Nieuwsbericht | 30-06-2022

Met elkaar investeren en doorpakken

“Er is behoefte aan zichtbare resultaten vanuit Zuid-Holland Bereikbaar.” Raymond van Keerberghen is adjunct manager afdeling verkeer bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. “Iedereen kijkt naar ons. En ik zeg bewust ‘ons’, want dat eigenaarschap is niet alleen van de mensen die bij ZHB werken, maar ook van alle samenwerkingspartners. Zo voel ik dat echt. Met elkaar moeten we investeren in deze samenwerking en moeten we doorpakken om er iets van te maken.”

Fotobijschrift: Raymond Van Keerberghen

Opgaven vragen meer

Als Raymond gevraagd wordt hoe hij vindt dat het gaat met Zuid-Holland Bereikbaar, reageert hij: “Het is nog zoeken met Zuid-Holland Bereikbaar. De organisatie richt zich nu vooral op verkeersmanagement, programmering weg en projecten. Dat is logisch want dat zijn belangrijke taken, maar de opgave is breder en vraagt ook om andere inzet, bijvoorbeeld de organisatie van gebiedsaanpakken. We moeten daarin als samenwerkingspartners de krachten bundelen. Een ander punt van aandacht is dat ZHB nog niet op volledige sterkte opereert qua menskracht en budget. Dat betekent dat qua inzet keuzes moeten worden gemaakt, terwijl de opgaven groot zijn en de ambities nog hoger.”

Laten zien waar we het verschil maken

“Ik ben blij dat het gelukt is Zuid-Holland Bereikbaar van de grond te krijgen. Medewerkers zijn gedreven en met enthousiasme aan de slag. Ik vind met name de communicatie vanuit ZHB goed. Je kunt zien dat daar een team zit met ervaring. Dat is goed voor de naamsbekendheid van de nieuwe organisatie. Die algehele communicatie vanuit Zuid-Holland Bereikbaar moeten we nu gaan combineren met merkbare resultaten. Concreet laten zien waar we als Zuid-Holland Bereikbaar het verschil maken en kunnen maken. Wat daarbij helpt is wellicht om de ambities en doelen voor komend jaar concreet te verwoorden in een strak jaar-/werkplan. Voor 2022, feitelijk een opstartjaar, is dit logisch nog wat globaal,” aldus Raymond.

Breder kijken dan denken in projecten

“Hoe ik de aanloop naar de start van Zuid-Holland Bereikbaar ervaren heb? Eerlijk gezegd ging dat soms moeizaam. De noodzaak om intensiever samen te werken staat niet ter discussie en wordt door ieder gedeeld, maar het daadwerkelijk opzetten van de samenwerking en het vastleggen van afspraken heeft veel tijd gekost. Dat is ook niet raar. Moederorganisaties hebben allemaal een eigen beeld over de samenwerking en die beelden komen niet altijd overeen. Dat was dus best even zoeken met elkaar. De voorliggende opgaven en ambities vragen om een brede blik op de aanpak van grote projecten. Dat gaat veel verder dan het mitigeren van hinder. Het is net zo belangrijk dat er voldoende aandacht is voor mobiliteitsmanagement en/of de link te leggen met andere opgaven in een gebied. Het zou heel fijn zijn als alle partners hierin ook wat breder gaan kijken dan het denken in projecten.”

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een belangrijke ambassadeur van de Alliantie Duurzame Mobiliteit. Onlangs gaven Raymond en collega Joni Braas een interview hierover met als titel: Leg nadruk op verminderen en veranderen van mobiliteit. Daarin stelt Raymond: “Onze regio staat aan de vooravond van grote uitdagingen. Denk aan de enorme woningbouwopgave, er moeten ongeveer 200.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Die groei betekent iets voor de beschikbare ruimte en de bereikbaarheid. Daarnaast wordt er de komende jaren hard gewerkt aan noodzakelijk groot onderhoud van naoorlogse infrastructuur, zoals bruggen en tunnels. Ontwikkelingen die extra druk leggen op de beschikbare ruimte en het bestaande netwerk. Dat vraagt om gerichte keuzes en ook andere vormen van mobiliteit, zoals lopen, fietsen en OV.”

Omvang opgaven – gebiedstafels – breder dan projecten

Wat zijn de grootste uitdagingen die Zuid-Holland Bereikbaar te wachten staan? Raymond: “De omvang van de opgaven staat met stip op één. Neem bijvoorbeeld de Calandbrug of de Van Brienenoordbrug. De impact van deze klussen op het netwerk is groot. Om onze regio bereikbaar te houden tijdens deze werkzaamheden is intensieve samenwerking noodzakelijk. De tweede uitdaging noemde ik eerder al: het opzetten van goed functionerende gebiedstafels. Dit is echt een onderdeel waar de samenwerkingspartners Zuid-Holland Bereikbaar bij nodig hebben en waar ZHB het verschil kan maken. Hierbij is het ook belangrijk dat de gebiedstafels straks niet alleen gaan over de hinderaanpak, maar dat er ook voldoende aandacht is voor duurzame mobiliteit. De derde uitdaging voor Zuid-Holland Bereikbaar is het breder kijken dan een project of meerdere projecten afzonderlijk; wat mij betreft moet de insteek zijn te redeneren en te werken vanuit de gezamenlijke opgaven in een gebied.”

Behoefte aan overtuigingskracht van Zuid-Holland Bereikbaar

Als Raymond vervolgens gevraagd wordt wat hij denkt dat ervoor nodig is om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, antwoordt hij: “Een paar zaken: het gaat zoals gezegd om concrete resultaten op straat, we moeten laten zien dat Zuid-Holland Bereikbaar meerwaarde heeft in de aanpak van grote werkzaamheden. Er is behoefte aan overtuigingskracht naar buiten maar ook intern bij de samenwerkingspartners. Daarnaast is het belangrijk om samenhang in de verschillende aanpakken aan te brengen en dat niet allemaal los van elkaar te laten staan.”

We hebben elkaar echt nodig

“Eigenlijk is de Van Brienenoordbrug een mooi voorbeeld,” besluit Raymond. “Het is vrijwel de grootste klus die we in de regio hebben en één die we met alle betrokken partijen gezamenlijk moeten oppakken. Vervangen van een brug en tijdens de werkzaamheden het gebied bereikbaar houden is prioriteit, maar net zo goed een kans om duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen daar waar het gaat om woon- en werkverkeer. Bijvoorbeeld met werkgeversaanpakken of het aanbieden van duurzame alternatieven (fiets, OV). We zijn er met z’n allen vroeg genoeg bij en het wordt interessant om te zien of dit een project wordt waarbij de gebiedstafel Rotterdam en omgeving een rol kan spelen. Een mooie uitdaging voor Zuid-Holland Bereikbaar en de moederorganisaties samen. We hebben elkaar echt nodig.’’

Samenwerkingspartners