Meer dan duizend dagelijkse spitsmijders A15 Ridderkerk-Gorinchem

Verkeers- en mobiliteitsmaatregelen dragen bij aan betere doorstroming

Zorgen dat elke werkdag duizend reizigers de spits vermijden op de A15 Ridderkerk-Gorinchem. Met die opgave ging Zuid-Holland Bereikbaar aan de slag. Reizigers en (logistieke) bedrijven worden sinds 2019 op verschillende manieren benaderd om het aantal voertuigen tijdens spitstijden te verminderen. Dit resulteerde in 1057 voertuigen uit de spits.

Het project de Korte Termijn Maatregelen A15 wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en Smart Delta Drechtsteden. De aanpak is onlangs verlengd tot eind 2024.

‘’Het is een mooi resultaat dat tot nu toe is bereikt’’, zegt Frederik Zevenbergen, gedeputeerde voor verkeer en vervoer van de Provincie Zuid-Holland. ‘’Meer dan duizend reizigers hebben een alternatief gevonden voor rijden in de spits. Betere doorstroming blijft het doel. Daar kan iedereen aan bijdragen door de fiets of het openbaar vervoer te nemen, of buiten de spits in de auto te stappen. We gaan door met deze aanpak samen met reizigers en bedrijven, zeker nu er weer regelmatig files staan op de A15.’’

Reizigersacties
Elk type reiziger over de A15 vraagt om een eigen benadering. Met acties en campagnes zijn tot eind 2022 329 automobilisten verleid te auto tijdens de spits te laten staan.  Mensen konden een week lang een elektrische bakfiets, e-bike en het openbaar vervoer proberen. Tevens konden zij gebruikmaken van een kortingsregeling op de aanschaf van een nieuwe (elektrische)fiets.

Bedrijven en logistieke benadering
Bedrijven hebben in samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar een efficiënter mobiliteitsbeleid opgesteld. Bedrijven kregen ondersteuning en advies over hoe zij hun logistieke processen konden optimaliseren buiten de spits of hoe zij medewerkers konden verleiden naar ander reisgedrag. Met een mobiliteitsscan kregen zij inzicht in het huidige reisgedrag en de potentie van alternatieven. Na de scan ontvingen bedrijven ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuw mobiliteitsbeleid of de inzet van acties en communicatie. In de afgelopen periode werden meer dan 50 bedrijven ondersteund en is er door de mobiliteitsscan inzicht verkregen in de woonplaatsen van 35.000 medewerkers. Daarmee ontstond er ook meer inzicht in welke alternatieven realistisch zijn. Met name de inzet op thuiswerken en de fiets werden door de bedrijven en medewerkers als alternatief ingezet. Dit met 486 dagelijkse spitsmijders als gevolg. Tot slot is er na de corona lockdown ingezet op stimulering van het openbaar vervoer met de OV-probeerpas en hebben 200 medewerkers het openbaar vervoer uitgeprobeerd voor een periode van drie maanden.

Tijdens de coronapandemie bleef de logistieke sector doorrijden. Er zijn verschillende samenwerkingen met bedrijven die regelmatig over het traject rijden. Er is onder andere gekeken naar het stimuleren van rijden op andere tijden, het bundelen van vracht en het creëren van logistieke hubs. Met deze inspanningen zijn bijna 13 miljoen vrachtwagenkilometers bespaard, wat uitmondt in 284 spitsmijdingen.

Rijgedrag en verkeersmanagement

Daarnaast zijn er met rijgedrag en verkeersmanagement verschillende projecten gerealiseerd en pilots uitgevoerd. Deze leiden niet direct tot minder verkeer op de wegen, maar zorgen voor een betere doorstroming van het wegverkeer. Dit gebeurde onder andere met de app van Flitsmeister. Via de app kregen automobilisten rijadviezen om zo de doorstroming te verbeteren. Tevens is er geëxperimenteerd met het toelaten van verkeer op de snelweg met verkeerslichten bij Sliedrecht om het verkeer dat de A15 op rijdt beter te spreiden.

Korte Termijn Aanpak A15 tijdens corona
Een gedeelte van  deze aanpak is uitgerold tijdens de coronapandemie, een periode dat het relatief rustig was op de wegen. Hoewel er minder verkeer op de wegen was zijn er waardevolle lessen in de afgelopen periode geleerd. Het is momenteel drukker dan voor de pandemie. Dit heeft er onder andere mee te maken dat in de laatste jaren meer auto’s de weg op gaan.

Vervolg Fase 3
Nederland heeft, zeker in vergelijking met veel landen om ons heen, een uitstekende infrastructuur van wegen, sporen en waterwegen. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen werden gebouwd in de vorige eeuw  en zijn nu aan groot onderhoud of vervanging toe. Dit geldt ook voor de Drechtsteden en de Alblasserwaard.

Rijkswaterstaat werkt aan de grootste onderhoudsbeurt van onze infrastructuur ooit. Er wordt gewerkt aan onderhoud van de bestaande infrastructuur en waar nodig aan vervanging en renovatie. Tegelijkertijd worden er aanlegprojecten uitgevoerd. Dit leidt tot een toename van hinder voor (vaar)weggebruikers en de omgeving. Er wordt geprobeerd die hinder zoveel mogelijk te beperken door werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Maar werken aan de weg en onderhoud aan bruggen, tunnels, viaducten en sluizen betekent hinder. Dat is onvermijdelijk maar nodig om ook voor de toekomst bereikbaarheid te kunnen garanderen.

Zuid-Holland Bereikbaar zal in Fase 3 (2023-2024) voorbereidingen treffen om hinder tijdens de werkzaamheden in het gebied zo veel mogelijk te beperken.

Over Zuid-Holland Bereikbaar
Binnen Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan de bereikbaarheid van Zuid-Holland.

Samenwerkingspartners