Nieuwsbericht | 27-10-2022

Houd Melvin goed gevuld

De (vaar)wegwerkzaamheden en evenementen worden door infrabeheerders ingevoerd in een meldsysteem. Voor Zuid-Holland wordt dat grotendeels gedaan in het meldsysteem Melvin. Om aandacht te vragen voor het goed gevuld houden van Melvin deelt het team RegioRegie van Zuid-Holland Bereikbaar instructieboekjes en snoeppotten uit bij de infrabeheerders. De oproep daarbij is om Melvin – net als de snoeppotten – goed gevuld te houden. Bij de provincie Zuid-Holland is RegioRegie al langsgeweest. Een aantal medewerkers van de provincie vertelt over het belang van het volledig en concreet vullen van Melvin en het tijdig en goed afstemmen in de regio.

Melvin geeft inzicht

Door goed af te stemmen over werkzaamheden en evenementen voorkom je samenloop en daarmee voorkom je hele grote hinder. Daarnaast kunnen door tijdige afstemming soms ook werken slim gecombineerd worden. Rick van der Velden en Berend Turennout van team Verkeersmanagement van de provincie vertellen: ‘Melvin helpt ons om overzicht te hebben van de werkzaamheden die eraan komen. Zo zorgen we dat tijdig omleidingen worden gepland of dat we werk met werk kunnen maken.’

De informatie van Melvin wordt ook gebruikt bij de actuele inzet van verkeersmanagement. Op de incidentmanagementdesk van de provincie houdt men in de gaten waar in de provincie onverwachte hinder is en zij zetten dan maatregelen in. Door Melvin hebben zij ook inzicht in de geplande werkzaamheden en worden ze er niet door verrast.

Informatie vroegtijdig invullen

‘Het is natuurlijk van belang dat de informatie in Melvin correct is zodat op de juiste manier gehandeld kan worden. Verder is het belangrijk dat de informatie zo vroeg mogelijk wordt ingevoerd. Dan is er ook voldoende tijd om af te stemmen en indien nodig communicatie en mobiliteitsmanagementmaatregelen in te zetten. Intern is het uiteraard wel een hele toer om de planningen van projecten eerder strak te krijgen. Bij de provincie hebben we – net als alle andere beheerders – een onderhoudscyclus. Binnen die onderhoudscyclus moeten er aanpassingen worden gedaan om de informatie eerder op tafel te hebben voor een juiste scopebepaling,’ vertelt Rick.

‘Daarnaast zijn er soms factoren die je niet vooraf kunt inschatten waardoor planningen moeten worden aangepast,’ vult Berend aan. ‘Als er bijvoorbeeld een aantal strenge winters achter elkaar zijn dan gaat het wegdek sneller achteruit en dan moet je soms onderhoud naar voren trekken. Daar gaat dan je planning van 5 jaar vooruit.’ Binnen het assetmanagement is de provincie met trajecten bezig om de scopebepaling binnen projecten meer handen en voeten te geven zodat tijdig de juiste hinderinschatting kan worden gedaan.

Nood- en hulpdiensten ook in afstemoverleggen

Naast het vullen van Melvin is het afstemmen van de werkzaamheden in de Regionale afstemoverleggen van belang. De provincie levert voor 5 van de 8 afstemoverleggen de voorzitters. Op de vraag hoe zij het afstemmen vinden gaan, antwoorden Berend en Rick: ‘De afstemoverleggen zijn essentieel. De raakvlakanalyses die sinds een paar jaar gemaakt worden per afstemregio helpen om veel sneller de vinger op de zere plek te leggen: waar overlappen werkzaamheden en evenementen elkaar? Ook is het winst dat de nood- en hulpdiensten bij veel afstemoverleggen zijn aangesloten. Het is voornamelijk de brandweer die aansluit bij de overleggen. Het helpt om dat contact ook met die partijen regulier te hebben.’

Tips

Gevraagd naar verbetervoorstellen en tips antwoordt Berend: ‘Als tip aan andere infrabeheerders kan ik het verkeersloket aanbevelen. Ook aannemers zijn gewend met het verkeersloket te werken en het bespaart ons veel invoerwerk, want dat is al door het verkeersloket gedaan. Wij toetsen en keuren dan goed of af en verzorgen de daadwerkelijke planning.’

Rick vult aan: ‘Het online overleggen in de afstemoverleggen is wel efficiënt, maar hierdoor mis je toch het persoonlijke contact. In dat persoonlijke contact kom je vaak tot een beter gesprek op thema’s die wel belangrijk zijn, maar niet op de agenda staan. Verder zou het helpen als we als infrabeheerders actiever met elkaar delen waar we mee bezig zijn in de organisaties. Waarschijnlijk spelen issues bij de ene organisatie ook bij de andere en kun je van elkaar leren of door een beter gesprek op de inhoud tot een betere samenwerking komen.’

Fotobijschrift: Team Verkeersmanagement Provincie Zuid-Holland. Boven van links naar rechts: Willem van Dalen, Berend van Turennout, Bram Keijsers, Chris Verploegh, Laura Rietveld, Michael van Schijndel. Onderaan van links naar rechts: Rick van der Velden en Joop Paardenkoper.

Samenwerkingspartners