Nieuwsbericht | 15-12-2022

Informatie op maat met de Regiodesk nieuwe stijl

Danny Aarden werkt al sinds 2006 in de verkeerscentrale in Rhoon, net onder Rotterdam. Als teamleider van de Regiodesk stuurt hij de regionale wegverkeersleiders van Zuid-Holland Bereikbaar aan. Als het aan hem ligt breidt de desk de komende jaren uit met een informerende rol.

De primaire taken van de Regiodesk zijn het coördineren, monitoren en signaleren van de inzet van verkeersmaatregelen in de regio. ‘Is er bijvoorbeeld een ongeval bij knooppunt Terbregseplein in Rotterdam, dan informeren wij de relevante wegbeheerders. Daarnaast plaatsen we de data in een de logtool IM in the Cloud, waarop de gemeente Rotterdam direct kan meelezen en aanvullen. En andersom gebeurt dat ook’, vertelt Danny. Maar ook als we vertragingen zien ontstaan, zetten we verkeersmaatregelen in om de echte file waar mogelijk uit te stellen. Ook externe databronnen, zoals Waze en Flitsmeister, leveren data aan de tool. Die gegevens worden vervolgens gecheckt door de Regiodesk, de gemeente of de provincie. ‘Op deze manier kunnen we incidenten snel detecteren en de impact van het incident verkleinen.’

Proef KTMA15

Op de A15 tussen Gorinchem en Ridderkerk is een proef aan de gang: KTMA15. Deze proef staat wat Danny betreft model voor de toekomst van de Regiodesk. ‘Gebeurt daar een incident, dan kunnen we met één druk op de knop de OV- of logistieke bedrijven informeren over de verstoring. De verwachte eindtijd kunnen wij ook inschatten met het overzicht dat we hebben. De planners van logistieke partijen kunnen vervolgens een alternatieve route aanbieden aan hun chauffeurs’.

Informatiedesk

Dit soort informatieverstrekking op maat wil de Regiodesk uitbreiden voor de gehele A15, en uiteindelijk heel Zuid-Holland. Zo behoudt de desk een meerwaarde, naast de regionale verkeersmanagementcentrales van de moederorganisaties. Danny werkt al langer aan het toekomstbestendig maken van de Regiodesk: ‘Wegbeheerders zetten steeds vaker zelf verkeersmaatregelen in. Door maatwerk te leveren zoals bij de KTMA15-proef behouden we onze toegevoegde waarde.’

Verbinding verkeersmaatregelen- en mobiliteitsmanagement

‘We zijn met Zuid-Holland Bereikbaar bezig om verkeersmaatregelenmanagement met mobiliteitsmanagement te verbinden. Zowel geplande als ongeplande hinder valt of staat met communicatie. Als er een incident is, wordt nu een omleidingsroute ingezet. Maar je kunt ook 15 extra deelfietsen aanbieden, extra bussen laten rijden of de Kiltunnel tolvrij maken. En mensen daarover informeren. Volgens mij zit dáár de verbinding tussen verkeersmaatregelen- en mobiliteitsmanagement’, aldus Danny. Dat betekent overigens niet dat de coördinerende functie van de desk verdwijnt. ‘Overzicht houden blijft onze kerntaak. We willen die rol behouden en daarnaar handelen, direct of achteraf. Maar je wilt voorkomen dat je op de stoel van Rijkswaterstaat, gemeente of provincie gaat zitten.’ Momenteel werkt Zuid-Holland Bereikbaar een plan uit voor de overgang naar een informatiedesk, dat in januari wordt opgeleverd.

Samenwerkingspartners