Nieuwsbericht | 21-09-2022

Innovatieve pilot rijadvies A4 Leiden gestart

Bevordert het de doorstroming als automobilisten worden geholpen in hun keuze voor de hoofdrijbaan of de parallelbaan? Recente data-analyses en simulaties laten mogelijkheden hiervoor zien. Daarom zijn Rijkswaterstaat, TU Delft en Zuid-Holland Bereikbaar in samenwerking met Flitsmeister een pilot gestart. Een deel van de Flitsmeister-gebruikers krijgt in de ochtendspits het advies de parallelbaan te nemen richting Amsterdam. Hierdoor ontstaat een betere verdeling tussen verkeer over de hoofdrijbaan en de parallelbaan met hopelijk een betere doorstroming tot gevolg. De pilot is inmiddels gestart en loopt tot en met november 2022.

De meldingen worden aan een beperkte groep Flitsmeister-gebruikers gegeven omdat het voor de doorstroming beter is als maar een kleine extra groep de parallelbaan gebruikt in plaats van de hoofdrijbaan. Er is bewust voor de ochtendspits gekozen omdat hier de meeste winst wordt verwacht. Gedurende de pilot wordt gemonitord of er zichtbaar effect is op de doorstroming. Ook wordt gekeken welk deel van de automobilisten de adviezen opvolgt en wat de ideale grootte van de groep automobilisten is om het advies aan te geven. Voor de monitoring worden zowel data-analyses alsook enquêtes ingezet. Als de pilot een succes blijkt kan deze maatregel breder worden ingezet bij hoofd- en parallelrijbanen door heel Nederland.

Van data-analyses naar een pilot

Het gezamenlijke project is gestart met data-analyses. Daarin is onderzocht wat de specifieke problemen op dit gedeelte van de weg zijn en welke oorzaken, waaronder rijgedrag, daarvoor te vinden zijn. Voor deze analyses is gebruik gemaakt van geanonimiseerde data van Flitsmeister en van detectielussen in de weg. Op basis van deze analyses zijn oplossingen bedacht die met verkeerssimulaties zijn getest. Deze simulaties brachten onder meer inzicht in hoeveel automobilisten welk advies zouden moeten krijgen om de algehele doorstroming te verbeteren.

Rijgedrag als factor voor het verbeteren van de doorstroming

Naast de keuze voor hoofd- of parallelbaan hebben het wegrijden uit de file, snelheidsverschillen tussen rijstroken, in- en uitvoegen en wisselen van rijstrook effect op de doorstroming van het verkeer. In deze pilot willen we de keuze van hoofd- of parallelbaan beïnvloeden waardoor het geheel beter kan doorstromen. De betrokken partijen onderzoeken met deze pilot wat het effect in de praktijk is.

Fotobijschrift: Voorbeeld van de meldingen

Samenwerkingspartners