Nieuwsbericht | 23-06-2022

Multidoel Tactisch Kader zet stap naar de praktijk

Sinds 2021 heeft Zuid-Holland Bereikbaar het Multidoel Tactisch Kader Operationeel Verkeersmanagement. Dit is een product van alle wegbeheerders in Zuid-Holland en beschrijft voor auto, fiets en openbaar vervoer het minimum kwaliteitsniveau waaraan het ‘verkeerssysteem’ in de regio moet voldoen. Het tactisch kader zit tussen beleid en het operationele werk in en heeft als doel een vertaalslag van beleid naar operatie te kunnen maken. In 2021 werden fiets en OV toegevoegd aan het tactisch kader, om vanuit het autoperspectief rekening te houden met andere modaliteiten. In een pilot is onderzocht welke methodiek het meest geschikt is om het multidoel tactisch kader met de toegevoegde modaliteiten toe te passen in een knelpuntenanalyse.

Lees meer over de pilot in NM Magazine

Samenwerkingspartners