Nieuwsbericht | 24-03-2022

Gebalanceerde ontwikkeling in Bijzonder Provinciaal Landschap

Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland is een uniek landschap middenin de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wie zijn die bezoekers, hoe reizen zij naar Midden Delfland, met welke doelen bezoeken zij het gebied en hoe bekend is dit groene landschap eigenlijk? Op initiatief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag deed Zuid-Holland Bereikbaar een onderzoek aan de hand van de methode ‘Bezoekersaanpak’. Eugénie Klok, beleidsadviseur recreatie bij gemeente Midden Delfland: “Als samenwerkende partijen zoeken we continu naar een gebalanceerde ontwikkeling waarbij we rekening houden met de kwaliteit van het landschap en de natuur en de leefbaarheid voor inwoners. We zijn erg blij met de informatie uit dit onderzoek. Het geeft ons een basis voor het nemen van beslissingen over toekomstige ontwikkelingen.”

Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland

In 2017 is Midden Delfland door provincie Zuid-Holland aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Eugénie: “Dit gebeurde omdat het zo’n uniek landschap is, in een omgeving met 2,3 miljoen regiobewoners. Het is een groen hart tussen de grote steden Rotterdam en Den Haag.” Eugénie vervolgt: “Midden Delfland is een agrarisch veenweidelandschap waar sprake is van duurzame landbouw, ook wel kringlooplandbouw genoemd. De koe staat in de wei en de boer is de belangrijkste beheerder van het landschap. Kleinschalige ontwikkeling die past bij de kwaliteiten staat centraal. In de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap werken negen gemeenten (Delft, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker – Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westland) samen met provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Midden Delfland Vereniging en LTO Noord afdeling Delflands Groen samen om het landschap te beschermen en te ontwikkelen.”

Bekijk hier het filmpje over het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland. Het interview gaat verder onder de video.

Aanleiding en context onderzoek bezoekers

“De Metropoolregio Rotterdam Den Haag bood het onderzoek Bezoekersaanpak aan als pilot en wij hadden behoefte aan meer informatie over de bezoekers. Dus dat kwam mooi samen. Eigenlijk hebben we wel veel informatie over de bezoekers, maar dat zit alleen in de hoofden van betrokkenen. We hadden weinig feitelijke informatie op papier. Een van de doelen richting de toekomst is dat meer mensen weten van dit gebied, het waarderen en dat er daarmee ook draagvlak is voor dit bijzondere landschap.” Als Eugénie gevraagd wordt waarom dit belangrijk is, reageert ze: “Om meerdere redenen is het belangrijk dat het groene landschap bekend is, want dan komen er ook meer financiële middelen vrij en er ontstaat meer behoefte en draagvlak om dit gebied te behouden en te ontwikkelen. Naast het doel rond meer bekendheid en draagvlak was een ander doel om inrichtingsvraagstukken te kunnen onderbouwen: hoe richten we gebieden zo in dat de kwaliteit behouden blijft en we ook inspelen op nieuwe wensen en behoeften van bezoekers? Een derde doel was het geleiden van bezoekersstromen: op welke manier komen mensen naar het gebied, hoe bewegen ze binnen het gebied en welke kansen liggen er op dit vlak richting de toekomst?”

Veel bezoekers uit directe omgeving en met de auto

Eugénie: “Uit het onderzoek blijkt dat de meeste bezoekers uit de directe omgeving komen om te fietsen en te wandelen. Rust en ruimte zijn eigenlijk de belangrijkste doelen om Midden Delfland te bezoeken. Mensen komen omdat ze er even uit willen voor een ommetje, het kopen van streekproducten, een fietstocht of een kop koffie in een van de horecagelegenheden. Qua bezoekersaantallen zoeken we naar een balans. Wij merken zelf dat het drukker is geworden sinds corona, maar deelnemers aan het onderzoek ervaren het nog niet zo druk. De landschappelijke kwaliteit en de leefbaarheid in de dorpen moeten niet ten koste gaan van toenemende bezoekersaantallen. En er moet zeker ook voldoende ruimte blijven voor natuurontwikkeling en weidevogels, zoals de grutto. Een ander punt is dat een deel van de bezoekers met de auto naar het gebied komt, volgens het onderzoek. Het zou heel mooi zijn als deze bezoekers in de toekomst verleid kunnen worden met het openbaar vervoer of met een (deel)fiets te komen. We kijken daarin naar betere verbindingen tussen stad en land, het versterken van de infrastructuur voor fietsers en wandelaars, een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer en bewegwijzering via het knooppuntennetwerk.”

Een van de termen die Eugénie noemt is een ‘vliegend wandelpad over boerenland’. Ze licht toe: “Sommige wandelpaden in het gebied gaan over boerenland. Boeren zijn soms een beetje huiverig om mee te werken, omdat ze bang zijn voor grote aantallen wandelaars met bijvoorbeeld loslopende honden of mountainbikers. Mede daardoor en als een soort pilot hebben we ‘vliegende wandelpaden’. Dit zijn tijdelijke wandelpaden die een paar weken toegankelijk zijn en dan weer sluiten.”

Bekendheid en vervolg

Uit het onderzoek kwam inderdaad naar voren dat er nog kansen liggen op het gebied van bekendheid. “Dat is iets waar we onze marketingorganisatie PUUUR Midden-Delfland mee aan de slag kan gaan. We willen Midden Delfland neerzetten als een aantrekkelijk wandel- en fietsgebied.” Een andere kans richting de toekomst is het accommoderen van de recreatievraag: welke voorzieningen zijn naast wandelen en fietsen gewenst? “En we zetten in op het realiseren van aantrekkelijke, groenblauwe – en recreatieve stad-land verbindingen, zoals poorten, ov-hubs en wandel- en fietsknooppunten. Over hoe we concreet uitwerking gaan geven aan de conclusies en aanbevelingen in het onderzoek zijn we ons nog aan het beraden,” reageert Eugénie. “De informatie die beschikbaar is gekomen levert veel haakjes, aan de hand waarvan verschillende gremia wellicht vervolgstappen kunnen zetten op het gebied van bekendheid van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, beheer- en inrichtingsvraagstukken en voor bezoekersmanagement. Complimenten voor de wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd. De bezoekersaanpak is een interessante methode.”

Fotobijschrift: Deelnemers aan de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland

Samenwerkingspartners