Nieuwsbericht | 17-03-2022

Een nieuw begin met Zuid-Holland Bereikbaar

“Het opzetten van een nieuwe organisatie zorgt ervoor dat alles wat voorheen vertrouwd was op losse schroeven komt te staan. Zo ook de communicatie. De werkwijze wordt aangepast, de dienstverlening uitgebreid en alle vertrouwde zichtbare uitingen worden vernieuwd. Natuurlijk is dat voor sommige mensen even slikken maar er zitten ook heel mooie kanten aan. Alles wordt weer met een frisse blik bekeken en dat biedt ook nieuwe kansen,” zegt Monique Monster positief. Monique is portefeuillehouder communicatie met focusgebied Rotterdam en omgeving in het MT van Zuid-Holland Bereikbaar.

Fotobijschrift: Monique Monster

Binnen Zuid-Holland Bereikbaar liggen er voor Monique voldoende communicatieve uitdagingen om haar tanden in te zetten. “De uitdagingen begonnen vorig jaar al met het communicatief toe werken naar één organisatie. We ontwikkelden een logo, huisstijl, website, sjablonen, kernboodschappen; eigenlijk de hele basis communicatie. En daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Ik ben erg trots op de frisse huisstijl en basis die we samen met communicatiebureau Tappan ontwikkelden en die recht doet aan de nieuwe werkwijze van Zuid-Holland Bereikbaar. Bij zo’n samenwerking en fusie laat je dingen achter, maar het biedt ook weer mooie kansen,” aldus Monique. “Een belangrijke uitdaging voor de komende periode is om het werk van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement in de communicatie dichter bij elkaar te brengen. Dat is een belangrijke asset van Zuid-Holland Bereikbaar, maar het kost ook tijd om dat te realiseren.”

Gedragsverandering wordt speerpunt

“De regio staat voor enorme uitdagingen: door woningbouw en de vele onderhoudswerkzaamheden aan wegen, bruggen en tunnels. Die brengen allemaal vertraging en files met zich mee. Gedragsverandering wordt en is een van de speerpunten van Zuid-Holland Bereikbaar en daar kunnen we met communicatie een goede rol in spelen. We vergeten nog weleens dat communicatie ook als zelfstandige kracht veel spitsmijdingen, spitsritten en duurzamer gedrag teweeg brengt. En dat zit op verschillende niveaus: het melden van de urgentie ofwel het uitgebreid informeren dat de renovatie start en dus dat er verkeershinder is waardoor je mensen aan het denken zet. En ook bij het aanbieden van alternatieven door mensen nieuw vervoer te laten uitproberen of door mensen te enthousiasmeren die fiets uit de schuur te halen en ermee naar het werk te gaan. Bij beide insteken speelt communicatie een belangrijke rol. We proberen de communicatiedoelgroepen zo goed mogelijk te bereiken en monitoren ook het bereik van onze communicatie. Tot slot is een ander vast onderdeel van onze gedragsveranderingscommunicatie om mensen en bedrijven in het zonnetje te zetten. Alle teamleden in het communicatieteam vinden dit een leuk onderdeel: het ophalen van verhalen waarom die mevrouw toch is overgestapt van de auto naar de fiets en waarom die werkgever overstapte naar hybride werken.”

Liefst per paard

Op de vraag hoe reis jij het liefst, zegt Monique: “Per paard. En dan serieus; de afgelopen anderhalf jaar werk ik bijna de gehele week vanuit huis en dat bevalt prima. Het scheelt enorm veel reistijd. Drie jaar geleden ben ik van Voorne-Putten verhuisd naar Utrecht en toen merkte ik pas goed hoe snel en efficiënt de metro is. Nu ga ik ongeveer 1-2 keer per week met de trein naar de hub van Zuid-Holland Bereikbaar in Delft en die combinatie van thuiswerken en naar kantoor bevalt prima.”

Communicatiemiddelen integreren

“Over een jaar hoop ik dat de meest betrokken doelgroepen weten dat Zuid-Holland Bereikbaar bestaat, dat ze weten waarvoor ze bij ons aan kunnen kloppen en dat ze dat ook doen. Ook verwacht ik dat we dan met ons team de beste communicatiemiddelen uit de drie huidige organisaties hebben gecombineerd met nieuwe middelen en media en geïntegreerd tot een herkenbare Zuid-Holland Bereikbaar aanpak.

Op de langere termijn, zeg drie jaar, ben ik tevreden als we op communicatievlak intern en extern echt het verschil hebben kunnen maken. Dat we door collega’s worden gezien als een team dat je toch zeker bij alle projecten moet willen inzetten, dat we door de samenwerkingspartners als een fijne partner en hulp worden beschouwd en we in de buitenwereld echt iets hebben kunnen neerzetten op het vlak van gedragsveranderingscommunicatie.”

Focusgebied Rotterdam plus

Als gebiedsregisseur bij De Verkeersonderneming was ik al langer verbonden aan de stad Rotterdam. Nu komen daar ook omliggende gemeenten als Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Schiedam en Vlaardingen bij. Dat is een enorme mix van stedelijk en ook landelijk gebied, met uiteenlopende opgaven en oplossingen. Het wordt een uitdaging samen met alle partners in het gebied te kijken naar waar we elkaar vinden en kunnen helpen. Waar de grotere gemeenten bijvoorbeeld vaak beschikking hebben over ov en deelvervoer is dat in de kleinere gemeenten een stuk minder het geval. Dan moet je met elkaar zoeken naar andere manieren om reizigers duurzamer te laten reizen.”

“Een grote uitdaging bij de gebiedsgerichte aanpak wordt ook hoe de opgaven en de oplossingen per opgave aan elkaar te knopen en elkaar te laten versterken. Hoe voorkomen we dat we straks voor het ene project hubs neerzetten in een wijk, die hubs na afloop van het project weer weghalen om ze vervolgens voor het volgende project weer neer te zetten? Daar kunnen we echt met z’n allen nog een paar flinke slagen maken in Rotterdam en omgeving en daar hebben we ook allemaal profijt van.”

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel wensen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

Publiek-private organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Samenwerkingspartners