Fotobijschrift: A15 Ridderkerk Gorinchem

Nieuwsbericht | 27-01-2022

Multidoel Tactisch Kader

Ook zonder extra hinder door ongevallen of omleidingen door werkzaamheden kan het in Zuid-Holland heel druk zijn tijdens de spits. Om optimaal gebruik te kunnen maken van beschikbare capaciteit op de wegen, hebben de wegbeheerders in Zuid-Holland afspraken met elkaar gemaakt in het Tactisch Kader Operationeel Verkeersmanagement. Dit kader beschrijft in grote lijnen hoe het verkeer in Zuid-Holland wordt gemanaged tijdens de reguliere spitsen. Afgelopen zomer is een bijzondere update van het kader opgeleverd.

Het kader bevat onder andere afspraken over prioriteiten van wegen. Deze afspraken zijn vooral relevant wanneer er bij capaciteitsknelpunten keuzes moeten worden gemaakt om bepaalde autoverkeersstromen voorrang te geven ten opzichte van andere. Daarnaast omvat het kader principes voor het geleiden en sturen van verkeer. Hierbij kun je denken aan informatie voor weggebruikers op informatiepanelen of het langer op groen of rood zetten van verkeerslichten op een kruising.  

Eerste stappen in het verbinden van verschillende modaliteiten  

Afgelopen zomer is een bijzondere update van het kader opgeleverd. Bijzonder was dat ook andere modaliteiten, ketenbeleid en leefbaarheid zijn toegevoegd aan het kader.
Het kader volgt hierbij de mobiliteitstransitie. De doorstroming van het autoverkeer staat tenslotte niet op zichzelf en dat geldt in het bijzonder voor de grote steden.

Binnen het vernieuwde kader is meer aandacht voor passend vervoer (auto/openbaar vervoer buiten de stad, fiets/openbaar vervoer binnen de stad). Afwegingen worden meer integraal en multimodaal gedaan om grip te krijgen op de (stedelijke) bereikbaarheid. Een vlotte doorstroming is ook voor andere modaliteiten van groot belang om concurrerend met de auto te kunnen zijn. De bereikbaarheidsopgave is door de verwevenheid en drukte in de regio bovendien niet alleen afhankelijk van het autoverkeer, maar ook van andere modaliteiten.

In goed overleg met de wegbeheerders zijn de volgende aspecten toegevoegd aan het kader:

  • opname maximale wachttijden voor fiets en openbaar vervoer op kruispunten waar verschillende modaliteiten elkaar kruisen;
  • opname P+R locaties in de netwerkkaart;
  • toevoeging kwetsbare weg in de functiekaart.

Momenteel wordt in een pilot onderzocht hoe data voor het meten van de maximale wachttijden op een kruispunt het best verzameld en geanalyseerd kunnen worden. Deze pilot loopt op een aantal verschillende kruispunten. Ook onderzoeken we of de wachttijden die nu in het kader staan voldoende realistisch zijn.  

Het nieuwe multimodale kader is nu ook online beschikbaar en kun je hier vinden.

Fotobijschrift: Knipsel MTK Online

Samenwerkingspartners