn de deelnemende partijen enthousiast.

Samenwerkingspartners