Fotobijschrift: Westfield Mall of the Netherlands © Indebuurt Den Haag

Nieuwsbericht | 3-02-2022

Grote bezoekerstromen samen in goede banen leiden rond de Mall of the Netherlands

In Zuid-Holland zijn er veel locaties die veel bezoekers en dus verkeer trekken. In het voorjaar 2021 is zo’n nieuwe locatie geopend: The Mall of the Netherlands in Leidschendam-Voorburg. Om de grote bezoekerstromen in goede banen te leiden en hinder zoveel mogelijk te voorkomen, vindt er veel voorbereiding en ook monitoring plaats. “Ook de Regiodesk van Zuid-Holland Bereikbaar is hierbij betrokken,” vertelt regionaal wegverkeersleider Martijn Wullems.

Groentijden aanpassen

“Al voor de opening van de Mall is begonnen met het maken van regelscenario’s om het wegverkeer zo goed mogelijk te verdelen wanneer het druk wordt. Hierbij waren de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijkswaterstaat en ook één van de voorgangers van Zuid-Holland Bereikbaar, BEREIK!, betrokken,” legt Martijn uit. “Regelscenario’s die ik weleens inzet, zijn met name de scenario’s die de uitstroom vanaf de Mall bevorderen in de weekenden en tijdens feestdagen.” In de tweede helft van de middag (15:00 tot 19:00 uur) begint namelijk de intensiteit van het uitstromende verkeer toe te nemen. Dit zorgt voor onder meer forse files en voertuigen die kruispunten blokkeren. “In de scenario’s staan een aantal schakelingen waardoor de groentijden op de kruispunten met de N14 aangepast kunnen worden en de uitstroom dus verbeterd.” Met de groentijd wordt de tijd aangeduid waarin een verkeersregelinstallatie (VRI) het groene licht toont.

Samen afstemmen en monitoren

De gemeente heeft als verantwoordelijke wegbeheerder een Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC) van de Mall of The Netherlands ingericht. Dit OMC komt op zeer drukke dagen bij elkaar om het verkeer rondom het winkelcentrum te monitoren. De Regiodesk van Zuid-Holland Bereikbaar ondersteunt hierin door extra alert te zijn op drukke dagen. “Meestal vraagt het OMC van de Mall telefonisch aan de Regiodesk of een schakeling ingezet mag worden. Uiteindelijk bepaalt de Regiodesk of er inzet wordt gedaan. Het kan immers maar zo zijn dat er elders een incident is, waardoor het inzetten van de uitstroomschakelingen bijvoorbeeld onwenselijk is.”

“De Regiodesk draagt ook bij aan de monitoring,” licht Martijn toe. Hiermee kunnen regelscenario’s en/of de onderlinge communicatie verbeterd worden. “Een voorbeeld hiervan is dat een aantal dynamische route-informatiepanelen, de zogenaamde DRIP’s, aan het regelscenario zijn toegevoegd. In de eerste versie ontbraken die, maar gaandeweg kwamen we erachter dat deze nodig waren om het instromende verkeer  beter te kunnen spreiden.” De huidige samenwerking verloopt goed. Voor de langere termijn wordt samen met de Mall besproken welke inzet Zuid-Holland Bereikbaar doet.

Informatie ook in de navigatiesystemen

Weggebruikers maken ook veel gebruik van navigatiesystemen. “Het navigatiebedrijf Waze is ook betrokken. Als één van de parkeerplaatsen vol is, zal in het navigatiesysteem van Waze zichtbaar zijn dat de inrit is afgesloten.” Gebruikers van Waze zullen dan naar een andere parkeerplaats gestuurd worden door hun navigatiesysteem. Google Maps neemt, met enige vertraging, de afsluiting over. “Ook wordt op de achtergrond gewerkt met digitale informatie in de auto. Dit systeem werkt hetzelfde als de huidige DRIP’s. Echter verschijnt de melding niet op een DRIP boven de weg, maar op een navigatiesysteem.”

Samenwerkingspartners