Nieuwsbericht | 9-02-2022

Doorpakken en opschalen: Alliantiepartners Duurzame Mobiliteit bijeen

Op maandag 7 februari kwamen de Alliantiepartners Duurzame Mobiliteit digitaal bijeen. Weer sloten 9 nieuwe partners zich aan. De Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit is een netwerk van Rotterdamse bedrijven, Zuid-Holland Bereikbaar en de gemeente Rotterdam. Gezamenlijk wisselen zij kennis en ervaring uit over maatregelen om de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te halveren voor 2030. 

De nieuwe Alliantiepartners zijn:

  • Auto Hoogenboom
  • BAM
  • Huisman
  • Facilicom
  • Unica
  • Trevvel
  • Merkle
  • Visser & Visser
  • Blijdorp

Met de komst van deze nieuwe partners zijn nu 32 bedrijven en organisaties volop bezig om hun CO₂-uitstoot te verminderen met mobiliteitsmaatregelen. Deze bedrijven zijn gezamenlijk goed voor maar liefst 70.000 medewerkers. Maatregelen die genomen worden, hebben onder andere betrekking op: elektrificering wagenpark, meer fietsen, meer lopen, minder vliegen en minder gemotoriseerde kilometers.

Koploper PwC verwoordt het als volgt: “We maken een ontwikkeling door van individuele awareness naar met elkaar in gesprek gaan. Hoe verduurzaam jij?” PwC neemt graag de koploperrol van de Alliantiepartners Duurzame Mobiliteit op zich. “We houden van de stad Rotterdam. Werken aan verduurzaming is geen verplichting maar een kans de stad nog mooier te maken.”

Ga met elkaar het gesprek aan over verduurzaming 

Wethouder Bokhove heet alle nieuwe partners van harte welkom. “Fijn dat jullie ook aan de slag gaan om te verduurzamen. Alleen met elkaar kunnen we zorgen dat onze mooie stad en regio duurzaam is. Daarom wil ik u en ook de andere partners oproepen om deze beweging zo breed mogelijk te maken. Praat er over met uw leveranciers. Ga het gesprek aan met uw collega-bedrijven die u tegenkomt op uw bedrijventerrein en in uw vereniging. Het is echt van belang dat alle bedrijven aan de slag gaan om de CO₂ te verminderen. We weten dat in mobiliteit veel winst te behalen is.”

Heeft u vragen over de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit, neem dan contact met ons op.