Fotobijschrift: A15 Ridderkerk Gorinchem

Nieuwsbericht | 20-01-2022

Goede registratie in Melvin zorgt voor minder hinder

Om werkzaamheden en evenementen binnen de provincie Zuid-Holland in beeld te brengen, wordt gebruik gemaakt van de applicatie Melvin. Met de data die in Melvin wordt ingevuld, kan Regioregie deze werkzaamheden en evenementen goed afstemmen. Robin Huijben en Peter Neelen werken binnen Zuid-Holland Bereikbaar bij Regioregie en leggen uit hoe zij de (vaar)wegbeheerders nog beter kunnen ondersteunen én hinder verminderen dankzij Melvin. 

Bijna alle wegbeheerders aangesloten

“Melvin staat voor MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland,” vertelt Robin. “Het is in 2018 op verzoek van verschillende wegbeheerders door het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) ontwikkeld voor heel Nederland.” Vanuit de provincie Zuid-Holland was BEREIK!, een van de organisaties waaruit Zuid-Holland Bereikbaar is ontstaan, sinds het begin bij de ontwikkeling betrokken. “Zuid-Holland Bereikbaar is nu dus de regionale beheerder van de Melvin in Zuid-Holland en is het eerste aanspreekpunt voor wegbeheerders binnen Zuid-Holland. Als er storingen of bugs zijn, wordt er contact met ZHB opgenomen en helpen wij de wegbeheerders op weg of zetten we de storing door naar het NDW.”

In Melvin voeren de (vaar)wegbeheerders bouw- en wegwerkzaamheden en evenementen in. Medewerkers die met Melvin aan de slag moeten, kunnen terecht bij Regioregie. Robin helpt hen bij het correct invoeren van de informatie in Melvin. “In 2018 was de Gemeente Schiedam de eerste gemeente in Zuid-Holland die gebruik maakte van Melvin. Sinds die tijd zijn er vele implementatiesessies georganiseerd. Inmiddels zijn bijna alle wegbeheerders in Zuid-Holland aangesloten,” vertelt Robin trots.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Fotobijschrift: Invoer in Melvin door wegbeheerder

Druk in Zuid-Holland: 14.000 meldingen

Ook Peter helpt de nieuwelingen bij het goed invullen van de data in Melvin. “Ik help ze bij het inzichtelijk krijgen van de processen en leg uit waarom het belangrijk is dat ze informatie tijdig en op een bepaalde manier invullen. Met behulp van de ingevulde data stemmen de wegbeheerders ook af over werkzaamheden die elkaar in de weg zitten. Bovendien willen we ook tot verder vooruit kunnen zien waar grote clusters van werkzaamheden plaats zullen vinden. Hiervoor is correcte data nodig,” benadrukt Peter.

Het is druk in Zuid-Holland—ook met de vele werkzaamheden aan wegen, bruggen en tunnels. De cijfers in Melvin onderschrijven dit. “In 2018 was de afsluiting van de Maastunnel in Zuid-Holland de eerste melding. In 2021 waren er in Zuid-Holland 14.000 meldingen!” De meldingen in Melvin worden ook aan serviceproviders geleverd. Zij gebruiken dit vervolgens in hun navigatieprogramma’s om werkzaamheden te laten zien aan weggebruikers.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Fotobijschrift: In de navigatie app Waze worden de werkzaamheden getoond met het Melvinnummer

Extra functionaliteiten

“Sinds de start van Melvin zijn er diverse extra functionaliteiten toegevoegd,” vertelt Robin. “Zo zijn medewerkers van aannemersbedrijven (via de functie verkeersloket) sinds 2019 ook in staat om meldingen in te voeren. Via een aparte module zijn sinds 2020 ook de vaarwegen opgenomen in Melvin.” Al jaren zit er een functionaliteit in Melvin die aangeeft dat er een conflict is met een ov-lijn. Sinds kort toont het systeem niet alleen dat er een conflict is met een ov-lijn, maar ook welke ov-lijn dit betreft en welke vervoerder deze concessie heeft. “Dit maakt de afstemming van werkzaamheden met deze vervoerders weer makkelijker.”

Op dit moment wordt er vooral aan de achterkant van het systeem gewerkt. Daar merken de gebruikers wat minder van, maar het is wel essentieel voor de stabiliteit en veiligheid van het systeem.

Afstemmen over werkzaamheden die elkaar raken

“Met de informatie in Melvin doe ik raakvlakanalyses,” vertelt Peter. “Ik breng overzichtelijk in beeld waar er raakvlakken zijn of overlap is in de werkzaamheden of evenementen per afstemgebied.” Deze raakvlakken leiden tot risico op veel hinder. “We hebben 8 gebieden. In de Regionale Afstem Overleggen worden per gebied de raakvlakanalyses besproken. De wegbeheerders hebben de verplichting om met elkaar af te stemmen als zich raakvlakken voordoen. Door vroegtijdig de raakvlakken op lange termijn inzichtelijk te maken en door onderling afspraken te maken, beheersen we de risico’s.” Veelal door ‘simpelweg’ het verschuiven van wegwerkzaamheden, óf door het slim combineren van werkzaamheden, óf door de uitvoeringsperiode (mét hinder tot gevolg) beter in de vingers te krijgen, kan Regioregie hinder voor de weggebruiker minimaliseren.

Samenwerkingspartners