Nieuwsbericht | 17-01-2022

Betere reistijdinformatie rond de Haringvlietbrug

Sinds augustus 2021 is de maximumsnelheid op de Haringvlietbrug (snelweg A29) verlaagd naar 50 km/h en zijn in beide richtingen de rijstroken versmald. “De Regiodesk monitort de gevolgen van deze maatregelen op het verkeer,” vertelt Dinesh Gopie, een van de regionale wegverkeersleiders die werkt op de desk. Vanuit de verkeerscentrale in Rhoon overziet de Regiodesk—per 1 januari onderdeel van Zuid-Holland Bereikbaar—het hele wegennet van Zuid-Holland. “Alle informatie van de vier verkeerscentrales in de provincie komt hier samen,” vertelt Dinesh. “Zodra er hinder dreigt, waarbij meerdere wegbeheerders zijn betrokken, coördineert de Regiodesk de inzet van maatregelen. Hiermee wordt het verkeer beter over het wegennet verdeeld en de weggebruiker op de hoogte gesteld van bijvoorbeeld omleidingen.”

Hinder bij de Haringvlietbrug

De maatregelen op de Haringvlietbrug zijn ingesteld, omdat de klemmen lostrillen door al het verkeer dat over de brug rijdt. Naar verwachting vindt reparatie aan de brug over circa twee jaar plaats. Tot die tijd is de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/h en zijn in beide richtingen de rijstroken versmald. ” In het begin van de ingezette maatregelen was er veel hinder door té smalle rijstroken. Dit leidde onder andere bij de hulpdiensten tot zorgen. ” vertelt Dinesh. “Nu valt de hinder weer mee, maar om goed voorbereid te zijn en met name de hulpdiensten ten alle tijden de snelste route over de brug te garanderen is een speciale functionaliteit ontwikkeld.”

Sneller inzicht door koppeling data

“Normaal moet ik verschillende applicaties raadplegen voordat ik zie wat de snelste route is: de normale of de omleidingsroute,” vervolgt Dinesh zijn verhaal. Op de desk wordt gebruikgemaakt van de tool ‘IM in the Cloud’ om data over de maatregelen die worden ingezet te monitoren. Sinds kort is deze tool gekoppeld met het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Daarmee is een functionaliteit toegevoegd die sinds eind december operationeel is: real time inzicht in de reistijd van de normale en de alternatieve route rondom de Haringvlietbrug. “Sinds het invoeren van deze extra functionaliteit zie ik in één keer welke route sneller is en kan ik indien nodig vlugger maatregelen op de weg inzetten.”

Informeren van de meldkamer

Dinesh vertelt: “Wanneer de meldkamer van de hulpdiensten contact opneemt met de Regiodesk of de route over de Haringvlietbrug beschikbaar is, zie ik sneller wat de situatie is.” Zo is voor de meldkamer snel duidelijk welke calamiteitendoorsteek (CADO) op de N59 gebruikt dient te worden. Dit is een constructie die er hier voor zorgt dat een deel van de vangrail in de rechterberm kan worden opgeklapt om hulpdiensten door te laten naar de parallelweg. Ook weet de meldkamer wat de verwachte vertraging op de route is. Het idee is om de meldkamers in de toekomst zelf toegang te geven tot de applicatie. “Zodat zij zelf het overzicht hebben en niet meer hoeven te bellen met de Regiodesk.”

 

Kaartgegevens, camerabeelden en grafische weergaven ten behoeve van het vaststellen van de reistijdinformatie

Fotobijschrift: Voorbeeld van de verschillende (camera)beelden waarvan de Regiodesk gebruikmaakt voor de reistijdinformatie.

Samenwerkingspartners