Nieuwsbericht | 22-12-2022

Houd Melvin goed gevuld

De (vaar)wegwerkzaamheden en evenementen worden door infrabeheerders ingevoerd in een meldsysteem. Voor Zuid-Holland wordt dat grotendeels gedaan in het meldsysteem Melvin. Door goed af te stemmen over deze werkzaamheden en evenementen voorkom je samenloop en daarmee voorkom je hele grote hinder. Daarnaast kunnen door tijdige afstemming soms ook werken slim gecombineerd worden. Om aandacht te vragen voor het goed gevuld houden van Melvin, deelt Zuid-Holland Bereikbaar instructieboekjes, snoeppotten én het nieuwe spelregelkader uit bij de infrabeheerders. De oproep daarbij is om Melvin – net als de snoeppotten – goed gevuld te houden. Sunita Stienstra van team RegioRegie heeft deze afgelopen week overhandigd aan Bob Keus van de Gemeente Westland. Bob Keus vertelt in een interview hoe in Westland wordt gewerkt aan het goed gevuld houden van Melvin en de afstemming binnen RegioRegie.

2000 Aanvragen per jaar

Bob Keus is adviseur Verkeer, Bereikbaarheid bij gemeente Westland. Samen met collega Bart van den Bogert behandelt hij rond de 2.000 aanvragen per jaar voor wegwerkzaamheden, evenementen en diverse werkzaamheden. Zij doen dat onder de noemer Bereikbaar Westland. ‘Ja, in de regio gebeurt ontzettend veel,’ vertelt Bob. ‘Als gemeente zijn we dan ook blij met het meldsysteem Melvin en het verkeersloket dat een groot deel van de meldingen in Melvin verzorgt. We onderkennen ook het belang van het goed gevuld houden van Melvin. Voor ons is het bijvoorbeeld ook van belang te weten wat er gebeurt aan werkzaamheden net buiten de gemeentegrenzen. Dus hopen wij ook dat onze buren Melvin goed vullen.’

Goed voorbereid naar de afstemoverleggen

‘Als gemeente Westland zitten we in twee afstemoverleggen, Haaglanden en Rijnmond Noordwest,’ legt Bob uit. ‘De afstemoverleggen vind ik heel prettig werken. We bespreken dan hoe het staat met de projecten die raakvlakken hebben. Bijvoorbeeld omdat ze van dezelfde omleidingsroute gebruik maken of in de nabijheid van elkaar worden uitgevoerd in dezelfde periode. We proberen dan met de betreffende infrabeheerder af te stemmen. Zodat de hinder zo klein mogelijk blijft. Omdat we elkaar al van de afstemoverleggen kennen, is het ook makkelijker om elkaar daarbuiten te benaderen.’

Bob vervolgt: ‘Het is wel belangrijk goed voorbereid naar een afstemoverleg te komen. Dan kun je veel beter direct over de raakvlakken met elkaar in gesprek. Natuurlijk is het ook belangrijk proactief ander infrabeheerders te benaderen. We wachten dus niet altijd een overleg af wanneer afstemming noodzakelijk is.’

Naast infrabeheerders is overleg met de hulp- en busdiensten ook belangrijk. ‘Dat doen we apart van de afstemoverleggen,’ licht Bob toe. ‘Met hen hebben we aparte overleggen over werkzaamheden en de hinder die eraan komt.’

Tijdig de projectplanning weten

‘De afstemoverleggen gebruik ik als momentum om de informatie over de projectenplanningen uit de organisatie op te halen. Het is best een uitdaging de informatie uit de projecten te krijgen. Dat snap ik ook wel,’ voegt Bob toe. ‘Voor projecten is het lastig heel vroeg planning te communiceren: er staat veel op het spel. Bovendien lopen er veel projecten die elkaar ook weer beïnvloeden. Het is echter wel noodzakelijk om tijdig te beschikken over informatie over de planningen van de diverse projecten in Westland. Het tijdig hebben van een planning helpt weer in de afstemming met omliggende wegbeheerders en dat is wel nodig met die grote hoeveelheid projecten die in Zuid-Holland worden uitgevoerd.’

Onlangs zijn de spelregels RegioRegie geüpdatet. In deze spelregels hebben de infrabeheerders spelregels met elkaar afgesproken over bereikbaarheids- en planningsprincipes en ook over wat er van hen verwacht mag worden. Deze spelregels helpen in de afstemming tussen de infrabeheerders. ‘Ik heb ook een set van de vernieuwde spelregels ontvangen,’ meldt Bob.

Veel belangen bij werkzaamheden

‘Als gemeente hebben we, om aannemers ook heldere kaders mee te geven, een paar jaar geleden een Richtlijn Verkeersmaatregelen gemaakt,’ vult Bob aan. ‘Ook hebben we rond (wegen)bouwprojecten het zogenaamde BLVC-plan geïntroduceerd. BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. In een dergelijk plan worden alle maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken beschreven rondom een bouwproject. Het is bedoeld om alle belangrijke stadia tijdens een bouwproject goed te kunnen beheersen en zo aannemers en bedrijven die aan de slag gaan bewust te maken dat er veel belangen gemoeid zijn met (bouw)werkzaamheden. Samen met een goed gevuld Melvin, heldere afstemming en korte lijnen met andere infrabeheerders helpt dit om de bereikbaarheid in en van het Westland op peil te houden.’

Fotobijschrift: Sunita Stienstra (ZHB) en Bob Keus (gemeente Westland)

Samenwerkingspartners