Nieuwsbericht | 30-06-2022

Bouwen aan het succes van Zuid-Holland Bereikbaar

“De kunst zal zijn om ons verhaal en de kern van onze boodschap goed uit te kunnen leggen.” Marcel Dorlandt is als MT-lid van Zuid-Holland Bereikbaar verantwoordelijk voor het opzetten van de bedrijfsvoering, om deze uiteindelijk over te kunnen dragen aan een vaste portefeuillehouder vanuit een van de samenwerkingspartners. “Ik hoop dat we binnen Zuid-Holland Bereikbaar een cultuur van learning by doing kunnen ontwikkelen, waarbij we dingen vaker uitproberen om ervan te leren. Ons speelveld en de wereld zijn te complex om te proberen alles op voorhand te plannen en analyseren.”

Fotobijschrift: Marcel Dorlandt

Voor de start van Zuid-Holland Bereikbaar was Marcel actief bij Bereikbaar Haaglanden & Rijnland, een van de voormalige uitvoeringsorganisaties waaruit Zuid-Holland Bereikbaar is ontstaan. “Ik had daar de opdracht om de projectadministratie op orde te brengen. Vanuit die hoedanigheid ben ik gevraagd om ook de drie organisaties waaruit Zuid-Holland Bereikbaar is opgebouwd in kaart te brengen.” Nu vervult Marcel tijdelijk de rol van portefeuillehouder bedrijfsvoering binnen de nieuwe organisatie.

Het huis van bedrijfsvoering

“Het leuke aan de bedrijfsvoering is dat we op dit moment echt in een opbouwfase zitten. Stap voor stap zorgen dat allerlei processen gaan lopen en systemen gaan draaien. Zodat Zuid-Holland Bereikbaar op een prettige manier haar werk kan doen en het team bedrijfsvoering straks staat als een huis.” Behalve het praktische aspect komen daar allerlei juridische en fiscale zaken bij kijken. Het vereenvoudigen van al deze complexe zaken en het bedenken van simpele, goedlopende processen is waar Marcel zijn energie uit put. Wanneer deze opbouwfase erop zit en alles eenmaal staat en draait, draagt hij dan ook graag het stokje over aan een nieuwe portefeuillehouder. Hiervoor staat momenteel een vacature uit bij de samenwerkingspartners. “Het is dan meer business as usual en voor die rol ben ik minder geschikt. Daarom zijn we op zoek naar een portefeuillehouder bedrijfsvoering vanuit een van de samenwerkingspartners.”

Meer dan de som der delen

Over zijn verwachtingen van Zuid-Holland Bereikbaar deelt Marcel het volgende: “Ik hoop dat we dingen op een slagvaardige manier kunnen doen. We hebben een rijke geschiedenis met grote projecten en langdurige programma’s. Nu zie je dat we veel sneller moeten inspelen en handelen, bijvoorbeeld bij calamiteiten. Als organisatie moeten we leren om projecten praktischer en pragmatischer te benaderen, zodat we die snelheid kunnen maken.” Ook de gebiedsaanpak waarvoor Zuid-Holland Bereikbaar heeft gekozen is hierbij belangrijk. “Goed op de hoogte zijn van wat er regionaal en lokaal speelt, daarmee kunnen we veel korter op de bal zitten. Last but not least moeten we ook alle moederorganisaties beter samen laten werken. We zijn meer dan de optelsom van de afzonderlijke samenwerkingspartners. Ik denk juist dat onze kracht ligt bij het weten wat er speelt op Rijks-, regio- en gemeenteniveau en het kunnen verbinden van al die partijen.”

“Een belangrijke uitdaging daarbij is helder maken wie we zijn en wat we doen,” geeft Marcel aan. Oftewel: het werk en de resultaten van Zuid-Holland Bereikbaar goed communiceren en leren ingewikkelde zaken zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. “Niet alleen richting buitenstaanders, maar juist ook om de samenwerkingspartners beter aan te haken. Ik hoop ook echt dat we zaken terug leren brengen naar de essentie in het jaarplan voor 2023 waar we inmiddels mee gestart zijn.” Ook de monitoring en evaluatie van projecten is van belang voor het succes van Zuid-Holland Bereikbaar. “Nu we korter op de bal zitten, kunnen we projecten beter volgen en dus ook beter sturen.”

Hybride reizen en werken

“Hybride,” zegt Marcel met een glimlach als hij wordt gevraagd hoe hij zelf eigenlijk reist. “Ik probeer sowieso minder te reizen. Ik kom zelf uit de omgeving van Alkmaar, dus als ik naar de hub van Zuid-Holland Bereikbaar in Delft ga, is dat met de auto vijf kwartier reistijd. Als ik een aantal dagen aaneengesloten in Delft moet zijn, overnacht ik daar. Recentelijk heb ik ook de trein ontdekt. Ik was nooit zo’n fan van de trein, maar eigenlijk is het best wel relaxt. Ook omdat ik dan even de tijd heb om niet aan het werk te zijn. Dus waar het kan, ga ik nu ook vaker met het openbaar vervoer.”

Dingen die je op een nieuwe manier probeert, leveren dus zo hun inzichten en voordelen op. Dat geldt ook voor de aanpak van Zuid-Holland Bereikbaar. Een nieuwe organisatie betekent tenslotte nieuwe manieren van samenwerken. “Zuid-Holland Bereikbaar is ontstaan uit verschillende bloedgroepen en culturen. We moeten elkaar nog beter leren te vinden. Het goed inrichten van de digitale werkomgeving, waar bedrijfsvoering verantwoordelijk voor is, gaat daarbij helpen. Maar het vraagt ook veel van de collega’s.” Uiteindelijk hoopt Marcel op een lerende organisatiecultuur, waarbij successen meer worden gevierd. “We staan vaak stil bij wat niet goed gaat of wat er nog niet is. Ik wil niet pretenderen dat we er al zijn, maar we mogen best trots zijn op wat we al hebben bereikt in dit eerste halfjaar. En van de fouten leer je met elkaar om beter en slimmer te werken. Zo worden we telkens een stapje beter.”

Het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar

Het is druk in Zuid-Holland. Hoe houden we onze regio bereikbaar? Want er worden de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel wegen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. In ons uitvoeringsprogramma leiden we het verkeer in goede banen en stemmen we per gebied onze werkzaamheden op elkaar af. Tegelijkertijd helpen we bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer. Zo houden we met elkaar – overheden, (transport)bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

Publiek-private organisaties in Zuid-Holland Bereikbaar

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid.

Samenwerkingspartners