Nieuwsbericht | 8-09-2022

Grote ambitie, strak plan en gewoon doen

“Een Raad van toezicht heeft drie rollen,” begint Hans van Leeuwen. “In het kort komt het neer op toezicht houden, werkgever zijn van de bestuurder en we hebben een klankbordfunctie.” Hans van Leeuwen (voorzitter) vormt samen met Sharita Boon en Jean Hermans de Raad van toezicht van Zuid-Holland Bereikbaar. Hans is voorstander van een grote ambitie, een goed en strak plan en dan aan de slag. “Zuid-Holland Bereikbaar is eigenlijk de enige samenwerkingsorganisatie in Nederland waar alles samenkomt. Dat vind ik mooi.”

Iets bijdragen aan Nederland

“Vanuit mijn verleden bij ProRail ken ik de complexiteit van infrastructuur en de mobiliteits- en de onderhoudsopgaven. Dat vind ik ook zo mooi aan Zuid-Holland Bereikbaar. Het is de enige samenwerkingsorganisatie in Nederland waar alles samenkomt: programmeren/plannen, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Dat is waarom ik ja heb gezegd tegen deze rol: ik wil graag iets bijdragen aan Nederland.” Hans vervolgt lachend: “En ik heb er ook zelf baat bij, want ik woon in het gebied. Ik woon in Berkel en Rodenrijs en ondervind de drukte ook vaak zelf aan den lijve. Als het niet donker is en niet regent, probeer ik dan ook met de fiets te gaan.”

De drie rollen van een Raad van toezicht

“Een Raad van toezicht heeft in beginsel drie rollen. Allereerst houdt een Raad van toezicht zoals de naam doet vermoeden toezicht op het functioneren van een organisatie. Dat is toezicht in brede zin, zoals: is het gevoerde beleid in lijn met de gestelde doelen en hoe functioneert de organisatie in algemene zin. Daarnaast heeft een Raad van toezicht een werkgeversrol richting de bestuurder van de organisatie. Een Raad van toezicht beoordeelt het functioneren van de bestuurder en is daarnaast ook voor hem/haar een klankbord. Dat laatste brengt mij bij de derde rol van de Raad van toezicht. Het fungeert namelijk ook als klankbord, niet alleen voor de bestuurder, maar ook voor het MT en in grotere organisaties ook voor de OR. Binnen Zuid-Holland Bereikbaar zijn alle drie de rollen van toepassing. Wel is het zo dat de Stuurgroep van Zuid-Holland Bereikbaar de initiërende partij is en wij als Raad van toezicht ons meer concentreren op het operationele toezicht en het effect van de ingezette middelen.”

Enthousiast van gretigheid om het beter te doen

Is het ideaalbeeld van een Raad van toezicht dat er helemaal niets aan de hand is? “Nee, zeker niet,” reageert Hans. “Als er niets aan de hand is, is het niet goed. Dan moet je je afvragen of de ambities en doelen wel stevig genoeg zijn geformuleerd. Waar je als Raad van toezicht enthousiast van wordt, is als je voelt dat er een bepaalde eagerness of gretigheid is binnen een organisatie om het steeds beter te doen. Dat is fijn, maar tegelijkertijd moet je wel in de gaten blijven houden dat het ook realistisch blijft. Ik ben zelf fan van de drieslag: grote ambitie – strak plan – gewoon doen.”

Raad van toezicht is een hoofdtaak

Is de Raad van toezicht van ZHB iets dat je erbij kunt doen? Op die vraag reageert Hans direct: “Een rol in een Raad van toezicht is een hoofdtaak en nooit iets dat je er even bij kunt doen. Het is wel zo dat Zuid-Holland Bereikbaar geen enorm grote organisatie is en het helpt voor ons ook dat de Stuurgroep zich buigt over de kaders van de organisatie. Vijf keer per jaar komen we als Raad van toezicht bij elkaar. We praten dan met elkaar over de begrotingen, advies inzet middelen en fungeren als klankbord voor bepaalde vraagstukken. Ook is een van de vijf vergaderingen ingesteld op het jaarverslag van ZHB en zo’n twee keer per jaar vergaderen we met de Stuurgroep erbij.”

Uitdagingen zijn personeel en verdelen van werk

Als Hans gevraagd wordt naar de uitdagingen voor ZHB de komende periode, noemt hij direct personeel via detachering. “Het mooie aan Zuid-Holland Bereikbaar is dat de moederorganisaties ook echt met elkaar samenwerken in de organisatie. Er werken mensen vanuit de moederorganisaties in de organisatie Zuid-Holland Bereikbaar. Maar dat is wel kwetsbaar en een worsteling, want er ligt heel veel werk voor ZHB en de organisatie heeft te weinig mensen via detacheringen. Dat is en blijft ook de komende periode een zorg. Datzelfde geldt voor de hoeveelheid werk en de samenloop van dat werk. Het wordt voor Zuid-Holland Bereikbaar een uitdaging om de hoeveelheid werk te verdelen over de beschikbare capaciteit.”

Kansen voor ZHB in de planningen van alle werkzaamheden

Hans gelooft dat Zuid-Holland Bereikbaar echt van meerwaarde is en verder nog kan zijn in het overzichtelijk en inzichtelijk maken van de planningen van alle weg- en spoorbeheerders. “Het wordt  de kunst om dit in een goed samenspel bij elkaar te krijgen en een planning te maken die deelbaar is en ook te begrijpen is voor anderen. Dat vraagt echt iets van de opdrachtgevers en het vraagt ook zendingswerk vanuit ZHB. Ik heb er niet direct een goed woord voor, maar het woord dat in de buurt komt is wellicht system integrator.”

Over Hans van Leeuwen

Hans van Leeuwen is 56 jaar en heeft een achtergrond in zowel de publieke als de private sector. In veel organisaties was hij eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, onder andere bij ProRail. Via deze organisatie is Hans ook gevraagd voor de Raad van toezicht van Zuid-Holland Bereikbaar. Hans is niet langer actief als CFO en heeft er bewust voor gekozen om een aantal dagen per week zorg te dragen voor zijn kleinkinderen. Maar hij is zeker nog actief. Naast zijn rol als voorzitter van de Raad van toezicht van ZHB, heeft hij nog een aantal toezichthoudende functies bij andere organisaties. Hans is getrouwd, heeft zes kinderen en vier kleinkinderen.

De andere leden van de Raad van Toezicht zijn Sharita Boon en Jean Hermans. In de komende periode zullen ook zij geïnterviewd worden voor de nieuwsbrief.

Fotobijschrift: Hans van Leeuwen

Samenwerkingspartners