Fotobijschrift: Kiltunnel

Nieuwsbericht | 30-06-2022

Sneller informatie naar de weggebruiker bij incident in Kiltunnel

Na een werkbezoek aan de Kiltunnel heeft de Regiodesk van Zuid-Holland Bereikbaar het initiatief genomen om samen met de Kiltunnelorganisatie, Rijkswaterstaat en de provincie een incidentenscenario voor de Kiltunnel te maken. Met het operationeel maken van dit scenario worden weggebruikers sneller van stremmingen in de tunnel op de hoogte gebracht en worden files beperkt.

Samenwerking

De Kiltunnel onder de rivier de Kil is een belangrijke verbinding tussen de Drechtsteden en de Hoeksche Waard. Wanneer deze verbinding gestremd is levert dit files en vertragingen op in beide gebieden. Het is belangrijk om het verkeer zo snel mogelijk te informeren over mogelijke stremmingen en/of incidenten. Dit om files en vertragingen zo kort mogelijk te houden, waardoor de gevolgen voor de leefomgeving minimaal zijn. Hiervoor worden afspraken gemaakt in scenario’s.

Tussen de Kiltunnel en de Regiodesk van Zuid-Holland Bereikbaar was er tot nu toe geen incidentenscenario afgesproken over de inzet van specifieke maatregelen. Tijdens een werkbezoek van de Regiodesk aan de Kiltunnel in 2021 is het contact gelegd en wist de Kiltunnelorganisatie nu ook waar ze met hun verkeersinformatie terecht konden. Dit werkbezoek is de aanzet geweest om een incidentenscenario te realiseren. De Regiodesk, de Kiltunnelorganisatie, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland zijn toen samen in overleg gegaan.

Monitoren van de verkeerssituatie

In juni van dit jaar is het incidentenscenario voor de Kiltunnel operationeel gemaakt en kan sindsdien worden ingezet door de wegverkeersleiders. Om het verkeer rondom de Kiltunnel te monitoren wordt door de wegverkeersleiders gebruik gemaakt van diverse programma’s zoals TomTom, ANWB en Google Maps. Ook het programma MTM van Rijkswaterstaat wordt gebruikt om files op de rijkswegen te detecteren. Rondom de aansluiting ’s-Gravendeel van de A16 zijn door de wegverkeersleiders drie observatiecamera’s te gebruiken om de situatie te beoordelen. Twee van Rijkswaterstaat en één van de provincie Zuid-Holland. Ook de observaties van de wegbeheerders en de tunneloperators van de Kiltunnel worden hierin meegenomen.

Inzet van DRIPs en informatie naar serviceproviders

Met het scenario kunnen diverse routeinformatiepanelen (DRIP’s) van Rijkswaterstaat informatie tonen voor de weggebruiker bij hinder of een stremming. Ook deelt het Verkeerscentrum Nederland via de verkeersinformatie informatie over een stremming of incident. Deze informatie wordt naar serviceproviders gestuurd. Hierdoor verschijnt het in navigatiesystemen, op teletekst van de NOS, op diverse websites (zoals de ANWB, regionale omroepen etc) en kunnen (regionale) radiozenders de informatie verspreiden. Tenslotte zijn er aanvullende werkafspraken gemaakt om elkaar goed te informeren en zo de regio beter bereikbaar te houden.

Samenwerkingspartners