Nieuwsbericht | 19-05-2022

Proef rond Ypenburg voor minder files richting Rotterdam uitgebreid met grafische panelen

Vanaf januari tot en met juni 2022 voert Zuid-Holland Bereikbaar een proef uit om verkeer van Den Haag richting Rotterdam beter te spreiden over de A4 en de vaak minder drukke A13. Bij de proef worden bestaande routeinformatiepanelen boven en langs de weg ingezet die actuele reisinformatie melden over de snelste route gevolgd door de plek van de file. Vanaf woensdag 18 mei zijn naast panelen met tekst nu ook twee grafische panelen actief die in beeld laten zien wáár de file staat. Met het geven van betere, actuelere routeinformatie verwachten we dat files op de A4 verminderen, doordat automobilisten eerder zullen kiezen voor de route via de A13-A20. Naar verwachting is er daardoor ook mogelijk minder sluipverkeer op de lokale wegen rond de A4. Zuid-Holland Bereikbaar werkt bij deze proef samen met Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en adviesbureau Arane.

Keuzepunt Ypenburg

Op de A4 vanaf knooppunt Ypenburg richting Rotterdam staat met name in de avondspits steeds vaker file. Bij knooppunt Ypenburg kunnen automobilisten kiezen om via de A4 of de A13 naar Rotterdam te rijden. Vaak is de A13, die met de komst van de A4 Delft-Schiedam minder druk is geworden, sneller dan de A4. Dit speelt helemaal bij filevorming op de A4 richting knooppunt Beneluxplein wanneer in verband met de veiligheid het fileverplaatsingssysteem van de daar voor gelegen Ketheltunnel aan gaat en deze tunnel tijdelijk dicht gaat. Bij het fileverplaatsingssysteem houdt de wegverkeersleider in de verkeerscentrale in de gaten of er na de tunnel een file ontstaat. Als dit zo is beperkt hij de verkeerstoevoer tot de tunnel om te voorkomen dat de file in de tunnel komt te staan.

Hoe werkt het nieuwe systeem?

De huidige reistijden op de routeinformatiepanelen boven de weg houden minder goed en snel rekening met extra reistijd bij snel groeiende files. De feitelijke reistijden van reizigers, die achteraf te meten zijn, kunnen daarom anders uitpakken. Zuid-Holland Bereikbaar optimaliseert op diverse routeinformatiepanelen rond Ypenburg de betrouwbaarheid van de actuele reistijden door te anticiperen op het moment dat de Ketheltunnel tijdelijk sluit en op basis daarvan wordt de snelste route aangegeven.

Eerst passeren weggebruikers op de A4 of A12 richting Rotterdam een routeinformatiepaneel met een advies over de snelste route.

Fotobijschrift: Dynamische routeinformatiepanelen met tekst (DRIPs)

Vervolgens komen ze langs een paneel waar op een grafisch plaatje van het netwerk de locaties van de files zijn te zien. Zo kun je als weggebruiker zien of de file voor of na jouw afslag zit en het de moeite loont om de A13 te kiezen of toch door te blijven rijden. Omgekeerd wordt er bij file op de A13 natuurlijk ook naar de A4 verwezen.

Fotobijschrift: Grafisch routeinformatiepaneel (GRIP)

De verbeterde informatie wordt gebaseerd op basis van realtime reistijden uit Floating Car Data in combinatie met slimme berekeningen. Deze Floating Car Data wordt landelijk ingewonnen via navigatiesystemen en GPS locaties van mobiele telefoons van weggebruikers.

Verwacht resultaat

Niet alle passanten zullen omrijden omdat sommigen liever via de A4 rijden dan via de A13 of omdat ze een andere bestemming hebben dan het Kethelplein/de Ketheltunnel die op het routeinformatiepaneel staat. Op basis van data-analyse verwachten Zuid-Holland Bereikbaar en adviesbureau Arane 35 procent meer verkeer om te leiden dan met het huidige systeem. De verwachting is dat daarmee de filedruk iets verlicht kan worden en het moment van filevorming wordt vertraagd. Daarmee kan het als een benuttingsmaatregel worden gezien die slim gebruik maakt van bestaande systemen en data. Als de proef positieve effecten oplevert voor de doorstroming is de kans groot dat de systeemaanpassingen permanent worden doorgevoerd.

Moving Traffic

Deze proef is onderdeel van het project ‘Moving Traffic’. Naast de A4/A13 is er nog een ander knelpunt in beeld voor een praktijkproef op de A15 bij het Hartelkruis. Zuid-Holland Bereikbaar voert Moving Traffic uit met behulp van Korte Termijn Aanpak subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Provincie Zuid-Holland.

Samenwerkingspartners