Fotobijschrift: A15 Ridderkerk Gorinchem

Nieuwsbericht | 17-02-2022

De DRIPs van alle wegbeheerders op één plek

Iedereen kent ze wel, die grote borden boven en naast de weg die in lichtgevende letters aangeven wat de situatie op de weg is. In vakjargon heten deze borden DRIPs, Dynamische Route-Informatie Panelen. Hiermee informeren de wegbeheerders de weggebuikers zo goed mogelijk over afwijkende situaties op de weg. DRIPs geven bijvoorbeeld aan wat de beste route is. Om die informatie op de juiste plek te kunnen tonen, is het het vaak nodig dat DRIPs aangestuurd worden door verschillende wegbeheerders. Om makkelijk in contact te komen met de betreffende wegbeheerder is er een handige assetwebsite (http://assets.vcdh.nl/).

Alle DRIPs in één overzicht 

Het samenwerkingsverband BEREIK! dat is opgegaan in Zuid-Holland Bereikbaar heeft in 2016 een website opgezet waarop wegbeheerders van elkaar kunnen zien wie op welke plek DRIPs heeft staan. Wanneer een wegbeheer het nodig vindt een DRIP van een andere wegbeheerder in te zetten, kan op de website een aanvraagformulier worden ingevuld. In de jaren is de website uitgebreid met locaties van verkeersregelinstallaties (VRIs), verkeersdoseerinstallaties (ook wel toeritdoseerinstallaties of TDIs), tramwaarschuwingsinstallaties, verkeerscamera’s en parkeerrouteinformatiesystemen. Hierdoor is er één centrale plaats met een actueel overzicht van de wegkantsystemen in Zuid-Holland. En zelfs al enkele andere delen van Nederland.  

Welk nummer had die VRI nou? 

Naast DRIP-aanvragen wordt de website veelvuldig gebruikt voor het opzoeken van locaties en nummers van wegkantsystemen. Deze kastjes langs de weg verzamelen verkeersinformatie. Die data komt bijvoorbeeld bij het maken van regelscenario’s goed van pas. In dat kader is er ook een koppeling gemaakt tussen de assetwebsite en het nog in ontwikkeling zijnde DRS – Digitaliseren Regelscenario’s. Maar minstens zo vaak wordt de website gebruikt voor het opzoeken van eigen instrumenten. “Welk nummer had die VRI ook alweer?” of “hadden we hier nu een camera?”. Dit soort vragen zijn met behulp van de assetwebsite snel beantwoord. 

Contact 

Het technisch beheer van deze website wordt namens Zuid-Holland Bereikbaar gedaan door de gemeente Den Haag. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jasper Vries via jasper.vries@denhaag.nl.

Fotobijschrift: Screenshot van de assetwebsite

Samenwerkingspartners