Nieuwsbericht | 17-02-2022

Met elkaar zorgen dat Zuid-Holland bereikbaar blijft

“Als Rijkswaterstaat hebben we de komende jaren een enorme hoeveelheid werk met nieuwe projecten, zoals de Blankenburgverbinding, als ook de renovatie van veel bruggen en tunnels in de regio.” Aan het woord is Jacqueline Boonstra – van der Pluijm, assetmanager bij Rijkswaterstaat. “Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat Zuid-Holland bereikbaar blijft én dat mensen en (logistieke) bedrijven zich ook bewust zijn van hun eigen bijdrage daarin. Met elkaar: overheden, bedrijfsleven en reizigers, moeten we zorgen voor een mobiliteitstransitie.”  

Fotobijschrift: Jacqueline Boonstra

De opgaven in Zuid-Holland 

Jacqueline: “Renovatieprojecten zijn bijvoorbeeld de 1e Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de Drechttunnel. Daarnaast komen er ook nog verbredingsprojecten aan, zoals op de A4 en de A20. Zo zorgen we er als Rijkswaterstaat voor dat dat we de bestaande infrastructuur kunnen blijven gebruiken, maar ook dat er extra infrastructuur bij komt in Zuid-Holland . Die projecten brengen, de een meer dan de ander, veel hinder met zich mee. Daarnaast hebben ook de andere partners in Zuid-Holland Bereikbaar eigen opgaven, zoals de steden bijvoorbeeld met woningbouw. Dat alles tezamen maakt dat de bereikbaarheid van Zuid-Holland echt onder druk komt.” 

Een multi-dimensionale planning

“Het plannen van alle werkzaamheden in Zuid-Holland is een gigantische klus en gebeurt op verschillende niveaus: bij iedere organisatie voor zich, binnen Zuid-Holland en landelijk. We moeten ervoor zorgen dat de raderen blijven draaien, goed op elkaar aansluiten en in elkaar grijpen, zonder dat ze elkaar verstoren. Dat maakt dat we een hele multi-dimensionale planning nodig hebben en dat iedereen alles goed op elkaar afstemt. De waarheid is ook dat het zoveel werk is dat het niet alleen in de vakanties en weekenden gedaan kan worden en dat maakt dat reizigers en (logistieke) bedrijven hinder gaan ondervinden van alles wat er te gebeuren staat in de provincie. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar tunnels is niet alleen het renoveren een klus, maar ook het testen. Nu is het niet mogelijk een tunnel buis-voor-buis te testen, maar moet de tunnel helemaal –vierkant- dicht. We proberen met elkaar de hinder zoveel mogelijk te beperken door alle werkzaamheden zo slim mogelijk op elkaar af te stemmen en zo ver mogelijk vooruit te kijken,” aldus Jacqueline.  

Verwachtingen van Zuid-Holland Bereikbaar 

“Mijn verwachtingen voor Zuid-Holland Bereikbaar in 2022 zijn vooral gericht op de continuering van de huidige activiteiten. Met elkaar moeten we een goedlopende organisatie maken van Zuid-Holland Bereikbaar met alles wat er op ons af komt.” Jacqueline vult verder aan: “Ik verwacht dat er een belangrijke rol voor Zuid-Holland Bereikbaar is weggelegd rond hindercommunicatie: het reizigers ook zelf laten nadenken over hun reis. Daarnaast is het voor reizigers heel belangrijk dat alle informatie op het gebied van bereikbaarheid straks op 1 centrale plek te vinden is. En door Zuid-Holland Bereikbaar die rol te geven, creëren we ook met elkaar een sterk merk. Het is een mooi streven dat mensen straks automatisch naar Zuid-Holland Bereikbaar gaan voor alles over bereikbaarheid. Dat we met elkaar een goede, gedegen en effectieve organisatie hebben weten neer te zetten.” 

Uitdagingen van Zuid-Holland Bereikbaar 

Als Jacqueline gevraagd wordt naar de uitdagingen die zij ziet voor Zuid-Holland Bereikbaar moet ze even nadenken. “Een uitdaging voor Zuid-Holland Bereikbaar is het krijgen van zicht op het effect van mobiliteitsmaatregelen en een gedegen advies aan partners bij werkzaamheden wat in te zetten. We moeten ervoor zorgen dat Zuid-Holland Bereikbaar echt een organisatie wordt voor de hele provincie Zuid-Holland, dat niet alleen de acht samenwerkingspartners de kennis en kunde van Zuid-Holland Bereikbaar inzetten, maar dat bijvoorbeeld ook gemeenten aankloppen bij deze organisatie.”

“De projecten, met name op het gebied van mobiliteitsmanagement, moeten in de toekomst strakker worden georganiseerd dan nu het geval is. En het is fijn als we allemaal hetzelfde en een eenduidig beeld hebben bij wat de basisaanpak van Zuid-Holland Bereikbaar op het gebied van mobiliteitsmanagement is. Dan kunnen we per project ook gericht kijken naar: wat zit er in de basisaanpak en wat is daar bovenop, specifiek voor dit project, nodig? Zeker rond mobiliteitsmanagement zie je dat de vraag leeft: Wat levert het op?” 

Optimaal mogelijke bereikbaarheid

“We moeten als Zuid-Holland Bereikbaar heel duidelijk kunnen maken waar we van zijn en wat we doen. Doordat alle samenwerkingspartners met elkaar samenwerken zorgen we voor een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid. Dat zal niet altijd betekenen dat het niet ergens vast komt te staan of er files zijn. Maar stel je voor wat het zou betekenen als de gemeenten Rotterdam en Den Haag niet zouden samenwerken met partijen als Rijkswaterstaat en we grote projecten niet op elkaar zouden afstemmen qua planning? Het feit alleen al dat we de handen ineen slaan en samenwerken en afstemmen is al van grote meerwaarde voor iedereen die woont, werkt en/of reist in Zuid-Holland.” 

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar 

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel wensen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.  

Publieke organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar 

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.  

Samenwerkingspartners