Nieuwsbericht | 15-09-2022

Keep your eyes on the prize

“Niet verzanden in allerlei discussies op detailniveau, maar het grotere verhaal in beeld houden. Waar staan we voor en waarom doen we dit? Het is belangrijk om dat in beeld te blijven houden.” Annet van Lier is manager mobiliteit en milieu bij provincie Zuid-Holland en vanuit die rol ook lid van de regiegroep van Zuid-Holland Bereikbaar. “We hebben elkaar heel hard nodig om Zuid-Holland bereikbaar te houden de komende jaren. Samen staan we steviger en sterker dan ieder voor zich.”

Fotobijschrift: Annet van Lier

Achtergrond Annet van Lier

Annet werkt inmiddels dertien jaar bij de provincie Zuid-Holland. Ze startte in 2008 als manager Proces Coördinatie bij de afdeling Vergunningen en bekleedde daarna diverse functies binnen de organisatie. Sinds 2019 is ze manager Mobiliteit en Milieu en is ze ambtelijk opdrachtgever van SMART Mobility (digitalisering mobiliteitsdata), , CLINSH (een Europees gesubsidieerd project ter verschoning van de binnenvaart), duurzame mobiliteit , duurzame infrastructuur en provinciebreed voor duurzaam informatiebeheer en archivering. Annet: “Op het gebied van smart mobility liggen er echt nog kansen voor ZHB en de partners. Daar kunnen we nog meer mee doen.”

Iets ouds loslaten en iets nieuws opstarten

Eerder dit jaar nam Annet de rol in de regiegroep vanuit de provincie over van Bas van Leeuwen. Als we Annet vragen naar haar eerste observaties van Zuid-Holland Bereikbaar reageert ze: “Je kan op verschillende manieren naar ZHB kijken. Als je kijkt naar de uitvoeringsorganisatie zie ik een positieve sfeer, een enthousiast team en je voelt je welkom als je net binnenstapt. Je kunt daarnaast ook naar ZHB kijken vanuit de samenwerking met de moeders,” zegt Annet met een glimlach bij het woord ‘moeders’. “Ik vind dat een mooi woord”. In de samenwerking tussen alle moeders zie je dat we nog aan het zoeken zijn. De wil om samen te werken is er, iedereen ziet nut en noodzaak in, maar hoe doen we dat? Dat heeft ook tijd nodig. Van drie organisaties naar een gezamenlijke betekent ook dat je allemaal iets ouds moet loslaten en iets nieuws moet opstarten. Iedereen had binnen de oude samenwerkingen een manier van werken en samenwerken. Die manier moeten we nu in deze nieuwe samenwerking  opnieuw vinden.”

Brug slaan tussen verschillen

“Naast tijd is het ook nodig dat we regelmatig met elkaar het open gesprek blijven voeren en niet teveel op detailniveau gaan zitten: keep your eyes on the prize. Wat is het grotere verhaal, waar staan we voor en waarom doen we dit?” De rol van de regiegroep is volgens Annet die van logische sparringpartner van programmadirecteur René Vrugt. “René kan niet in z’n eentje de koers van ZHB bepalen. Hij heeft de partners nodig om gezamenlijk richting te geven aan de organisatie. Als regiegroep denken we na over de inhoudelijke richting en koers. Daarnaast kunnen we als moederorganisaties elkaar helpen op het niveau van de regiegroep. Het is heel verleidelijk om in zo’n samenwerking de verschillen uit te vergroten. Ik ben daar niet zo van. Ik probeer altijd te kijken naar wat we gemeen hebben met elkaar en waar we een brug kunnen slaan tussen onze verschillen.”

What’s in it voor de projecten?

Annet vervolgt: “Als ik kijk naar wat er goed gaat is dat volgens mij het afstemmen van de planningen. Dat is heel complex, maar daar maken we gezamenlijk goede slagen in. Als we kijken naar mobiliteitsmanagement en communicatie in de gebieden is het nog zoeken. ZHB doet werk voor de hele provincie, gebiedsgericht en binnen projecten.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Fotobijschrift: Lagenmodel ZHB

ZHB  introduceerde eerder dit jaar het ‘lagenmodel’ met daarin vier lagen:

  • Laag 1: werk van ZHB over hele provincie heen
  • Laag 2: basisaanpak van ZHB in de vijf gebieden in Zuid-Holland
  • Laag 3: lopende projecten in de vijf gebieden in Zuid-Holland
  • Laag 4: intake voor projecten in de vijf gebieden in Zuid-Holland

“Als we kijken naar dat ‘lagen’ model moeten we ons ook afvragen: What’s in it voor de projecten? We moeten er naartoe dat het voor ieder (groot) project logisch is om bij ZHB aan te kloppen, maar dan moeten we wel duidelijk kunnen maken waarvoor ze aan kunnen kloppen, wat er in de basis zit en wat er vanuit een project 1-op-1 georganiseerd moet worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Wanneer moet een project zich aanmelden en waarop kunnen we projectleiders van projecten enthousiasmeren? Daar moeten we het wel op korte termijn met elkaar over eens worden.

Andere uitdagingen: Financiën en onverwachte incidenten

“Een andere uitdaging is de discussie over de financiën. Er is nu al een behoorlijke tijd onduidelijkheid over de financiële middelen van ZHB. Het is goed als we daar binnen afzienbare tijd helderheid met elkaar over hebben. Dan ontstaat er daarna ook weer meer ruimte voor de blik naar voren,” aldus Annet.

“Een laatste punt dat nog interessant gaat worden de komende periode is hoe we met elkaar reageren op onverwachte incidenten. Hoe lenig en flexibel zijn we dan? Daar hebben we als moeders een rol in, maar daar ligt ook een rol voor ZHB. Hoe meer we samenwerken hoe beter en sneller we met elkaar kunnen reageren op onverwachte incidenten.”

Samen steviger en sterker dan ieder voor zich

“Het is in ieders belang dat we deze samenwerking tot een succes maken, want we hebben elkaar heel hard nodig de komende jaren. We moeten zorgen dat we zaken goed op elkaar afstemmen en met elkaar de schouders zetten onder de bereikbaarheid van Zuid-Holland. Belangrijke uitdagingen waar alle moederorganisaties voor staan, zijn: stikstof, Co2-uitstoot, prijsstijgingen en krapte op de arbeidsmarkt. We hebben allemaal dezelfde puzzel te leggen, dus laten we het samen doen. Want samen staan we steviger en sterker dan ieder voor zich.”

Samenwerkingspartners