Nieuwsbericht | 2-06-2022

Hoe verkeers- en mobiliteitsmanagement elkaar kunnen versterken

Binnen Zuid-Holland Bereikbaar komen mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement samen. Wat levert dat op? Portefeuillehouder Mobiliteitsmanagement Roger Demkes en adviseur verkeersmanagement Nico van der Mark vertellen wat de disciplines van elkaar kunnen leren.

Roger Demkes was tot 2022 directeur van De Verkeersonderneming. In het MT van Zuid-Holland Bereikbaar heeft hij mobiliteitsmanagement in zijn portefeuille: de menskant van mobiliteit. Senior adviseur Nico van der Mark werkt in het verkeersmanagement. Nico stuurde voorheen wegverkeersleiders en adviseurs aan in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Rhoon, voor BEREIK!.

Hoe verschillen mobiliteits- en verkeersmanagement van elkaar?

Roger: “Verkeersmanagement redeneert vanuit het systeem en het optimaliseren van het netwerk, de infrastructuur. Wij willen de keuzes van de reiziger beïnvloeden; dat begint al achter de voordeur. Mobiliteitsmanagement heeft het meeste effect bij een verandering in de buitenwereld, zoals bij een nieuwe baan of een verhuizing. Maar ook bij een infraproject waardoor iemand zijn vaste reis niet kan maken.”

Nico: “Verkeersmanagement kijkt naar een groot gebied, terwijl mobiliteitsmanagement meer lokaal is. Daarnaast heeft mobiliteitsmanagement een bepaalde aanleiding en duur, waar verkeersmanagement juist een continu proces is.”

Roger: “Dat laatste is inderdaad een groot verschil wat we moeten zien te overbruggen. Verkeersmanagement is ook meer een dissatisfier. Als het goed gaat, merk je er niks van. Maar als het vastloopt, krijgen verkeersmanagers op hun kop. Met mobiliteitsmanagement kun je positiever scoren: mensen zien bijvoorbeeld een ov-probeeraanbieding of fysieke maatregelen als tijdelijk geplaatste deelscooters.”

En wat zijn de overeenkomsten?

Roger: “Beide gaan over bereikbaarheid en doorstroming. Mobiliteitsmanagement wil reisgedrag beïnvloeden, maar daar schuift Nico’s vak eigenlijk ook naartoe. Omdat verkeerssystemen de reizigers proberen te geleiden en begeleiden in zijn reis.”

Nico: “Het zijn communicerende vaten: mobiliteitsmanagement vermindert het autoverkeer, wat er overblijft moet het verkeersmanagement faciliteren. Even simpel gezegd.”

Roger: “Mobiliteitsmanagement begon ooit vanuit het wegverkeer, maar breidt wel steeds meer uit naar het hele netwerk in Zuid-Holland. En met de komst van Zuid-Holland Bereikbaar hebben we ook ProRail aan boord, als een van de moederorganisaties. Zo vragen zij ons om te helpen bij de hinder die is ontstaan door de Calandbrug die in storing is; een brug die zij beheren.”

Waar kunnen verkeers- en mobiliteitsmanagement botsen?

Roger: “Mobiliteitsmanagement zit soms in een hit and run-modus waarbij er nú gehandeld moet worden. Verkeersmanagement is juist van continuïteit, procesgang en vooruitkijken. Wij kunnen leren van het gestructureerde werken van Nico en zijn collega’s. En zij kunnen weer wat leren van de extraversie van de mobiliteitsmakers.”

Nico: “Wij vinden zelf wel dat we goed zijn, maar vertellen het niet. Het is immers business as usual. En verder: als mobiliteitsmanagement wat langer van tevoren gaat kijken, komen onze verschillende tempo’s dichter bij elkaar. Maar dat is ook een kwestie van groeien en samen cultuur en beleving ontwikkelen.”

Waarin gaan jullie disciplines elkaar vinden?

Roger: “We willen maatregelen veel vaker gecombineerd inzetten, zoals in project KTM-A15, tussen Dordrecht en Gorinchem. Een van de eerste grote projecten waarin maatregelen uit verkeers- en mobiliteitsmanagement elkaar echt aanvullen.”

Nico: “En we willen meer aanhaken bij de detaillering van alles wat over 2 tot 4 jaar gebeurt. Alleen zó kunnen we onze verkeers- en mobiliteitsplannen maken en verschillende projecten in één gebied gezamenlijk oppakken. Dat is voor ons allemaal nog een uitdaging.”

Fotobijschrift: (Geknutseld beeld) Mobiliteitsmaatregel op DRIP boven de weg

Samenwerkingspartners