Nieuwsbericht | 1-09-2022

Hinderaanpak houdt Zuid-Holland in beweging

Slim Plannen, Slim Bouwen en Slim Reizen. Dat is de kern van de Hinderaanpak: de integrale methode die partner Rijkswaterstaat gebruikt bij alle (vaar)wegwerkzaamheden In Nederland. Drie Rijkswaterstaters vertellen waarom ook Zuid-Holland niet zonder kan.

De Hinderaanpak is geboren uit noodzaak, vanwege de enorme opgave aan onderhoud, renovatie en aanleg de komende jaren. Want ondanks al deze werkzaamheden moeten weggebruikers zo goed en snel mogelijk kunnen reizen. Marijn ‘t Hart (landelijk kernteam Hinderaanpak) licht de aanpak toe: ‘Wij kunnen als Rijkswaterstaat niet meer zomaar bepalen waar en wanneer we werken; dat doe je in overleg. We proberen, samen met andere infrabeheerders, jaren vooruit te plannen en kijken of projecten die naast elkaar lopen te combineren zijn. Dat is Slim Plannen. Daarna kijken we met het projectteam en de aannemer hoe we zó kunnen bouwen, dat het zo min mogelijk hinder geeft, oftewel Slim Bouwen. Wat je daarna nog overhoudt aan hinder probeer je met Slim Reizen zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld met alternatieve vormen van vervoer.’ De ambitie van Rijkswaterstaat is om uiteindelijk tien jaar vooruit te plannen, in plaats van enkele jaren, en dat ook de andere wegbeheerders dat gaan doen.

Gebiedsgericht

In Zuid-Holland werd er ook vóór Zuid-Holland Bereikbaar al veel gezamenlijk en regionaal opgetrokken in het plannen en verkeersmanagement, bijvoorbeeld via BEREIK! en de Verkeersonderneming. ‘Maar dan ging het om één project met een bepaald budget’, vertelt Jacqueline Boonstra, programmamanager Bereikbaarheidsaanpak West-Nederland Zuid. ‘Nu kijken we meer gebiedsgericht en komt het hele palet bij elkaar: planning, verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie. Dat is essentieel met al het werk dat op Zuid-Holland afkomt: werkzaamheden met vaak een grote impact op het hele netwerk. Als je het niet samen doet, staat morgen de hele Randstad vast.’

Utrechtsebaan

Een project waarin de drie stappen van de Hinderaanpak zijn doorlopen was de Utrechtsebaan. Dit Haagse deel van de A12 was het eerste halfjaar van 2022 afgesloten. Verkeersadviseur Peter van den Heuvel legt uit: ‘Dit project van de gemeente Den Haag is vóór de zomer uitgevoerd. In het najaar en volgend jaar gaat Rijkswaterstaat aan de slag met het Prins Clausplein, even verderop. Het werk was zo ingericht dat er richting Den Haag altijd twee rijstroken beschikbaar waren; bij één rijstrook staat het namelijk vast tot aan Rotterdam. Wat Slim Reizen betreft waren er vanuit mobiliteitsmanagement maatregelen om de hinder verder te beperken. En met resultaat: het project verliep soepel en er was weinig commotie, vergeleken met de negendaagse afsluiting van de A12 bij Utrecht vorig jaar. Zonder deze aanpak was de hinder van de Utrechtsebaan zeker groter geweest dan de A12 bij Utrecht.’

Gereedschapskist

‘Ook het informeren van de omgeving gebeurt nu soms gezamenlijk’, vult Jacqueline aan. ‘Zoals de renovatieprojecten van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug. Bedrijven krijgen in één keer alle informatie, ook over andere relevante projecten in het gebied. Toevallig zijn dit projecten van Rijkswaterstaat, maar ook in andere gebieden kun je koppelen wat er vanuit de gemeente en provincie gebeurt. Dat nemen we mee in de aanpak van Zuid-Holland Bereikbaar.’

Marijn: ‘De hinderaanpak is een gereedschapskist met middelen, waarin we met onze kennis en kunde over het netwerk de juiste mix zoeken. Want het is en blijft maatwerk. In overleg blijven is het allerbelangrijkst.’ Jacqueline knikt instemmend: ‘Alleen zo kunnen we de boel draaiende houden de komende jaren. Dat is de meerwaarde van de Hinderaanpak voor Zuid-Holland!’

Samenwerkingspartners