Fotobijschrift: DRIP boven de A20 tussen Rotterdam en Gouda

Nieuwsbericht | 10-02-2022

Maatregelen van de Regiodesk sneller bij de weggebruiker

Door de Regiodesk van Zuid-Holland Bereikbaar worden samen met de verkeerscentrales maatregelen op de weg gezet om het verkeer te informeren en te sturen. Dit gebeurt via informatie op dynamische routeinformatiepanelen  (DRIPs) boven de weg en het aanpassen van verkeersregelingen. De maatregelen die de Regiodesk inzet liggen grotendeels vast in regelscenario’s. Chantal Wagemakers is adviseur verkeersmanagement en stelt samen met wegverkeersleiders de regelscenario’s van Zuid-Holland Bereikbaar op. “Landelijk wordt eraan gewerkt dat de  weggebruiker informatie over omleidingen die we inzetten veel sneller en accurater in de navigatieapps ontvangen.”

Van papieren boekjes naar digitale tool

“We hebben scenario’s klaarliggen voor de spits, incidenten en voor grote wegwerkzaamheden en evenementen,” vertelt Chantal. “Nu is het zo dat de regelscenario’s op papier beschikbaar zijn. Wegbeheerders in Nederland hebben aangegeven deze duizenden boekjes te willen digitaliseren. Door een uniforme werkwijze van opstellen en beheren van regelscenario’s ontstaat efficiëntie, tijdswinst en overzicht.” In het project ‘Digitalisering regelscenario’s’ (DRS) wordt een IT-tool ontwikkeld waarmee dit mogelijk is. Met het gebruik van deze nieuwe tool kan het huidige werkproces worden geoptimaliseerd. Rijkswaterstaat trekt dit project en ook de Regiodesk is erbij betrokken.

Data over regelscenario’s in navigatieapps

“Nu geven we de informatie over een omleidingsroute door aan het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Zo komt de informatie via de serviceproviders terecht bij de bestuurders in de auto en op de verschillende verkeersapps. Dat kan natuurlijk sneller en beter,” geeft Chantal aan. Wat nu nog wel eens gebeurt, is dat weggebruikers worden omgeleid en in een schoolzone of dorpskern terecht komen. De oplossing hiervoor ligt in het delen van informatie uit de regelscenario’s en beleidsinformatie met serviceproviders. Zo kunnen zij weggebruikers nog beter informeren. Daar draait het om in het project ‘Verkeersmanagement Informatie voor Routeadvies’ (VM-IVRA). Chantal licht toe: “Bij beleidsdata kun je denken aan milieuzones en afsluitingen voor een weekmarkt. En actuele data zijn de regelscenario’s die door de Regiodesk en de verkeerscentrales worden ingezet bij een incident, een groot evenement of wegwerkzaamheden. Allemaal belangrijke informatie waarover de navigatieapps nu niet altijd beschikken.”

 

Weggebruikers beter bereiken

Chantal sluit één keer per maand aan bij een landelijk overleg over deze projecten: “Vanuit de Regiodesk denk ik mee en testen we de IT-tool samen met de andere wegbeheerders.” Dit jaar wordt gestart met de uitrol van de tool. De Regiodesk heeft 31 regelscenario’s in beheer. Deze zullen ook geïmplementeerd worden in de tool.  In de toekomst kunnen weggebruikers zo betere en slimmere persoonlijke real-time adviezen en route-ondersteuning krijgen. Zij worden bij een groot ongeval, afgesloten tunnel of openstaande brug sneller en beter omgeleid. “Er is nog veel werk te verzetten maar serviceproviders beschikken dan over dezelfde informatie als verkeerscentrales. En zij kunnen ervoor kiezen die informatie in-car te brengen en aan te sluiten op de ingezette maatregelen vanuit de verkeerscentrale.” Het voordeel hiervan voor wegbeheerders en de Regiodesk? “Ook op locaties waar nu geen fysieke middelen zoals een DRIP staan, kunnen weggebruikers dan worden bereikt.”

Samenwerkingspartners