Nieuwsbericht | 9-06-2022

Detacheren bij ZHB mooie kans in carrière

Als je werkt voor een van de samenwerkingspartners van Zuid-Holland Bereikbaar kun je tijdelijk of een deel van je werkweek bij Zuid-Holland Bereikbaar werken. “Zuid-Holland Bereikbaar biedt de kans om zo extra ervaring op te doen in een uitvoerings- en samenwerkingsorganisatie.” Aan het woord is Bas van Leeuwen, manager en MT-lid mobiliteit en milieu bij provincie Zuid-Holland. Namens de provincie is Bas lid van de Regiegroep Zuid-Holland Bereikbaar. “Binnen de Regiegroep houden we het contact met de samenwerkingspartners en zicht op wat er bij Zuid-Holland Bereikbaar gebeurt. Een van de grootste uitdagingen waar we momenteel voor staan is zorgen dat we binnen alle samenwerkingspartners duidelijk maken dat een detachering naar Zuid-Holland Bereikbaar een mooie kans in je carrière is.”

Kom werken bij Zuid-Holland Bereikbaar!

Als Bas gevraagd wordt naar de grootste uitdaging voor Zuid-Holland Bereikbaar begint hij: “De hele bedrijfsvoeringskant, en dan doel ik met name op het organiseren van de bemensing. We merken nu dat we niet alle vacatures bij Zuid-Holland Bereikbaar gevuld krijgen met mensen vanuit de samenwerkingspartners. Dat is een issue, want het uitgangspunt van Zuid-Holland Bereikbaar is dat er zoveel mogelijk mensen vanuit de samenwerkingspartners werken. Het is ook een issue omdat het de taken van Zuid-Holland Bereikbaar in gevaar kan brengen als we dit niet op orde krijgen.”

Werk jij bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail of het Havenbedrijf Rotterdam en lijkt het je leuk om tijdelijk of een deel van je werkweek bij Zuid-Holland Bereikbaar te komen werken? Neem dan contact op via info@zuidhollandbereikbaar.nl voor meer informatie en de openstaande vacatures.

Start van Zuid-Holland Bereikbaar

“Ik vind sowieso dat we al veel goed gedaan hebben,” aldus Bas. “We hebben van drie organisaties (BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming) één organisatie ontwikkeld. Dat is altijd spannend, want je weet wat je hebt maar niet wat je krijgt. Als samenwerkingspartners hebben we dat gedaan omdat we geloven dat we samen meer kunnen bereiken. We hebben dit proces echt met alle acht de samenwerkingspartners samen gedaan. Soms moest iemand even het voortouw nemen, maar dat is ook prima.”

Resultaten boeken in de uitvoering

“Waar Zuid-Holland Bereikbaar op moet focussen is buiten laten zien dat ze van meerwaarde zijn. Dat hoeft niet zozeer te leiden tot heel veel exposure voor Zuid-Holland Bereikbaar als organisatie, maar wel in de resultaten die de organisatie boekt. Als het goed gaat, hebben reizigers en (logistieke) bedrijven weinig last van de hinder. Het jezelf bewijzen in de buitenwereld maakt dat dit gaat vliegen.” Dat betekent ook dat de organisatie volgens Bas een uitdaging heeft in de scope. “Bij de Provinciale Staten en ook breder was bijvoorbeeld de zorg dat Zuid-Holland Bereikbaar een beleidsdragende organisatie wordt. Dat is niet de bedoeling. Zuid-Holland Bereikbaar is van de uitvoering en onderhoudt daarin nauw contact met de samenwerkingspartners. Het moet niet uiteindelijk een zelfstandig sturend orgaan worden.”

Spannende samenwerking

“Binnen een samenwerking kijkt iedereen vanuit zijn/haar eigen perspectief naar de werkelijkheid. Het gaat ook voor ons als samenwerkingspartners een spannende tijd worden. De grondstof prijzen stijgen en wat voor de één een leuk extra is, is voor de ander bittere noodzaak. Waar zetten we op in, passen de planningen, moeten we schuiven en wie gaat er dan schuiven? We zullen daarbij als individuele samenwerkingspartners over onze eigen schaduw heen moeten stappen. Daarbij ligt ook de vraag voor: Hoe definiëren we minder hinder? Streven we naar kort en hevig of smeren we het uit over een langere periode? Hierbij heeft Zuid-Holland Bereikbaar een belangrijke rol in het blijven overzien van het geheel als het spannend wordt. Daarbij helpt straks ook de gebiedsgerichte aanpak. In mijn beleving zijn we straks binnen het gebied van elkaar op de hoogte wat er gaat gebeuren bij wie en kunnen we elkaar helpen op het gebied van communicatie en slimme mobiliteitsmaatregelen.”

Ambities voor 2022 en verder

“Ik ben eind 2022 tevreden als we met elkaar de positieve energie hebben weten te behouden en als we binnen alle samenwerkingspartners Zuid-Holland Bereikbaar meer zien als een logische partner om mee samen te werken. Dat collega’s binnen alle partners ervan doordrongen zijn dat als we het samen doen het efficiënter en goedkoper is dan wanneer we allemaal ieder voor zich alles blijven organiseren.”

“Als ik een ambitie voor Zuid-Holland Bereikbaar voor over drie tot vijf jaar mag uitspreken, is dat de samenwerkingspartners tegen die tijd wellicht iets minder hoeven te doen. We doen nu veel dubbel: dus iedere samenwerkingspartner maakt nu zijn eigen planningen en stemt die vervolgens af binnen Zuid—Holland Bereikbaar die een overall planning heeft. Mijn ambitie is dat het vertrouwen in Zuid-Holland Bereikbaar over een aantal jaar zo groot is dat we in onze eigen planningen een stap terug kunnen doen en dit meer aan Zuid-Holland Bereikbaar laten: dat Zuid-Holland Bereikbaar echt door iedereen wordt ervaren als een organisatie voor en door de samenwerkingspartners!”

Fotobijschrift: Bas van Leeuwen

Samenwerkingspartners